ANKETA OHLEDNĚ TOHOTO WEBU FARNOSTI - prosím o vyplnění.

Příležitost ke svátosti smíření máte vždy v týdnu přede mší svatou. Někdy ale člověk potřebuje svátost smíření prožít ve větším klidu a v časové pohodě. Nebo se svěřit s životní či duchovní těžkostí. Nebo se spolu s knězem pomodlit za trápení, které Vás tíží. I když se snažím příliš "netoulat" a být k dispozici na faře, přesto Vám chci nabízet konkrétní příležitosti k osobnímu setkání. Více zde.

P. Petr Hofírek

Úmysly na mše svaté – Horní Němčí a Slavkov – říjen, listopad a prosinec 2011


Datum
Den v týdnu
Začátek
Kostel
Úmysl
9.10.11
ne
09:00
, Horní Němčí
Za farníky
11.10.11
út
08:00
, Slavkov
13.10.11
čt
18:00
, Horní Němčí
Za + Jaroslava Bahulu, dva syny, Jana Rybáka, Martina Turečka, manželku, Boží požehnání pro celou živou rodinu
16.10.11
ne
09:00
, Slavkov
Výročí posvěcení kaple ve Slavkově - Za + Marii Chlebcovou, za rodie Chlebcovy, za rodiče Psotných, za rodiče Husárovy, za nemocnou osobu a tři živé rodiny
20.10.11
čt
16:30
, Slavkov
Za + Ladislava Jurigu, dvoje rodiče, za duše v očistci a za živou rodinu
20.10.11
čt
18:00
, Horní Němčí
Za + Anežku Milošovu, manžela, dceru a za dar zdraví pro celou živou rodinu
23.10.11
ne
09:00
, Horní Němčí
Za živé a zemřelé včelaře
25.10.11
út
08:00
, Slavkov
27.10.11
čt
18:00
, Horní Němčí
Za + Marii Gálovu, bratra, rodiče, za Vladimíra Malíka, celou živou a zemřelou rodinu a za dar zdraví
30.10.11
ne
09:00
, Horní Němčí
Za + Jana Miloše, + sestru, dvoje + rodiče, + Radomíra Uhra, za duše v očistci a Boží ochranu pro celou živou rodinu
3.11.11
čt
16:00
, Slavkov
Za dvoje + rodiče, + manžela a za duše v očistci
3.11.11
čt
17:00
, Horní Němčí
Za Josefa Janču, sourozence, dvoje + rodiče a dar zdraví pro celou živou rodinu
6.11.11
ne
09:00
, Horní Němčí
Za farníky, zvláště za živé a zemřelé hasiče z Horního Němčí
8.11.11
út
08:00
, Slavkov
Za dvoje + rodiče, křestní a biřmovací kmotry, kmotřence Petra a za živou rodinu
10.11.11
čt
17:00
, Horní Němčí
Za + Annu Borýskovu, rodiče a za + Josefa Hlavenku a duše v očistci
13.11.11
ne
09:00
, Horní Němčí
Za rodiče Jana a Annu Bahulovou, za rodiče Jana a Viktorii Žufánkovou a za dar zdraví pro celou živou rodinu
17.11.11
čt
16:30
, Slavkov
 Za + Kateřinu Adamcovou, manžela a syna a za živou rodinu
17.11.11
čt
17:00
, Horní Němčí
20.11.11
ne
09:00
, Horní Němčí
Za nemocnou osobu
22.11.11
út
08:00
, Slavkov
Za + Amálii a Josefa Šopíkovy, duše v očistci, dar zdraví a Boží požehnání pro živou rodinu
24.11.11
čt
17:00
, Horní Němčí
27.11.11
ne
09:00
, Horní Němčí
Za + manžela, dvoje rodiče, sourozence, švagry, švagrovou a kmotry
1.12.11
čt
16:00
, Slavkov
 Za + Kateřinu Adamcovou, manžela, + Františka Ondru a za dar zdraví a Boží ochranu pro celou živou rodinu
1.12.11
čt
17:00
, Horní Němčí
4.12.11
ne
09:00
, Horní Němčí
Za farníky
6.12.11
út
08:00
, Slavkov
Za + Hugo Machálka, + švagra, za duše v očistci a Boží ochranu pro celou živou rodinu
8.12.11
čt
17:00
, Horní Němčí
Za + rodiče Kohoutkovy a Srncovy, dar zdraví a Boží ochranu pro celou živou rodinu
11.12.11
ne
09:00
, Horní Němčí
15.12.11
čt
16:00
, Slavkov
Za +  Ludmilu a Josefa Kubišovy, dvoje + rodiče, za dar zdraví a Boží ochranu pro celou živou rodinu a duše v očistci
18.12.11
ne
09:00
, Horní Němčí
Za + Martina Štyksa, manželku, Josefa Zapletala, rodiče, Jindřicha Stojaspala a dar zdraví pro celou živou rodinu (?)
20.12.11
út
08:00
, Slavkov
22.12.11
čt
17:00
, Horní Němčí
Za Josefa a Lidmilu Čerešňovy a celou živou rodinu
24.12.11
so
21:00
, Horní Němčí
Za zemřelé rodiče a prarodiče, Boží požehnání a zdraví pro celou živou rodinu
25.12.11
ne
09:00
, Horní Němčí
Za + Antonína Hladiše, zemřelé rodiče Turečkovy, Hladišovy, duše v očistci a dar zdraví a Boží ochranu pro celou živou rodinu
26.12.11
po
09:00
, Slavkov

29.12.11
čt
16:00
, Slavkov
Za + Stanislava Řůžičku, + rodiče Růžičkovy, + rodiče Ježkovy, + švagry, za Boží požehnání, ochranu a dar zdraví pro celou živou rodinu
29.12.11
čt
17:00
, Horní Němčí
Na poděkování Pánu Bohu za dožití 60 let a dar zdraví pro celou živou rodinu

Category: