ANKETA OHLEDNĚ TOHOTO WEBU FARNOSTI - prosím o vyplnění.

Příležitost ke svátosti smíření máte vždy v týdnu přede mší svatou. Někdy ale člověk potřebuje svátost smíření prožít ve větším klidu a v časové pohodě. Nebo se svěřit s životní či duchovní těžkostí. Nebo se spolu s knězem pomodlit za trápení, které Vás tíží. I když se snažím příliš "netoulat" a být k dispozici na faře, přesto Vám chci nabízet konkrétní příležitosti k osobnímu setkání. Více zde.

P. Petr Hofírek

Neděle 27/5/2012

Májové pobožnosti v Dolním Němčí v tomto týdnu:

Dnes v neděli 27. května je májová pobožnost ve 14 hodin. V pondělí a ve středu bude májová pobožnost po večerní mši svaté.

Dolní Němčí – oznámení

§ Měsíční sbírka: 18 100 Kč. Ostatní dary: 5 200 Kč. Pán Bůh zaplať.

§ V pondělí přede mší svatou je modlení za zemřelého Františka Kočí. V úterý v 16,30 hodin je pohřeb.

§ V pondělí bude votivní mše svatá k Duchu svatému. (Druhý svátek svatodušní)

§ V pondělí v 19,30 hodin bude ve farní dvoraně schůzka ohledně Dětského dne. Prosíme všechny, kdo může pomoci s dětským dnem, aby přišli. Prosíme sponzory Dětského dne, ať se hlásí u paní Anny Umlaufové. Díky

§ Ve středu je památka sv. Zdislavy, proto bude slavnostní mše svatá v kapli ve Slavkově v 18 hodin. Mše svatá je zvláště pro rodiny s dětmi, protože sv. Zdislava je nejen patronkou kaple ve Slavkově, ale také patronkou rodin. Pokud pojedete rodiny na kolech, tak můžete společně odjet od kostela v Dolním Němčí v 17 hodin. Těším se, že mše svatá může být důstojnou oslavou nejen naší světice, ale také našich rodin.

§ V pátek je první pátek v měsíci, proto v 9 hodin začne adorace (prosím, zapište se do adorační služby). Od 17 hodin se bude zpovídat a v 18 hodin bude společná adorace a pak mše svatá se svátostným požehnáním.

§ V pátek nebude spolčo pro děti ani mše svatá zvláště pro rodiny s dětmi.

§ Ve čtvrtek navštíví kněz od 8,30 hodin nemocné na ulicích: Kostelní, Na Výsluní, Mírová, Vinohradská, Komenského, Záhumenická, Školní a Krátká. V pátek kněz navštíví nemocné od 9,15 hodin na ulicích: Nivnická, Příční, Hlucká, Pod Svahy, Dvořákova, Boršická, Na Okloku, Rybníky a Zahradní.

§ V sobotu je první sobota v měsíci, proto bude ráno v 6,45 hodin Mariánská pobožnost a v 7,30 mše svatá.

§ V sobotu v 11 hodin přijmou při svatebním obřadu beze mše svaté svátost manželství Lukáš Pech a Magdaléna Mošťková.

§ V sobotu v 17 hodin bude v kostele nácvik na slavnost 1. svatého přijímání a pak děti přijmou podruhé svátost smíření. Vlastní nedělní slavnost je v 10,30 hodin.

§ Prosím rodiče a příbuzné dětí, které půjdou v neděli k 1. svatému přijímání, aby k přijetí svátostí smíření využili zpovídání přede mší svatou během týdne, protože v sobotu večer budou zpovídat jen tři kněží.

§ Slavnost Božího Těla v Dolním Němčí bude ve čtvrtek 7. června. V sobotu 9. června v 15 hodin je mše svatá za padesátníky. V neděli 10. června bude Dětský den ve 14 hodin u hasičské zbrojnice. V sobotu 23. června mše svatá za šedesátníky. A v sobotu 30. června mše svatá za čtyřicátníky.

§ Protože se letos slaví velké Jubileum 100 let od korunovace Panny Marie na Svatém Hostýně, jsou všechny děkanátní poutě za obnovu rodin a nová kněžská povolání právě tam. Náš děkanát má tuto společnou pouť na Svatém Hostýně v sobotu 29. září. Je to ještě daleko, ale již nyní si tento datum poznačte do svých kalendářů, aby nás jelo v tomto jubilejním roce co nejvíce.

*********************************************************************

Májové pobožnosti ve Slavkově v tomto týdnu:

V úterý v 17 hodin. Ve středu po mši svaté a ve čtvrtek přede mší svatou.

Horní Němčí – oznámení

§ Měsíční sbírka: 6 200 Kč. Ostatní dary: 1 000 Kč. Pán Bůh zaplať.

§ Ve středu je památka sv. Zdislavy, proto bude slavnostní mše svatá v kapli ve Slavkově v 18 hodin. Mše svatá je zvláště pro rodiny s dětmi, protože sv. Zdislava je nejen patronkou kaple ve Slavkově, ale také patronkou rodin. Těším se, že mše svatá může být důstojnou oslavou nejen naší světice, ale také našich rodin.

§ Chtěl bych velice poděkovat všem brigádníkům, kteří v sobotu udělali obrovský kus práce.

§ Protože se letos slaví velké Jubileum 100 let od korunovace Panny Marie na Svatém Hostýně, jsou všechny děkanátní poutě za obnovu rodin a nová kněžská povolání právě tam. Náš děkanát má tuto společnou pouť na Svatém Hostýně v sobotu 29. září. Je to ještě daleko, ale již nyní si tento datum poznačte do svých kalendářů, aby nás jelo v tomto jubilejním roce co nejvíce.

Category: