ANKETA OHLEDNĚ TOHOTO WEBU FARNOSTI - prosím o vyplnění.

Příležitost ke svátosti smíření máte vždy v týdnu přede mší svatou. Někdy ale člověk potřebuje svátost smíření prožít ve větším klidu a v časové pohodě. Nebo se svěřit s životní či duchovní těžkostí. Nebo se spolu s knězem pomodlit za trápení, které Vás tíží. I když se snažím příliš "netoulat" a být k dispozici na faře, přesto Vám chci nabízet konkrétní příležitosti k osobnímu setkání. Více zde.

P. Petr Hofírek

Neděle 19/6/2011

Dolní Němčí – pořad bohoslužeb

Po18,30Mše svatá s breviářem - Za + Ludvíka Šimčíka, dvoje rodiče a dar zdraví a Boží ochranu pro živou rodinu (o.P) Za + Boženu Krhovskou a dvoje + rodiče a za dar zdraví pro celou živou rodinu (o.J)

St18,30 - Za + manžela, + rodiče Růžičkovy, 2 syny a zetě, + rodiče Valáškovy, 3 syny a zetě a dar zdraví pro celou živou rodinu

Pá – 18,00 – mše svatá zvláště pro děti - Za Bohumila Řešetku, rodiče a rodiče Ježkovy, syna, manžele Kadlčkovy, Josefa Janovského, za dar zdraví a Boží ochranu pro celou živou rodinu (o.P) Za + Marka Baroně a celou + rodinu z obou stran, za dar zdraví a Boží ochranu pro celou živou rodinu (o.J)

Po mši svaté – Modlitební triduum – Modlitby matek

So – 11,30 – Svatební mše svatá (Leoš Kočí a Radana Čevelová)

15,00 - Modlitební triduum – Modlitby matek

18,30 – Mše svatá s nedělní platností - Za + Josefa Kočí, + rodiče Kočí, + rodiče Talašovy, za duše v očistci a za dar zdraví pro celou rodinu

Ne – 8,00 – Mše svatá a eucharistický průvod obcí - Za farníky, zvláště za Petry a Pavly

15,00 - Modlitební triduum – Modlitby matek

Dolní Němčí – oznámení

§ Dar šedesátníků na opravy: 2 000 Kč. Sbírka na církevní školství: 9 210 Kč. Ostatní dary: 7 000 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ V úterý jedou přihlášené děti, které chodily do náboženství (3. a 4. třída) na poutní výlet na Modrou, sv. Klimentek a zříceninu Cimburk. Odjezd je v 8 hodin ze zastávky u obchodního střediska. Kdo ještě nedal 50 Kč, tak se budou vybírat při nástupu do autobusu. Na Cimburku si opečeme špekáčky (další jídlo z vlastních zásob). Návrat kolem 16 hodiny.

§ Ve čtvrtek navštívím od 8,30 hodin nemocné na ulicích: Na Výsluní, Mírová, Vinohradská, Komenského, Záhumenická, Školní a Krátká. V pátek navštívím nemocné od 8,30 hodin na ulicích: Nivnická, Příční, Hlucká, Pod Svahy, Dvořákova, Boršická, Na Okluku, Rybníky a Zahradní.

§ V pátek v 18 hodin je mše svatá zvláště pro děti. Přijďte se svými dětmi. :-)

§ Tento pátek 24. června v 18,30 hodin je mše svatá zvláště pro mládež v hlavním kostele v Uherském Brodě. Téma - Prázdniny. Po mši svaté bude následovat další program a táborák.

§ Příští víkend je Modlitební triduum hnutí Modlitby matek. V pátek bude společná modlitba v kostele po večerní mši svaté. V sobotu a neděli bude modlitba v 15 hodin. V pondělí 20. 6. po mši svaté bude přípravné setkání všech modlitebních skupinek Modlitby matek na faře.

§ Tuto sobotu 25. června 2011 v 9,30 hodin udělí arcibiskup Graubner kněžské svěcení také dvěma jáhnům, kteří v naší farnosti měli pastorační praxi – Jan Liška a Pavel Martinka. Přispět na primiční dary pro tyto dva novokněze můžete v sakristii. Pamatujte na všechny nové jáhny a novokněze ve svých modlitbách.

§ Papež Benedikt XVI. na konci června oslaví 60 let kněžství. Jako duchovní dar mu nabídneme 60 hodin adorace. Na první pátek v červenci (1. 6.) bude pravidelná celodenní adorace. Zapište se do hodinového rozpisu tak, aby nás bylo alespoň 60, co obětujeme hodinu adorace za současného papeže. Děkuji.

§ Úmysly na červenec, srpen a září jsou již obsazené. http://goo.gl/4dn8q

§ Děti ve škole dostaly přihlášky na vyučování náboženství v dalším školním roce. (Jsou k dispozici také vzadu v kostele.) Vyplněné a podepsané rodiči odevzdávejte na faru.

§ Fotky od Petry Hajduchové ze setkání ministrantů jsou na webu farnosti a je možné si je objednat. Kontakt je přímo u fotek.

 

*********************************************************************

Horní Němčí – pořad bohoslužeb

St – Slavkov – 17,00 – Vigilie – mše svaté ze slavnosti Těla a Krve Páně s adorací

Čt – Horní Němčí – 17,00 – Slavnostní mše svatá a eucharistický průvod obcí - Za + Františka Vráblíka, dvoje + rodiče a Boží ochranu pro celou živou rodinu

Ne – Horní Němčí – 10,30Hodová mše svatá - Za farnost a obce Horní Němčí a Slavkov

Horní Němčí – oznámení

§ Sbírka na církevní školství: 2 300 Kč. Dar na kostel: 3 000 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ Děti ve škole dostaly přihlášky na vyučování náboženství v dalším školním roce. (Jsou k dispozici také vzadu v kostele.) Vyplněné a podepsané rodiči odevzdávejte knězi nebo paní Warchilové.

§ V úterý jedou přihlášené děti, které chodily do náboženství (3. a 4. třída) na poutní výlet na Modrou, sv. Klimentek a zříceninu Cimburk. Odjezd je v 7,50 hodin od kostela. Kdo ještě nedal 50 Kč, tak se budou vybírat v autobusu. Na Cimburku si opečeme špekáčky (další jídlo z vlastních zásob). Návrat kolem 16 hodiny.

§ Ve středu bude mše svatá ve Slavkově ze slavnosti Těla a Krve Páně v 17 hodin. Po mši se budou zapisovat úmysly na mše. Ještě některé termíny v září jsou volné.

§ Ve čtvrtek od 16,00 se bude zpovídat v Horním Němčí. Využijte této možnosti před hody a prázdninami. V 17,00 bude mše svaté ze slavnosti Těla a Krve Páně a po ní eucharistický průvod obcí.

§ V sakristii se zapisují se úmysly na červenec – září 2011.

§ Tento pátek 24. června v 18,30 hodin je mše svatá zvláště pro mládež v hlavním kostele v Uherském Brodě. Téma - Prázdniny. Po mši svaté bude následovat další program a táborák.

Category: