ANKETA OHLEDNĚ TOHOTO WEBU FARNOSTI - prosím o vyplnění.

Příležitost ke svátosti smíření máte vždy v týdnu přede mší svatou. Někdy ale člověk potřebuje svátost smíření prožít ve větším klidu a v časové pohodě. Nebo se svěřit s životní či duchovní těžkostí. Nebo se spolu s knězem pomodlit za trápení, které Vás tíží. I když se snažím příliš "netoulat" a být k dispozici na faře, přesto Vám chci nabízet konkrétní příležitosti k osobnímu setkání. Více zde.

P. Petr Hofírek

Úmysly mše svaté – Horní Němčí a Slavkov – červen, červenec, srpen a září 2011


Datum
Den v týdnu
Začátek
Kostel
Úmysl
4.9.11
ne
09:00
, Horní Němčí
Za rodiče Solanských, Gálových, manžela, bratra, za pět živých rodin a duše v očistci
6.9.11
út
08:00
, Slavkov
Za dvoje + rodiče, sourozence, za duše v očistci a za dar zdraví
8.9.11
čt
18:00
, Horní Němčí
Za + syna Františka Borýska, rodiče Jančovy, Borýskovy, za Stanislava Borýska, manželku Boženu a ochranu a pomoc Boží pro živou rodinu
11.9.11
ne
09:00
, Horní Němčí
Na poděkování za 85 let života, za + manžela, dvoje + rodiče, + bratra a ochranu Panny Marie pro děti a celou živou rodinu
15.9.11
čt
16:30
, Slavkov
Za + rodiče Gerhardovy a Uhrovy a za Boží ochranu pro celou živou rodinu Uhrovu
15.9.11
čt
18:00
, Horní Němčí
Za živé a zemřelé Ludmily z farnosti
18.9.11
ne
09:00
, Horní Němčí
Za + Miroslava Růžičku, dvoje + rodiče, za dar zdraví a Boží požehnání pro celou rodinu a za duše v očistci
20.9.11
út
08:00
, Slavkov
Za + Jana Zetku, + Jozefa Mathiu, + Libora Stejskala, za dar zdraví a Boží ochranu pro živou rodinu
22.9.11
čt
18:00
, Horní Němčí
Za + Marii Pitnerovu, rodiče Zdeňkovy, Pitnerovy, rodinu Pastrnkovu, za dar zdraví pro celou živou rodinu
25.9.11
ne
09:00
, Horní Němčí
Za farníky
28.9.11
st
09:00
, Horní Němčí
Za + Františka Penčáka, dvoje + rodiče, za + Vlastimila Dvořáčka, rodiče, duše v očistci a Boží ochranu pro celou živou rodinu
29.9.11
čt
17:00
, Slavkov
Za + Jolanu a Boleslava Štefaníkovy a za živou rodinu
29.9.11
čt
18:00
, Horní Němčí
Za charitní dílo, za uživatele a zaměstnance Charity.

Category: