ANKETA OHLEDNĚ TOHOTO WEBU FARNOSTI - prosím o vyplnění.

Příležitost ke svátosti smíření máte vždy v týdnu přede mší svatou. Někdy ale člověk potřebuje svátost smíření prožít ve větším klidu a v časové pohodě. Nebo se svěřit s životní či duchovní těžkostí. Nebo se spolu s knězem pomodlit za trápení, které Vás tíží. I když se snažím příliš "netoulat" a být k dispozici na faře, přesto Vám chci nabízet konkrétní příležitosti k osobnímu setkání. Více zde.

P. Petr Hofírek

Mše svaté v Dolním Němčí – leden, únor, březen 2012


Datum
Den v týdnu
Začátek
Úmysl
1.1.12
ne
07:30
Za + Štěpána Cmola, 2 manželky, + manžela Antonína Straku, rodiče, + Josefa Kohoutka, rodiče a za dar zdraví o ochranu Boží pro celou živou rodinu
1.1.12
ne
10:30
Za dívky a mládence
2.1.12
po
17:30
Za Josefa Kadlčka, sestru, manžela, dvoje rodiče a za celou živou rodinu
4.1.12
st
17:30
Na poděkování Pánu Bohu za dožití 60 let života, dar zdraví a Boží požehnání pro celou živou rodinu a za + rodiče Kadlčkovy a za + otce Josefa Krhovského
6.1.12
17:30
Na poděkování Pánu Bohu za 90 let života a za + manžela, + syna a za dar zdraví a Boží požehnání po celou živou rodinu
8.1.12
ne
07:30
Za + Josefa Kadlčka, za + rodiče z obou stran, za celou + rodinu a za dar zdraví a Boží ochranu pro celou živou rodinu
8.1.12
ne
10:30
Za farníky
9.1.12
po
17:30
11.1.12
st
17:30
Za + Marii Hajduchovu, + manžela, syna Ludvíka a + rodiče Michalčákovy, dar zdraví a Boží ochranu pro živou rodinu
13.1.12
17:30
Za + manžela, dvoje rodiče a rodiny z obou stran
15.1.12
ne
07:30
Za + Jana Šohaje, dvoje rodiče a celou zemřelou rodinu
15.1.12
ne
10:30
Za farníky
16.1.12
po
17:30
Za + Boženu Zimčíkovu, + manžela, za + zetě, celou živou rodinu a dar zdraví a Boží ochranu
18.1.12
st
17:30
Za + Libora a Pavla Ježkovy, jejich + prarodiče, duše v očistci a Boží ochranu pro živou rodinu
20.1.12
17:30
Za Anežku a Františka Kadlčkovy a duše v očistci
22.1.12
ne
07:30
22.1.12
ne
10:30
23.1.12
po
17:30
Večerní mše svatá není!
25.1.12
st
17:30
Za + Filoménu Kadlčkovu, manžela, + syna Františka a Jaroslava, + rodiče Světinské a Boží ochranu pro celou živou rodinu (o.P) Za + Františka Katuckého, živé a zemřelé z ročníku 1948 (o.J)
27.1.12
17:30
Za + Františka Přikryla, nemocnou dceru, + bratry, rodiče Přikrylovy a Kadlčkovy, švagra Milana a celou živou rodinu
29.1.12
ne
07:30
Za Anežku Zimčíkovu, manžela, nemocné osoby, dar zdraví, Boží ochranu pro celou živou rodinu
29.1.12
ne
10:30
Za farníky
30.1.12
po
17:30
Za + Marii Kadlčkovu, manžela, syna Antonína a dvoje rodiče a dar zdraví a Boží ochranu pro celou živou rodinu
1.2.12
st
17:30
Za + Annu, Františka, Zdenku Hrdinovy, za + zetě Františka jeho rodiče, celou + rodinu a duše v očistci
2.2.12
čt
17:30
Za děti, které se připravují na 1. svaté přijímání, za jejich rodiče a sourozence
3.2.12
17:30
Za + Josefa Krhovského, + zetě, + rodiče Krhovské a Kadlčkovy a celou zemřelou rodinu, za dar zdraví a Boží ochranu pro živou rodinu
5.2.12
ne
07:30
Za + Marii a Josefa Bartošovy a zetě Milana, za + Marii a Ladislava Ježkovy a + prarodiče a duše v očistci
5.2.12
ne
10:30
Za + Františku Kadlčkovou, manžela, dva syny, manžele Piškovy, Jana Hájíčka a rodiče Soukeníkovy, dar zdraví a Boží ochranu pro celou živou rodinu
6.2.12
po
17:30
Za + Marii Bursíkovu, manžela, dceru, vnuka, za + Františka Umlaufa, manželku a Boží ochranu pro živou rodinu
8.2.12
st
17:30
Za + Annu Mikoškovu, manžela, zetě Pavla, + rodinu Mikoškovu a Kolískovu a dar zdraví pro celou živou rodinu
10.2.12
17:30
Za Jana Matůše, syna, rodiče, sourozence a švagra, za + Josefa Hubálka, sestru, rodiče a duše v očistci
12.2.12
ne
07:30
Za farníky, zvláště za živé a zemřelé Boženy
12.2.12
ne
10:30
Na poděkování Pánu Bohu za dožití 95 let, za + manžela a snachu, za dar zdraví a Boží ochranu pro celou rodinu
13.2.12
po
17:30
Na poděkování za 65 let života, + rodiče Zimčíkovy a Turčínovy, celou + rodinu a za dar zdraví a Boží ochranu pro celou živou rodinu
15.2.12
st
17:30
Za + Marii Kadlčkovu, manžela, dvoje rodiče a dar zdraví pro celou živou rodinu
17.2.12
17:30
Za + Jaroslava Vagae a prarodiče
19.2.12
ne
07:30
Za +rodinu Frohlichovu, Poláškovu, Nesvedovu, Kadlčkovu a duše v očistci, za Boží požehnání a ochranu celé živé rodiny
19.2.12
ne
10:30
Za farníky
20.2.12
po
17:30
Za + Františka Umlaufa, duše v očistci a za nemocné dvě osoby, Boží ochranu pro živou rodinu
22.2.12
st
17:30
Za + rodiče Stojaspalovy, Kadlčkovy, syna, vnuka, za dar zdraví a Boží ochranu pro celou živou rodinu
24.2.12
17:30
Na poděkování Pánu Bohu za dožití 75 let života, za + manžela, dvoje + rodiče, dva + bratry, + švagra, duše v očistci, za Boží ochranu pro celou živou rodinu
26.2.12
ne
07:30
Na poděkování Pánu Bohu za dožití 85 let a dar zdraví pro celou živou rodinu, za + manžela a dvoje rodiče
26.2.12
ne
10:30
Za + Miroslava Miloše, jeho + bratra Josefa, rodiče Milošovy, dar zdraví a Boží ochranu pro celou živou rodinu
27.2.12
po
17:30
Za + Marii Daňkovu, + manžela, + syna, 2 zetě, + vnuka Pavla, duše v očistci a Boží ochranu pro živou rodinu
29.2.12
st
17:30
Za + Martina Pitnera, + syna, za + rodiče Cmolovy, + zetě, + vnučku Marii, za + rodiče Pitnerovy, dva zetě a dar zdraví pro celou živou rodinu
2.3.12
17:30
Za + Ivana Slováka, jeho rodiče, + Marii Jakubíkovu, dva manžele, vnuka Roberta a celou + rodinu
4.3.12
ne
07:30
Za + Marii Hejdovu, manžela, za duše v očistci a Boží ochranu pro živou rodinu
4.3.12
ne
10:30
Za farníky
5.3.12
po
17:30
Za + Anežku Zimčíkovu, dva + manžely, dva + syny, zetě, vnuka a celou + rodinu, za dar zdraví a Boží ochranu pro celou živou rodinu
7.3.12
st
17:30
Za + Radoslava Psotného, za dvoje + rodiče, za dar zdraví a Boží ochranu pro celou živou rodinu
9.3.12
17:30
Za + Marii Kadlčkovu, manžela, syna Antonína, Jana Uhra, dvoje rodiče a pro živou rodinu dar zdraví a ochranu Boží
11.3.12
ne
07:30
Na poděkování za 70 let života, za + rodiče z obou stran, + bratra a duše v očistci a ochranu Panny Marie pro celou rodinu
11.3.12
ne
10:30
Za farníky, zvláště za živé a zemřelé Františky
12.3.12
po
17:30
Na poděkování Pánu Bohu za 70 let života, dar zdraví a Boží ochranu pro celou živou rodinu a za + rodiče Richtrovy, tři syny a za + rodiče Světinské
14.3.12
st
17:30
Za + Marii a Cyrila Pěrkovy, + dcery Marii, Františku a Anežku, + syny Cyrila a Jaroslava a celou + rodinu z obou stran
16.3.12
17:30
Za + Ludmilu a Antonína Stojaspalovy, dvoje + rodiče, + vnuka Břetislava, za duše v očistci, dar zdraví a Boží ochranu pro živou rodinu
18.3.12
ne
07:30
Za + rodiče Bobčíkovy, tři + syny, + rodiče Tinkovy, dar zdraví a Boží ochranu pro živou rodinu
18.3.12
ne
10:30
Za + Antonína Kalabuse, zetě, dvoje rodiče, syna, vnuka, Antonína Hájka a celou živou rodinu, dar zdraví a Boží ochranu
19.3.12
po
17:30
Za živé a zemřelé Josefy
21.3.12
st
17:30
Za Josefa a Josefu Sýkorovy, dar zdraví a Boží požehnání pro celou živou rodinu
23.3.12
17:30
Za + Josefa Kočího, jeho rodiče, rodiče Baroňovy, dvě dcery, zetě a vnuka, za dar zdraví a Boží ochranu pro živou rodinu
25.3.12
ne
07:30
Za + Josefa a Anežku Zimčíkovy, duše v očistci, Boží ochranu a dar zdraví pro celou živou rodinu
25.3.12
ne
10:30
Za farníky
26.3.12
po
18:30
Za + Antonína Ježka, manželku, 2 zetě, dvoje rodiče a duše v očistci a za dar zdraví a Boží ochranu pro celou živou rodinu
28.3.12
st
18:30
Za + rodiče Ježkovy a Hanákovy, + rodinu a dar zdraví pro živou rodinu
30.3.12
17:30
Za + Marii Kočí, syna Antonína, vnuka Petra a rodiče z obou stran, za Marii Straňákovu a rodiče a ochranu Panny Marie pro celou živou rodinu

Za + Josefa Stojaspala a za živé a zemřelé z ročníku 1931 - kdykoli
Za + Jaroslava Hajducha, + Františka Válka a za živé a zemřelé z ročníku 1927 - kdykoli