ANKETA OHLEDNĚ TOHOTO WEBU FARNOSTI - prosím o vyplnění.

Příležitost ke svátosti smíření máte vždy v týdnu přede mší svatou. Někdy ale člověk potřebuje svátost smíření prožít ve větším klidu a v časové pohodě. Nebo se svěřit s životní či duchovní těžkostí. Nebo se spolu s knězem pomodlit za trápení, které Vás tíží. I když se snažím příliš "netoulat" a být k dispozici na faře, přesto Vám chci nabízet konkrétní příležitosti k osobnímu setkání. Více zde.

P. Petr Hofírek

Neděle 4/3/2012

PPS – Poznej Písmo Svaté - Těmito otázkami vstupujeme do březnového kola. Možná si na otázky odpovídáte, ale do „soutěže“ se nezapojujete, protože nemáte přístup na internet. Tak zkuste poprosit mladé v rodině a ti za vás určitě rádi vyplní formulář na webu farnosti v menu PPS. Vždyť „odměna“ tohoto měsíce je kniha papežského kazatele Raniero Cantalamessy - Tvé slovo mi dává život. Ale především vám PPS může pomoci setkat se s Božím slovem. :-) Přeji hodně štěstí!

 

Dolní Němčí – oznámení

§ Měsíční sbírka na kostel: 17 920 Kč. Dar ročníku 1931 - 400 Kč. Ostatní dary: 3 700 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ Pokračující katecheze o Duchu svatém budou tento týden při mši svaté v pondělí a v nedělí v 10,30 hodin. Pokud nemůžete být na mši svaté, tak si katecheze můžete poslechnout z internetu: http://zpev-ducha.blogspot.com

§ Křížová cesta tento týden bude v pátek v 17,30 hodin a povedou ji žáci 8. a 9. třídy. V neděli křížovou cestu ve 14 hodin povedou ženy a po pobožnosti bude modlení v rámci Světového dne modliteb žen za Malajsii s tématem Dopomáhejme ke spravedlnosti.

§ V pondělí odpadá vyučování náboženství.

§ V úterý v 17,30 hodin bude v kostele sloužit mši svatou s novokněžským požehnáním kněz Jan Liška.

§ Ve středu při mši svaté v 17,30 hodin bude další katecheze pro děti, které se připravují na 1. svaté přijímání a jejich rodiče. Tématem katecheze bude Desatero. Pevně doufám, že se se všemi rodiči a dětmi uvidím.

§ V pátek od 16,45 hodin bude opět příležitost ke svátosti smíření zvláště pro děti. Rodiče, prosím, povzbuďte své děti, aby přišly. A nejlepší by bylo, kdybyste šli spolu s nimi. :-) V pátek hned po křížové cestě je také mše svaté zvláště pro děti.

 

Horní Němčí – oznámení

§ Měsíční sbírka na kostel: 4 750 Kč. Dar na kapli ve Slavkově: 500 Kč. Ostatní dary na kostel: 1 500 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ V úterý v 16 hodin bude v Horním Němčí sloužit mši svatou s novokněžským požehnáním kněz Jan Liška.

§ Ve čtvrtek v 19 hodin bude na faře setkání farní rady.

§ Pokračující katecheze o Duchu svatém budou tento týden při mši svaté jak ve čtvrtek tak i v neděli. Pokud nemůžete být na mši svaté, tak si katecheze můžete poslechnout z internetu: http://zpev-ducha.blogspot.com

§ Křížová cesta tento týden bude v Horním Němčí ve čtvrtek v 16,30 hodin a v neděli v 8,30 hodin. Ve Slavkově ve čtvrtek v 15 hodin.

Category: