ANKETA OHLEDNĚ TOHOTO WEBU FARNOSTI - prosím o vyplnění.

Příležitost ke svátosti smíření máte vždy v týdnu přede mší svatou. Někdy ale člověk potřebuje svátost smíření prožít ve větším klidu a v časové pohodě. Nebo se svěřit s životní či duchovní těžkostí. Nebo se spolu s knězem pomodlit za trápení, které Vás tíží. I když se snažím příliš "netoulat" a být k dispozici na faře, přesto Vám chci nabízet konkrétní příležitosti k osobnímu setkání. Více zde.

P. Petr Hofírek

Neděle vzkříšení – 8/4/2012

Dolní Němčí – oznámení

§ Postní almužna: 10 809 Kč. Dar ročníku 1932: 500 Kč. Ostatní dary: 2 200 Kč. Pán Bůh zaplať.

§ Tento týden se modlí Novéna k Božímu milosrdenství. K dispozici je vzadu v kostele nebo ke stažení na webu farnosti.

§ Zítra na velikonoční pondělí je mše svatá jen ráno v 7,30 hodin.

§ Ve středu při mši svaté bude třetí katecheze pro rodiče a děti, které půjdou k 1. svaté-mu přijímání. Protože děti půjdou v sobotu k první zpovědi, tak tématem bude právě svátost smíření. Po mši svaté (ve středu) pak bude na faře setkání rodičů ohledně přípravy slavnosti 1. svatého přijímání.

§ V pátek nebude mše svatá zvláště pro děti, ale bude spolčo dětí ve farní dvoraně v 18 hodin. Opět to, prosím, svým dětem a vnukům připomeňte. :-)

§ V neděli bude mše svatá v 10,30 hodin zvláště pro děti. Začneme „rozbalovat“ dary Ducha svatého. :-)

§ V neděli je měsíční sbírka na opravy kostele.

§ Na podzim loňského roku v naší farnosti byli bohoslovci bratislavského kněžského semináře. V sobotu 12. května 2012 bychom jim jejich návštěvu rádi oplatili. Rektor semináře nás srdečně zve. Cestou bychom se dopoledne zastavili na poutním místě Mariánka u Bratislavy. Oběd a odpoledne bychom prožili s bohoslovci a pak se vraceli domů. Čas odjezdu i cena bude ještě upřesněna. Zapisovat se můžete vzadu v kostele.

************************************************************************

Horní Němčí – oznámení

§ Dary nemocných: 3 400 Kč. Pán Bůh zaplať.

§ Zítra na velikonoční pondělí je mše svatá ve Slavkově v 9 hodin.

§ Tento týden se modlí Novéna k Božímu milosrdenství. K dispozici je vzadu v kostele nebo ke stažení na webu farnosti.

§ V pátek bude spolčo dětí na faře v 15 hodin. :-)

§ V neděli je měsíční sbírka na opravy kostele.

Category: