ANKETA OHLEDNĚ TOHOTO WEBU FARNOSTI - prosím o vyplnění.

Příležitost ke svátosti smíření máte vždy v týdnu přede mší svatou. Někdy ale člověk potřebuje svátost smíření prožít ve větším klidu a v časové pohodě. Nebo se svěřit s životní či duchovní těžkostí. Nebo se spolu s knězem pomodlit za trápení, které Vás tíží. I když se snažím příliš "netoulat" a být k dispozici na faře, přesto Vám chci nabízet konkrétní příležitosti k osobnímu setkání. Více zde.

P. Petr Hofírek

Aktuality z Centra pro rodinný život v Olomouci

Milí přátelé, posíláme vám opět aktuální informace o nejbližších aktivitách a činnostech našeho Centra pro rodinný život v Olomouci. Uvítáme případné zveřejnění informací ve vašich farních zpravodajích.

Děkujeme, s přáním příjemného dne

Peter Markovič

Centrum pro rodinný život

Biskupské nám. 2
772 00  Olomouc
tel.: 587 405 250-3

www.rodinnyzivot.cz

Příprava snoubenců na manželství

Příprava je určena zejména párům, kteří se rozhodli uzavřít církevní sňatek. Mezi přednášená témata patří komunikace mezi partnery, řešení problémů, které společný život přináší, důležitost společně prožívaného času, přirozené rozdíly mezi mužem a ženou, sexualita a rodičovství,  manželský slib  či podstata svátostného manželství. Přednášejícími jsou zkušené manželské páry, kteří sami prochází přirozeným vývojem svého vztahu a zrají v lásce. Kurz začíná v pátek 24. září 2010 v 17.00 na kurii arcibiskupství. Pro bližší informace a přihlášky:

Marcela Kořenková; 587 405 251; korenkova@arcibol.cz

Škola partnerství

Celoroční kurz věnovaný problematice mezilidských vztahů, především pak vztahům mezi mužem a ženou. Je určen mladým ve věku od 16 let, partner není podmínkou. Program kurzu je rozdělen do šesti na sebe navazujících víkendových setkání v průběhu školního roku. Zahrnuje 16 tématických bloků přednášek, skupinové práce, zážitkových aktivit a možnost konzultací s odborníky. Začíná se víkendem 24. - 26. září 2010. Pro bližší informace a přihlášky: ADCŽM Přístav, 768 71 Rajnochovice 12, tel: 573 391 156, e-mail: pristav@centrum.cz ; web: www.ado.cz/mladez

Víkend pro seniory

Koná se 24.-26.9 na sv. Hostýně. Víkend je určen pro ty, kteří prožívají "třetí věk" svého života. Součástí víkendu jsou přednášky zaměřené na "radosti a starosti" stáří, rodinné vztahy, vztah k Bohu a prohloubení duchovního života. Během víkendu bude příležitost ke společným modlitbám, rozjímání, adoraci, mši sv., svátosti smíření, popř. i svátosti pomazání nemocných a k rozhovoru s knězem a s lektorkami. Přihlásit se můžete telefonicky nebo písemně na adrese:

Marie Budínová, Prostřední 437, 765 02 Otrokovice, tel.: 608 407 141

Víkend pro osamělé matky

První říjnový víkend (1.-3.10.) je určen pro maminky, které z nejrůznějších důvodů vychovávají své děti samy. Kromě přednášek a ztišení budete mít příležitost k osobnímu rozhovoru s knězem, také k prožití společenství modlitby i setkání s jinými ženami. Program víkendu je určen pouze pro maminky. Děti je třeba nechat doma. Víkend povede P. Antonín Krasucki OP.

Bližší informace: Marcela Řezníčková, 587 405 250-3, reznickm@arcibol.cz

Setkání žen v obtížných životních situacích

Zveme ovdovělé, svobodné, vdané či rozvedené ženy na pravidelná setkání ve Farním domě u sv. Václava v Olomouci. Nejbližší setkání je 5.10. 2010 od 15.30 hod na téma: Jsem zraněna - a co dál?, přednáší MUDr. Jitka Krausová.

Bližší informace: Marcela Řezníčková, 587 405 250-3, reznickm@arcibol.cz

BUDIŽ (budování identity ženy) - kurz pro křesťansky zaměřené maminky

Kurz nabízí maminkám příležitost k práci na svém osobním růstu, budování zdravého sebevědomí, vzdělávání se v otázkách péče o partnerský vztah v každodenních nárocích a také nácvik způsobů sebeprezentace i dalších komunikačních technik v rodině nebo v profesním životě. Probíhat bude každou středu od 6. 10. 2010, přičemž je naplánováno 8 setkání. Kurz je bezplatný, s možností hlídání dětí (to je zpoplatněno).

Bližší informace a přihlášky: Alena Večeřová, tel.587 405 250, vecerova@arcibol.cz

Přirozené plánování rodičovství

Kurz symptotermální metody, který je zaměřen na podporu zdravých partnerských vztahů, se uskuteční ve čtyřech setkáních pod vedením zkušeného učitelského páru z Ligy pár páru. První setkání je bezplatné a hodí se i pro širší veřejnost. Cena za kurz a pár činí 300,- Kč, plus 205,- Kč za potřebné učební materiály. Začíná se ve čtvrtek 7.10. 2010 od 18 hod. na kurii arcibiskupství.

Pro bližší informace: Alena Večeřová, tel.: 587 405 250, vecerova@arcibol.cz

Duchovní obnova pro rodiny s dětmi

se bude konat o víkendu 22.- 24. 10. 2010 v poutních domech na Sv. Hostýně. Je připraven souběžný program pro rodiče i děti. Během promluv pro manžele je zabezpečeno hlídání dětí pečovateli. V náplni víkendu nechybí promluvy kněze (tentokrát P. Josefa Červenky), společná modlitba, adorace, mše sv., možnost svátosti smíření nebo rozhovoru s knězem a pro děti jsou připraveny katecheze a hry. Přihlášku naleznete na našich www. stránkách. Během víkendu je zajištěno celodenní stravování a ubytování dle výběru v pokojích bez nebo se soc. zařízením.

Bližší informace: Josef Záboj, tel.: 587 405 250, e-mail: zaboj@arcibol.cz

Víkend pro seniory

Koná se 22.-24.10 na Velehradě. Víkend je určen pro ty, kteří prožívají "třetí věk" svého života. Součástí víkendu jsou přednášky zaměřené na "radosti a starosti" stáří, rodinné vztahy, vztah k Bohu a prohloubení duchovního života. Během víkendu bude příležitost ke společným modlitbám, rozjímání, adoraci, mši sv., svátosti smíření, popř. i svátosti pomazání nemocných a k rozhovoru s knězem a s lektorkami. Přihlásit se můžete telefonicky nebo písemně na adrese:

Marie Budínová, Prostřední 437, 765 02 Otrokovice, tel.: 608 407 141

Všechny informace, případně přihlášky nebo plakátky setkání a aktivit, které připravujeme, nebo také ohlédnutí za těmi, které již byly, najdete na našich webových stránkách: www.rodinnyzivot.cz

Nabízíme také rozšířené poradenství

Pastorálně terapeutické poradenství – MUDr. Jitka Krausová

Manželské a rodinné poradenství – Mgr. Vít Hušek, Th.D.

Poradenství v obtížných životních situacích – Bc. Marcela Řezníčková

Bližší informace o poradenství a termínech získáte na tel. 587 405 250-3, rodina@arcibol.cz

Časopis Rodinný život

Hlavním tématem nového čísla časopisu Rodinný život je nakupování.

Je dobrým nákupem nákup rychlý, finančně výhodný, kvalitní…? Jak spolu souvisejí duchovní a ekonomické hodnoty? Také tyto otázky zaznívají v úvahách a rozhovorech aktuálního čísla.

Najdete v něm projekt netradičního internetového obchodu, produkty místních zemědělců nebo nový, etičtější způsob nakupování.

V pravidelných rubrikách se můžete dočíst o krásných perspektivách manželství v podzimu života, ale také proč je důležité očekávat od dětí to nejlepší, podporovat jejich sebeúctu a povzbuzovat je.

Ve aktuálním vydáni nechybí ani želvička Loudalka, čtení na dobrou noc pro děti, setkání s biblickou postavou nebo nahlédnutí do kuchařky pana Nágla. Naleznete v něm také křížovku, soutěže a informace o připravovaných podzimních akcích.

 

Předplatné či ukázkové číslo si můžete objednat na adrese:

Centrum pro rodinný život, Biskupské nám. 2, 771 01 Olomouc, tel.: 587 405 250,

e-mail: rodina@arcibol.cz

Category: