ANKETA OHLEDNĚ TOHOTO WEBU FARNOSTI - prosím o vyplnění.

Příležitost ke svátosti smíření máte vždy v týdnu přede mší svatou. Někdy ale člověk potřebuje svátost smíření prožít ve větším klidu a v časové pohodě. Nebo se svěřit s životní či duchovní těžkostí. Nebo se spolu s knězem pomodlit za trápení, které Vás tíží. I když se snažím příliš "netoulat" a být k dispozici na faře, přesto Vám chci nabízet konkrétní příležitosti k osobnímu setkání. Více zde.

P. Petr Hofírek

Centrum seniorů – program září 2010

CENTRUM SENIORŮ

PROGRAM NA ZÁŘÍ 2010

1.září

středa

Mariánské večeřadlo, mše svatá, možnost svátosti smíření.

Rozjímání s otcem Stanislavem Weigelem.

Začátek v 9:00 v budově Domovinky.

2.září

čvrtek

Setkání Centra seniorů – Kavárnička

Setkání seniorů v ,,novém školním roce“.Posezení při hudbě a kávě,tvoření programu na další období. Návrhy a připomínky vítány. Začátek 15:30 hod v Domovince Dol.Valy u bývalé zvláštní školy.

 

7.září

úterý

Biblická hodina s otcem děkanem.

Přivítáme nového přednášejícího pana děkana v 8:00 hod na Charitě v prvním patře.

10.září

pátek

Pouť na Svatý Hostýn.

Odjezd z Mariánského nám. v 8:00 hod.Přihlášky v Glorii u paní Šimoníkové.Cena 150 Kč.

Předpokládaný příjezd ve 14:00 hod.

14.září

úterý

Poselství Thiemerova obelisku na Masarykově náměstí v Uh.Brod.

Vzpomínky Ing. Zdenka Hanzelky, CSc. na setkání se sochařem Ivanem Tiemerem, tvůrcem obelisku. Začátek v 8:30 hodin v budově Charity.

16.září

čvrtek

Pokračování ,,Cesty po Svaté zemi“ s otcem Jiřím Vojtěchem Černým.

Začátek v 8:30 hodin v budově Charity v prvním poschodí.

21.září

úterý

Poutní místa ve Francii.

Provázet slovem a obrazem na dataprojektoru vás bude Vít Kadlčík v budově Charity v 8:30 hod.

23.září

čtvrtek

Pokračování v katechizmu s otcem Radimem.

Začátek v 8:30 hodin v budově Charity, kde se seznámíme s novým přednášejícím panem kaplanem.

30.září

čtvrtek

Návštěva ,,Hasičského záchranného sboru“ v Uh. Brodě.

Pan velitel Ing.Jaroslav Olbert nás provede objektem, poučí nás o bezpečnosti - ochraně před požárem a postupem HZS při zásahu. Sejdeme se v 9:00 hod. přímo na místě HZS. Základna se nachází za kruhovým objezdem u Kollera.

Category: