ANKETA OHLEDNĚ TOHOTO WEBU FARNOSTI - prosím o vyplnění.

Příležitost ke svátosti smíření máte vždy v týdnu přede mší svatou. Někdy ale člověk potřebuje svátost smíření prožít ve větším klidu a v časové pohodě. Nebo se svěřit s životní či duchovní těžkostí. Nebo se spolu s knězem pomodlit za trápení, které Vás tíží. I když se snažím příliš "netoulat" a být k dispozici na faře, přesto Vám chci nabízet konkrétní příležitosti k osobnímu setkání. Více zde.

P. Petr Hofírek

Neděle 19/2/2012

Dolní Němčí – oznámení

§ Dary nemocných: 11 300 Kč. Ostatní dary: 4 500 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ Ve středu začíná doba postní. Popeleční středa je den přísného půstu, který je závazný pro zdravé lidi. Tzn. pouze jednodenní nasycení a půst od masa. Při obou mších svatých se bude udělovat popelec.

§ Ti, kteří se nemohou zúčastnit mše svaté na Popeleční středu, mohou přijmout popelec také v neděli při mši svaté v 10,30 hodin. Na ranní se popelec nebude udělovat!

§ Na Popeleční středu budou v kostele k dispozici vytisknuté Průvodce dobou postní pro ty, kteří si je objednali. Příspěvek na tisk (5 Kč), prosím, dejte do sbírky nebo do kasičky v kostele. Ať vám nabízená zamyšlení pomohou lépe prožít dobu postní. Texty (k tisku) jsou ke stažení i na webu farnosti: http://goo.gl/qn89C

§ Popeleční středou začíná také putování děti k velikonocům. Děti si udělají papírový batůžek, do kterého každý týden dostanou kartičku s obrázkem, zamyšlením a úkolem, který přes týden mají plnit. V kostele bude nástěnka, na které budeme vidět, jak jsme v putování daleko.

§ V době postní budou bývat křížové cesty. Tento týden bude křížová cesta v pátek v 17 hodin místo růžence a v neděli ve 14 hodin.

§ Příští neděli je pravidelná měsíční sbírka na kostel.

§ V rámci Roku biřmování celou dobu postní a velikonoční (až do slavnosti Seslání Ducha svatého) budou bývat katecheze o Duchu svatém. Výchozí osnovou bude text hymnu Přijď, Tvůrce Duchu svatý k nám. Katecheze budou bývat vždy v neděli při mši svaté v 10:30 hodin a v pondělí či středu při mši svaté. První katechezí začneme přímo na Popeleční středu při večerní mši svaté.

§ V pondělí 13. února se uskutečnilo první setkání manželů. Bohu díky! A díky také manželům, kteří přišli. Domluvili jsme se, že v setkávání budeme pokračovat. Proto manželské páry již předem zvu na další setkání, které bude v pátek 16. března 2012 ve 20 hodin. Ať nás Bůh provází v tomto dobrém díle, které on započal.

§ V sobotu se uskutečnilo setkání ministrantů. V kostele jsme si zopakovali ministrantské dovednosti (zvonky) a na faře si zahráli několik her. Schůzka je určena pro ministranty základní školy. Další setkání bude v sobotu 3. března 2012 po ranní mši svaté, tedy v 8:45 hodin. Zvu další malé kluky do ministrantské služby.

§ V sobotu 25. února 2012 v 19,15 hodin ve františkánském kostele Zvěstování Panny Marie na Mariánském náměstí v Uherském Hradišti je české provedení italské hry na motivy knihy francouzského autora Daniela Ange Zraněný Pastýř.

***********************************************************************

Horní Němčí – oznámení

§ Dary na kostel: 1 000 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ Ve středu začíná doba postní. Popeleční středa je den přísného půstu, který je závazný pro zdravé lidi. Tzn. pouze jednodenní nasycení a půst od masa. Při mši svaté se bude udělovat popelec.

§ Ti, kteří se nemohou zúčastnit mše svaté na Popeleční středu, mohou přijmout popelec také v neděli při mši svaté.

§ Na Popeleční středu budou v kostele k dispozici vytisknuté Průvodce dobou postní pro ty, kteří si je objednali. Příspěvek na tisk (5 Kč), prosím, dejte do sbírky. Ať vám nabízená zamyšlení pomohou lépe prožít dobu postní. Texty (k tisku) jsou ke stažení i na webu farnosti: http://goo.gl/qn89C

§ Popeleční středou začíná také putování děti k velikonocům. Děti si udělají papírový batůžek, do kterého každý týden dostanou kartičku s obrázkem, zamyšlením a úkolem, který přes týden mají plnit.

§ V době postní budou bývat křížové cesty. Tento týden bude křížová cesta ve čtvrtek v 17 hodin.

§ Příští neděli je pravidelná měsíční sbírka na kostel.

§ V rámci Roku biřmování celou dobu postní a velikonoční (až do slavnosti Seslání Ducha svatého) budou bývat katecheze o Duchu svatém. Výchozí osnovou bude text hymnu Přijď, Tvůrce Duchu svatý k nám. První katechezí začneme přímo na Popeleční středu při večerní mši svaté.

§ V pondělí 13. února se uskutečnilo první setkání manželů. Bohu díky! A díky také manželům, kteří přišli. Domluvili jsme se, že v setkávání budeme pokračovat. Proto manželské páry již předem zvu na další setkání, které bude v pátek 16. března 2012 ve 20 hodin. Ať nás Bůh provází v tomto dobrém díle, které on započal.

§ V sobotu 25. února 2012 v 19,15 hodin ve františkánském kostele Zvěstování Panny Marie na Mariánském náměstí v Uherském Hradišti je české provedení italské hry na motivy knihy francouzského autora Daniela Ange Zraněný Pastýř.

Category: