ANKETA OHLEDNĚ TOHOTO WEBU FARNOSTI - prosím o vyplnění.

Příležitost ke svátosti smíření máte vždy v týdnu přede mší svatou. Někdy ale člověk potřebuje svátost smíření prožít ve větším klidu a v časové pohodě. Nebo se svěřit s životní či duchovní těžkostí. Nebo se spolu s knězem pomodlit za trápení, které Vás tíží. I když se snažím příliš "netoulat" a být k dispozici na faře, přesto Vám chci nabízet konkrétní příležitosti k osobnímu setkání. Více zde.

P. Petr Hofírek

Prezentace knihy prof. Petra Piťhy o sv. Cyrilu a Metoději

Česká církev prožívá nyní tříletí příprav na jubileum 1150 let od příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Moravu, které si připomeneme v roce 2013. Matice velehradská připravila ve spolupráci s nakladatelstvím Poustevník jako součást přípravy na toto výročí knihu Slyšte slovo a zpívejte píseň. Kniha ve své prvé části čtivým jazykem podává životní příběh svatých Cyrila a Metoděje. Autor knihy prof. Petr Piťha uvádí všechna základní historická fakta, aniž by porušil plynulý tok vyprávění. Čtenář se současně baví i vzdělává. Ve druhé části autor v několika historických obrazech provede čtenáře nejdůležitějšími údobími historie Velehradu a vývoje cyrilometodějské úcty. Tím je zároveň ukázáno, v čem spočívá náš současný úkol při ochraně a rozmnožení „dědictví otců“. K textu knihy je pro děti připojen slovníček s vysvětlením málo známých slov a termínů. Kniha je bohatě ilustrována akad. malířkou Klárou Folvarskou. Předmluvu ke knížce napsal Mons. Josef Hrdlička, pomocný biskup olomoucký, a kniha získala právo užít loga ČBK pro oslavy 1150. výročí příchodu slovanských věrozvěstů na Moravu.
Počátkem měsíce února 2012 představí autor knihu čtenářům v těchto místech:
7. 2. Olomouc, 17:00 Arcibiskupský palác - Andělský sál za účasti olomouckého biskupa Mons. Josefa Hrdličky. Ukázka z knihy zazní v podání herečky Martiny Pavlíkové.
8. 2.  Ostrava, 17:00 dům Telepace - TV NOE za účasti Mons. Františka Lobkowicze, biskupa ostravsko-opavského. Ukázka z knihy zazní v podání herečky Pavlíny Kavkové.
9. 2. Zlín, 17:00 Krajská knihovna Františka Bartoše - hudební oddělení za účasti náměstka hejtmana Zlínského kraje Ing. Jindřicha Ondruše. Ukázka z knihy zazní v podání herečky Martiny Pavlíkové.
12. 2. Velehrad, 12:45, Stojanovo gymnázium (v rámci Valné hromady Matice velehradské) za účasti olomouckého arcibiskupa, Mons. Jana Graubnera. Ukázka z knihy zazní v podání herce Jana Horáka.