ANKETA OHLEDNĚ TOHOTO WEBU FARNOSTI - prosím o vyplnění.

Příležitost ke svátosti smíření máte vždy v týdnu přede mší svatou. Někdy ale člověk potřebuje svátost smíření prožít ve větším klidu a v časové pohodě. Nebo se svěřit s životní či duchovní těžkostí. Nebo se spolu s knězem pomodlit za trápení, které Vás tíží. I když se snažím příliš "netoulat" a být k dispozici na faře, přesto Vám chci nabízet konkrétní příležitosti k osobnímu setkání. Více zde.

P. Petr Hofírek

Modlitby matek - setkání


O Hnutí Modlitby matek

Hnutí Modlitby matek vzniklo v druhé polovině devadesátých let v Anglii. Veronika Walslerová spolu se svou švagrovou Sandrou tehdy psaly knihu o postavení dětí ve své zemi. Kniha obsahovala nejrůznější statistiky, např. kolik dětí užívá drogy, kolik propadlo alkoholu, kolik jich je denně týraných. Hovořila o osamělých dětech, o dětské prostituci, o tom, že denně telefonuje v Anglii na linku důvěry deset tisíc dětí. Když si autorky toto číslo ověřovaly, zjistily, že kapacita linky důvěry je právě jen deset tisíc.
Kolik dětí by asi denně volalo o pomoc, kdyby byla kapacita větší? Veronika se Sandrou byly těmito fakty otřeseny a přemýšlely, jak své děti a vnoučata ochránit před negativními dopady života současné společnosti. Tehdy Sandru v noci vzbudil hlas: "Modli se za své děti!"
Šla za Veronikou a přestože nevěděly, jak a co mají dělat, začaly se modlit každý den třetí desátek radostného růžence, který přibližuje tajemství narození Ježíše Krista v Betlémě. Tak to trvalo měsíc. Potom se setkaly s dalšími třemi ženami se stejnou myšlenkou. Bez jakékoliv reklamy se společné modlení maminek rozšířilo velkou rychlostí po celém světě. Skupinky, jejichž členy jsou lidé různých církví i kultur, pracují např. v Číně, Mexiku, Rusku, Americe, Francii a vytvářejí nepřetržitý proud modliteb za děti.

Svědectví jedné maminky

Milé maminky chci vám napsat krátké svědectví s modlitbami matek.
Samozřejmě, že se každá maminka modlí za své dítě doma v soukromí. Ale modlitba ve společenství člověka daleko víc obohacuje. Síla společné modlitby je zřetelně cítit a její působení člověk pocítí ve vlastním životě.
Slyšela jsem jedno svědectví maminky, která chodila na modlitby matek pouze z nějaké ješitnosti či povinnosti, že tam chodí její kamarádka a nic jí to vnitřně nedávalo, nijak ji to neobohacovalo. Ale později, když se začala UPŘÍMNĚ A Z CELÉHO SRDCE modlit za své děti, pocítila ten obrovský účinek modlitby.
V naší farnosti máme malou skupinku. Scházíme se pouze tři maminky. I když jsme každá jiná a na naše děti jsou různého věku, naše modlitby nás nesmírně spojují a posilují.  Protože se modlíme nejen modlitby dané,které se modlí matky na celém světě, ale i vlastními slovy, je mezi námi naprostá důvěra  a otevřenost. To je pro toto společenství nesmírně důležité.
Ve skupince MM jsem zakusila opravdové působení Ducha svatého. Otevřelo mi to oči. Především jsem si uvědomila, že mateřství je obrovský dar a že se nejprve MUSÍM ZMĚNIT JÁ. Nesmím být plna neklidu, nervozity, nepochopení, ale snažit se přinášet do rodiny pokoj a lásku. Teprve potom mohu působit na své děti  a přivést je k víře. Uvědomila jsem si, že ač bych se snažila sebe víc, nemohu své děti ochránit od Zlého, od všech nástrah tohoto světa. Uvědomila jsem si, že naše děti jsou nám od Boha darovány a my se máme učit lásce, obrovské nezištné lásce, která  děti přijímá takové jaké jsou  a milovat je bez výhrad. Nesnažit se vést je zaslepeně svými představami, ale modlit se za ně  s důvěrou, že Bůh se o ně postará a ochrání je. Vždyť ON je miluje více než my. Díky tomuto poznání se snažím lépe přijímat starosti a těžkosti všedního dne, které Bůh ve své velké moudrosti dopouští. Modlitby matek mě naplňují pokojem, důvěrou a jistotou, že na nic nejsme sami  a ve všem se můžeme na Boha spolehnout.
Chci vás ujistit, že Modlitby Matek jsou pro každou rodinu obrovským darem a požehnáním a povzbudit vás, abyste přijali tuto výzvu ke společné modlitbě. Možná právě toto bude pro vás způsob, jak se více přiblížit k Bohu. 
                                                                                                         maminka Ivana
Více najdete na webové adrese: http://www.modlitbymatek.estranky.cz/