ANKETA OHLEDNĚ TOHOTO WEBU FARNOSTI - prosím o vyplnění.

Příležitost ke svátosti smíření máte vždy v týdnu přede mší svatou. Někdy ale člověk potřebuje svátost smíření prožít ve větším klidu a v časové pohodě. Nebo se svěřit s životní či duchovní těžkostí. Nebo se spolu s knězem pomodlit za trápení, které Vás tíží. I když se snažím příliš "netoulat" a být k dispozici na faře, přesto Vám chci nabízet konkrétní příležitosti k osobnímu setkání. Více zde.

P. Petr Hofírek

Tříkrálová sbírka v olomoucké arcidiecézi vynesla přes 20 milionů korun

Všechny subjekty v rámci Arcidiecézní charity Olomouc mají úředně rozpečetěné všechny sbírkové kasičky letošní Tříkrálové sbírky. V regionu olomoucké arcidiecéze bylo vykoledováno celkem 20.937.832,- Kč. Aktuálně bude probíhat sběr a kontrola všech úředních dokladů o sbírce, na základě kterých pak bude výsledek definitivně potvrzen. Po sečtení a ověření celorepublikového výnosu se pak peníze začnou rozdělovat mezi projekty pomoci lidem v nouzi u nás i v zahraničí.

Olomouc: V rámci Arcidiecézní charity Olomouc (ACHO) bylo zaevidováno celkem 4.680 skupinek koledníků, což je o 158 více než v loňském roce. Počet skutečně koledujících skupin je ale nižší, protože některé se koledování nezúčastnily např. z důvodu nemoci. I tak to ale znamená, že se v rámci olomoucké arcidiecéze do sbírky zapojilo více než 14 tisíc dobrovolníků.

Do úředně zapečetěných sbírkových pokladniček veřejnost na území olomoucké arcidiecéze věnovala o 1.002.252,- Kč více než v předchozím ročníku této sbírky. Průběžné výsledky Tříkrálové sbírky 2011 za celou ČR a řadu dalších informací Charita zveřejňuje na webu www.trikralovasbirka.cz.

„Nečekal jsem to,“ komentoval výsledek ředitel Arcidiecézní charity Olomouc Václav Keprt. „Spíš jsem očekával stagnaci nebo mírný pokles, protože ekonomická situace mnoha lidí i celých rodin je horší,“ řekl dále a ihned doplnil: „Pro mne je tento výsledek jakýmsi indikátorem důvěryhodnosti nejenom ve vztahu k tříkrálové sbírce, ale i k práci celé charity. Současně je to pro nás velký závazek,“ uzavřel svůj první komentář Václav Keprt.

Podobně letošní sbírku zhodnotila také ředitelka Charity Kojetín: „Musím všem dobrovolníkům a dárcům upřímně poděkovat,“ uvedla Helena Gračková. „Naše Charita sice vybrala nepatrně méně než loni, nešlo si ale nevšimnout toho, že nejvíce na nás čekali lidé v těch místech, kde jsme loni v létě pomáhali při povodních. To ukazuje, že trvalou podporu si získáme hlavně další dobrou prací ve prospěch těch, co si sami neumí nebo nemohou pomoci,“ dodala Helena Gračková.

Průběh letošní tříkrálové sbírky byl poklidnější než v předchozích letech. Koledníkům přálo poměrně dobré počasí, i když na některých místech arcidiecéze v době koledování pršelo.

V následujících týdnech bude probíhat podrobná kontrola všech úředních dokladů tak, aby byl výsledek definitivně potvrzen. Může se stát, že prozatím nepotvrzené údaje mohou výsledek sbírky mírně změnit. Někdy se tak stává např. dodatečným přičtením vyměněných valut. Výtěžek se pro snadnější dohled musí nejprve celý shromáždit a zkontrolovat na centrálním kontě Tříkrálové sbírky a teprve potom poputuje k těm projektům, které budou realizovat záměr sbírky: pomoc lidem v nouzi u nás i v zahraničí a rozvoj charitního díla. V Arcidiecézní charitě Olomouc na efektivní a účelné využití sbírky dohlíží tzv. tříkrálová komise. Tu tvoří ředitel, prezident a člen revizní komise ACHO. První rozhodnutí této komise lze očekávat zhruba v březnu.

V roce 2010 bylo v rámci ACHO z tříkrálové sbírky podpořeno celkem 153 projektů, nejvýznamněji pak humanitární pomoc na Haiti, které v první půli loňského ledna postihlo ničivé zemětřesení a kde v tu dobu ACHO již realizovala své humanitární projekty.

V rámci arcidiecéze jsou z výnosu Tříkrálové sbírky podporováni jednotlivci i rodiny ve vážné sociální nouzi, ale také projekty pomáhající seniorům, jako jsou ošetřovatelské a pečovatelské služby (např. v roce 2010: Holešov, Hranice, Kyjov, Strážnice, Zlín, Olomouc a další), stacionáře a domovy (např. Konice, Kroměříž, Nový Hrozenkov a další). Velkou skupinou podporovanou z Tříkrálové sbírky jsou hendikepovaní a nemocní. Těm charita pomáhá např. při pořizování kompenzačních pomůcek či podporou provozu stacionářů, hospiců apod. Podporovány jsou také projekty pomáhající maminkám s dětmi v tísni a řada dalších aktivit.

Pokud někdo koledníky letos nepotkal, může sbírku po celý rok podpořit odesláním daru na tříkrálové konto (č. ú: 66008822/0800) anebo jednoduchým odesláním DMS_KOLEDA na číslo 87 777. Jedna DMS stojí 30 Kč a Charita z každé z nich obdrží 27 Kč.