ANKETA OHLEDNĚ TOHOTO WEBU FARNOSTI - prosím o vyplnění.

Příležitost ke svátosti smíření máte vždy v týdnu přede mší svatou. Někdy ale člověk potřebuje svátost smíření prožít ve větším klidu a v časové pohodě. Nebo se svěřit s životní či duchovní těžkostí. Nebo se spolu s knězem pomodlit za trápení, které Vás tíží. I když se snažím příliš "netoulat" a být k dispozici na faře, přesto Vám chci nabízet konkrétní příležitosti k osobnímu setkání. Více zde.

P. Petr Hofírek

Velká Morava - přednáška

Centrum pro školy Arcibiskupství olomouckého

zve zájemce z řad učitelů, pastoračních pracovníků i ostatních zájemců na seminář

Velká Morava a význam cyrilometodějské mise

přednáší Prof. PhDr. Miloslav Pojsl

Termín konání: 20. 11. 2010 od 9 do 16 hod.

Místo konání: Velký sál arcibiskupské kurie, Biskupské nám. 2,

771 01 Olomouc

Seminář je akreditován MŠMT v programu Dalšího vzdělávání pedagogů. Účastníci, kteří splňují podmínky (VŠ učitelského směru) a požádají o to, obdrží potvrzení o účasti.

Program: Pojem Velká Morava v soudobých pramenech; Velká Morava v historických a archeologických pramenech; Byzantští učenci Konstantin-Cyril a Metoděj; Předpoklady jejich zájmu o slovanskou misii; Konstantinova příprava na slovanskou misii; Mise Konstantina a Metoděje na Moravu; Náboženské poměry na Moravě před příchodem byzantské misie; Průběh cyrilometodějské misie na Moravě a jednání v Římě; Vytvoření samostatné církevní organizace na Velké Moravě; Zánik slovanské liturgie na Moravě a její pokračování na Ochridu; Velkomoravská tradice a cyrilometodějský kult; Lokalizace Metodějova sídla; Problematika hrobu sv. Metoděje

Poplatek za seminář pro ty, kdo budou požadovat osvědčení, je 200 Kč, platba při prezentaci.

Přihlášky a bližší informace: Helena Polcrová, Arcibiskupství olomoucké, Centrum pro školy, Biskupské nám. 2, 771 01 Olomouc, tel. 587 405 219, email: polcrova@arcibol.cz

Category: