ANKETA OHLEDNĚ TOHOTO WEBU FARNOSTI - prosím o vyplnění.

Příležitost ke svátosti smíření máte vždy v týdnu přede mší svatou. Někdy ale člověk potřebuje svátost smíření prožít ve větším klidu a v časové pohodě. Nebo se svěřit s životní či duchovní těžkostí. Nebo se spolu s knězem pomodlit za trápení, které Vás tíží. I když se snažím příliš "netoulat" a být k dispozici na faře, přesto Vám chci nabízet konkrétní příležitosti k osobnímu setkání. Více zde.

P. Petr Hofírek

Neděle 10/7/2011

§ Dary na kostel v Dolní Němčí: 1 200 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ Tuto sobotu 16. 7. bude od 8,30 hodin velká brigáda na farním dvoře, kde se buduje z hospodářských budov farní sál. Prosím muže, aby přišli pomoci. Děkuji.

§ Zapište se na týdenní rozpis putování sochy Panny Marie, který je v kostele.

§ Přes prázdniny nebude vycházet Boží slovo s ohláškami. Vše potřebné bude na nástěnce nebo webu farnosti.

Category: