ANKETA OHLEDNĚ TOHOTO WEBU FARNOSTI - prosím o vyplnění.

Příležitost ke svátosti smíření máte vždy v týdnu přede mší svatou. Někdy ale člověk potřebuje svátost smíření prožít ve větším klidu a v časové pohodě. Nebo se svěřit s životní či duchovní těžkostí. Nebo se spolu s knězem pomodlit za trápení, které Vás tíží. I když se snažím příliš "netoulat" a být k dispozici na faře, přesto Vám chci nabízet konkrétní příležitosti k osobnímu setkání. Více zde.

P. Petr Hofírek

Seminář o české spirituální litaratuře

Centrum pro školy Arcibiskupství olomouckého

zve zájemce z řad učitelů, pastoračních pracovníků i ostatních zájemců na seminář

Česká spirituální literatura v letech 1895 až 1938

Přednáší: Mgr. Petr Komenda, Ph.D.

Termín konání: 18. 9. 2010 v době od 9 do 15 hod.

Místo konání: Velký sál arcibiskupské kurie, Biskupské nám. 2,

771 01 Olomouc

Seminář je akreditován MŠMT v programu Dalšího vzdělávání pedagogů. Účastníci, kteří splňují podmínky (VŠ učitelského směru) a požádají o to, obdrží potvrzení o účasti.

Program: Spiritualita v české meziválečné literatuře;

Otokar Březina a jeho význam pro vývoj české spirituální poezie. Navazování na Březinu I: Poezie Jana Zahradníčka;

Josef Florian: osobnost, nakladatelství, ediční počiny, korespondence. Literární kritik Bedřich Fučík a nakladatelství Melantrich za Fučíkova působení;

Navazování na O. Březinu II: Jakub Deml;

Bohuslav Reynek; expresionistické období; Setba samot;

Báseň, čas a transcendentalita. Poezie času a smrti. Tvorba Josefa Hory, Františka Halase a Vladimíra Holana ve třicátých letech;

Jan Čep

Poplatek za seminář pro ty, kdo budou požadovat osvědčení, je 200 Kč, platba při prezentaci.

Přihlášky a bližší informace: Helena Polcrová, Arcibiskupství olomoucké, Centrum pro školy, Biskupské nám. 2, 771 01 Olomouc, tel. 587 405 219, email: polcrova@arcibol.cz

Category: