ANKETA OHLEDNĚ TOHOTO WEBU FARNOSTI - prosím o vyplnění.

Příležitost ke svátosti smíření máte vždy v týdnu přede mší svatou. Někdy ale člověk potřebuje svátost smíření prožít ve větším klidu a v časové pohodě. Nebo se svěřit s životní či duchovní těžkostí. Nebo se spolu s knězem pomodlit za trápení, které Vás tíží. I když se snažím příliš "netoulat" a být k dispozici na faře, přesto Vám chci nabízet konkrétní příležitosti k osobnímu setkání. Více zde.

P. Petr Hofírek

Neděle 1/7/2012

Dolní Němčí – oznámení

§ Dar šedesátníků: 1 200 Kč. Dar Petrů a Pavlů: 3 000 Kč. Ostatní dary: 2 000 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ V pondělí večer nebude mše svatá, protože v 16,30 je pohřeb pana Bohumila Baroně.

§ Ve čtvrtek je slavnost sv. Cyrila a Metoděje. Národní pouť je na Velehradě a v Dolním Němčí bude mše svatá večer v 18,30 hodin.

§ V sobotu v 11,30 hodin přijmou svátost manželství Martin Pavelka z Dolního Němčí a Michaela Bídová také z Dolního Němčí.

§ V sobotu ve 20 hodin je na farním dvoře táborák pro manžele. Jste srdečně zváni.

§ V kostele jsou přihlášky do náboženství na další školní rok. Vyplněné přihlášky dávejte, prosím, do schránky na faru. Děkuji.

****************************************************************************

Horní Němčí – oznámení

§ Dar na kostel: 1 200 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ Ve čtvrtek je slavnost sv. Cyrila a Metoděje. Národní pouť je na Velehradě a v Horním Němčí bude mše svatá v 9 hodin.

Category: