ANKETA OHLEDNĚ TOHOTO WEBU FARNOSTI - prosím o vyplnění.

Příležitost ke svátosti smíření máte vždy v týdnu přede mší svatou. Někdy ale člověk potřebuje svátost smíření prožít ve větším klidu a v časové pohodě. Nebo se svěřit s životní či duchovní těžkostí. Nebo se spolu s knězem pomodlit za trápení, které Vás tíží. I když se snažím příliš "netoulat" a být k dispozici na faře, přesto Vám chci nabízet konkrétní příležitosti k osobnímu setkání. Více zde.

P. Petr Hofírek

Myšlenky na každý den – září 2011

Příprava na výročí 1150 let od příchodu svatých Cyrila a Metoděje

Myšlenky Terezie z Lisieux na měsíc září 2011

1.9.

Bůh nám dává najevo, že Ho zaujmou právě ty nejmenší skutky, vykonané z lásky.

2.9.

Jak nabýt vlastní nezničitelný pokoj? Zapomínat na sebe a pokusit se v ničem sebe nehledat.

3.9.

Často stačí jediné slovo, jediný milý úsměv, abychom potěšili znechuceného člověka.

4.9.

Není nic blahodárnějšího než dobře smýšlet o svém bližním.

5.9.

Těšte se v pokoji z radosti, kterou vám Bůh daruje a nezneklidňujte se pro budoucnost.

6.9.

Přistupuj často ke svatému přijímání, velmi často. Je to jediný léčivý prostředek, jestliže se chceš vyléčit.

7.9.

Srdce, které se daruje Bohu, neztratí svou přirozenou něžnost. Naopak, tato něžnost roste tím více, čím je čistější a božštější.

8.9.

Milovat znamená dát všechno a dát sebe sama.

9.9.

Služte Bohu v pokoji a v radosti. Připomínejte si, že náš Bůh je Bohem pokoje.

10.9.

Čistota je hluboké mlčení všech pozemských starostí, nejenom zbytečných, ale všech starostí.

11.9.

Protože je Bůh tak velkodušný k nám, buďme velkodušní k Němu.

12.9.

Bůh ti říká: Dávej, dávej znovu a znovu a nestarej se o výsledek.

13.9.

Mysli na to, že Ježíš ve svatostánku je tu pro tebe, jenom pro tebe.

14.9.

Bůh dám dává přesně to, co dokážeme unést.

15.9.

Je lepší mluvit s Bohem než o Bohu.

16.9.

Chtěla bych zachraňovat lidi a pro ně zapomenout na sebe.

17.9.

Když mnoho trpím a utrpení se stále zesiluje, nebojím se. Bůh mi dá sílu. Neopustí…

18.9.

Abychom mohli kráčet po Malé cestě, musíme být pokorní, chudí duchem a jednoduší.

19.9.

Duše bez mlčení je jako město bez opevnění. Kdo usiluje o mlčení, zachová svou duši.

20.9.

Láska se nevymlouvá na nemožné, protože si myslí, že všechno smí a všechno může.

21.9.

Opravdu jenom láska k Ježíši mi mohla dát sílu přemoci všechny těžkosti.

22.9.

Ať se stane vůle Boží! Jenom v tom je možné nalézt pokoj.

23.9.

Jsou lidé, kteří všechno berou z té nejtěžší strany. Dělejme to obráceně.

24.9.

Nebojím se Jeho úderů, neboť i v nejtěžším utrpení stále cítím, že je to Jeho dobrotivá ruka, která bije.

25.9.

Konat dobro bez Boží pomoci je stejně nemožné, jako nechat v noci svítit slunce.

26.9.

Cítím, že Ježíš sám ve mně působí, když jsem milosrdná. Čím více se s ním sjednocuji, tím více miluji i své sestry.

27.9.

Mým nebem je vždy zůstat v Jeho přítomnosti, nazývat Ho svým Otcem a být Jeho dítětem.

28.9.

Bůh obyčejně dopouští, abychom trpěli týmiž slabostmi, které se nám nelíbí na jiných: zapomnětlivost, neúmyslná nedbalost, únava…

29.9.

Naše srdce je tam, kde je náš poklad a náš poklad je nahoře ve vlasti, kde nám Ježíš připravuje místo pro sebe.

30.9.

Víte, které dny jsou pro mne neděle a svátky? Ty, kdy jsem víc zkoušena než jindy.