ANKETA OHLEDNĚ TOHOTO WEBU FARNOSTI - prosím o vyplnění.

Příležitost ke svátosti smíření máte vždy v týdnu přede mší svatou. Někdy ale člověk potřebuje svátost smíření prožít ve větším klidu a v časové pohodě. Nebo se svěřit s životní či duchovní těžkostí. Nebo se spolu s knězem pomodlit za trápení, které Vás tíží. I když se snažím příliš "netoulat" a být k dispozici na faře, přesto Vám chci nabízet konkrétní příležitosti k osobnímu setkání. Více zde.

P. Petr Hofírek

Aktuality z Centra pro rodinný život Arcibiskupství olomouckého

Centrum pro rodinný život

Biskupské nám. 2
779 00  Olomouc
tel.: 587 405 250-3

www.rodinnyzivot.cz

Podrobnější informace, případně přihlášky nebo plakátky akcí, setkání a aktivit, které připravujeme nebo také ohlédnutí za těmi, které již byly, naleznete na našich webových stránkách:www.rodinnyzivot.cz.

SMS služba – 731 731 800 - „Chceme se spolu s vámi modlit za vaše úmysly...“

Chtěli bychom vás informovat o službě našeho Centra. Při naši práci máme možnost naslouchat mnoha životním příběhům, které prožíváte vy či vaši blízcí, vaši přátelé. Znovu se ukazuje, že jen krátký okamžik mnohdy změní naše životy a my se ocitáme v situacích, které jsou pro člověka těžkým křížem. Jindy  tíha kříže narůstá pozvolna a my máme pocit, že už dál nemůžeme. Je mnoho toho, co leží člověku na srdci, je mnoho toho, s čím potřebujeme pomoci. Avšak vědomí, že na mě v modlitbě myslí někdo, komu na mě záleží, je posilující. Vědomí, že mám koho požádat, aby v modlitbě nesl se mnou kříž, je zdrojem radosti.

Nabízíme vám proto možnost nám zasílat vaše osobní prosby, za které chcete, aby se pracovníci našeho Centraspolečně s vámi modlili. Vaše úmysly budou nést ve svých modlitbách i Milosrdné sestry svatého Kříže z komunity na olomouckém arcibiskupství. Zde v biskupské kapli Panny Mariebude na tyto úmysly sloužena každý čtvrtek mše svatá. Vaše prosby můžete posílat SMS zprávou na tel. číslo 731 731 800 (tento způsob vám nabízí anonymitu). Další možnost je zaslání prosby na e-mailovou adresu rodina@arcibol.cz (prosby nebudou nikde zveřejněny). „Proste, a dostanete, aby se vaše radost naplnila.“ (Jan 16,24b)

Setkání žen v obtížných životních situacích

Zveme ovdovělé, svobodné, vdané či rozvedené ženy na poslední letošní setkání, které se uskuteční  6. prosince 2011 tentokrát v prodejně Zdisálky na Wurmově ulici v budově Betánie. PaníAlena Večeřová si připravila předvánoční dílnu s korálky. Bližšíinformace: Marcela Řezníčková, 587 405 250-3,reznickm@arcibol.cz

Adventní duchovní obnova pro muže

Muže, manžele, otce zveme na jednodenní adventní duchovní obnovu, kterou povede zábřežský děkan otec František Eliáš natéma „Muži, každý z vás ať miluje svou ženu, jako Kristus miloval církev a vydal sám sebe za ni“ (Ef 5,25). Každý muž, ať už je ženatý či třeba nezadaný, má ve svém vztahu k ženám co zlepšovat... Bude se konat v sobotu 10. prosince od 8:30 do cca 16:00 hod. v klášteře bratří kapucínů na Kapucínské ul. vOlomouci. Na programu jsou přednášky, práce ve skupinkách a mše svatá. Přihlášku najdete na našich webových stránkách.

Bližší informace: Peter Markovič, 587 405 250-3, e-mail:markovic@arcibol.cz, skype: peter.markovic.office

Příprava snoubenců na manželství

Tato příprava je určena párům, kteří se rozhodli uzavřít církevní sňatek. Mezi přednášená témata patří komunikace mezi partnery, řešení problémů ve vztazích důležitost odpuštění i společně prožívaného času, přirozené rozdíly mezi mužem a ženou, sexualita a rodičovství, podstata svátostného manželství a manželský slib. Přednášejícími jsou zkušené manželské páry, kteří sami prochází přirozeným vývojem svého vztahu a zrají v lásce. Zimní příprava bude zahájena víkendem 10.-12. února 2012 stráveným společně v prostředí bývalého kláštera v obci Újezd u Uničova. Účast na víkendu je nezbytnou součástí přípravy. Další setkání budou v pátek 24. 2., 9. 3., 23. 3v podvečerních hodinách od 17.00 do 19.30 a v sobotu 31. 3.(od 9:00 do 14:00 hod.) na Kurii arcibiskupství, na Biskupském náměstí 2 v Olomouci.

Jarní příprava začne víkendem 13.–15. dubna 2012.

Bližší informace a přihlášky: Marcela Kořenková, 587 405 251,korenkova@arcibol.cz

Nabízíme také rozšířené poradenství

Pastorálně terapeutické poradenství – MUDr. Jitka Krausová

Manželské a rodinné poradenství – Mgr. Vít Hušek, Th.D.

Poradenství v obtížných životních situacích – Bc. Marcela Řezníčková

Poradna pro duševní zdraví – MUDr. Michaela Krtičková

Bližší informace o poradenství a termínech získáte na tel. 587 405 250-3, rodina@arcibol.cz

Časopis Rodinný život

Snaha předávat vzácný dar víry dětem, těm maličkým i dorůstajícím, je současně obohacením a pozváním k prohloubení víry vlastní. Nové, předvánoční číslo časopisu Rodinný život je o objevování tohoto obdarování. Rozhovory přibližují život a aktivity Komunity Blahoslavenství a Komunity Benedictus. Otec Rudolf Smahel vypráví o tom, že vnitřní pravdivost je nejlepším svědectvím. Kateřina Lachmanová přibližuje spiritualitu laiků. Kardinál Antonelli, předseda Papežské rady pro rodinu, se zamýšlí nad povoláním rodiny.

I drobné rodinné rituály mohou mít mnohem větší hodnotu, než se nám na první pohled zdá.

V pravidelných rubrikách týkajících se výchovy a vztahů se dočtete, proč pečovat o úctu v manželství a jak ji projevovat. Děti se zaposlouchají do pohádky na dobrou noc, želvička Loudalka je seznámí s růžencem. Nechybí soutěže pro malé i velké, křížovka a pozvání na zajímavé adventní akce. S přáním požehnaného vánočního času je přiloženo malé překvapení.

Předplatné pro sebe nebo jako dárek pro své blízké lze objednat na adrese:

Centrum pro rodinný život, Biskupské nám. 2, 771 01 Olomouc, tel.: 587 405 251, e-mail: rodinnyzivot@email.cz

www.rodinnyzivot.cz