ANKETA OHLEDNĚ TOHOTO WEBU FARNOSTI - prosím o vyplnění.

Příležitost ke svátosti smíření máte vždy v týdnu přede mší svatou. Někdy ale člověk potřebuje svátost smíření prožít ve větším klidu a v časové pohodě. Nebo se svěřit s životní či duchovní těžkostí. Nebo se spolu s knězem pomodlit za trápení, které Vás tíží. I když se snažím příliš "netoulat" a být k dispozici na faře, přesto Vám chci nabízet konkrétní příležitosti k osobnímu setkání. Více zde.

P. Petr Hofírek

Neděle 17/2/2013

Postní impulzy

Pondělí

Cokoliv jste udělali pro jednoho z mých nejposlednějších bratří, pro mne jste udělali.

O věčném údělu člověka rozhoduje míra jeho lásky. Mt 25,31 -46

Zkus se dnes dívat kolem sebe, abys nepřehlédl možnost posloužit bližnímu.

Úterý

Vy se modlete takto: Otče náš... Mt 6,7-15

Modlitba je činná naděje. Je to vstup do láskyplného kontaktu s Bohem.

Pomodli se Otčenáš rozjímavým způsobem. O každé větě chvíli přemýšlej.

Středa

Když Bůh viděl, že Ninivané změnili své chování, smiloval se nad nimi. Jon 3,1-10

Boží milosrdenství chce obejmout všechny lidi.

Co bys měl ve svém chování změnit ty?

Čtvrtek

Každý, kdo prosí, dostává, a kdo hledá, nalézá. Mt 7,7-12

Bůh je náš Otec a miluje nás bezvýhradnou láskou.

Zkus se zamyslet, čeho se týkají tvoje prosby?

Pátek

Vaše spravedlnost ať je dokonalejší než spravedlnost zákoníků a farizeů. Mt 5,20-26

Pohnutky našeho jednání vycházejí ze srdce.

Jaké jsou mé pohnutky srdce? Za dobré poděkuj! Zlých pohnutek lituj!

Sobota

Jestliže milujete jen ty, kdo milují vás, jakou budete mít odměnu? Mt 5,43-48

Měřítkem opravdovosti naší lásky je velkorysost.

Buď dnes velkorysý ke svým bližním. Hmotně i duchovně.

-----------------------------------------------------------------------------------------

Lektorský kurz

Děkanát Uherský Brod připravil kurz pro lektory (čtenáře Božího slova v kostele). První setkání s o. biskupem Josefem Hrdličkou bude v pátek 22. 3. v 17:00 na faře v Uherském Brodě. Předpokládá se, že kurz bude mít čtyři setkání. Prosím zájemce, aby se mi nahlásili do konce února. Díky. P. Petr

Petice proti registraci Mifegyne (RU-486)

Petice je adresována ministru zdravotnictví Leoši Hegerovi (TOP09) a žádá jej, aby informoval Státní ústav pro kontrolu léčiv o protiprávních důsledcích registrace a osobně se veřejně zasadil za zastavení procesu registrace. Mifegyne je určený k usmrcení dítěte do 63. dne těhotenství. Jeho registrace by byla v rozporu s českým právním řádem. V souvislosti s prohlášením ministra zdravotnictví, že přípravek "bude muset být zaregistrován i u nás", HPŽ ČR připomíná, že Evropská unie neukládá České republice povinnost Mifegyne registrovat. Ministerstvo zdravotnictví navíc zdůrazňuje zcela okrajový jev, kdy Mifegyne může být teoreticky využit i k jiným účelům. HPŽ ČR zdůrazňuje, že Česká republika nepotřebuje legalizovat další metodu zabíjení, ale probudit soucit s nevinnými dětmi a nabídnout pomoc ženám v obtížné situaci. Petice byla konzultována s biskupy katolické církve. Předseda ČBK kardinál Dominik Duka nemá proti jejímu zveřejnění a šíření námitek. Petici můžete vzadu v kostele podpořit svým podpisem do příští neděle 24. února.

 

Dolní Němčí – oznámení

§ Dary na kostel: 1 100 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ V pondělí a v pátek zpovídá otec Josef.

§ Ve čtvrtek v 17 hodin je další setkání malé scholičky. Děti jste srdečně zvány. Opět vás čeká zajímavý program.

§ V pátek místo růžence bude křížová cesta, kterou budou mít děti 3.A a jejich rodiče.

§ V postní době bude i v naší farnosti probíhat Postní almužna. Postní pokladničky si můžete vyzvednout vzadu v kostele. Ukončení postní almužny je opět směrováno na Květnou neděli.

§ Moravskoslezská akademie hledá ochotného člověka pro uherskobrodskou pobočku této akademie. Bližší informace na faře v Uherském Brodě

§ Přibližně 200 věřících z různých farností ČR společně s kněžími i seminaristy se připravuje na cestu do Říma, kde se ve středu 27. 2. 2013 zúčastní na Vatikánském náměstí posledního veřejného vystoupení odstupujícího papeže Benedikta XVI. Vzhledem k velmi krátkému času na organizaci by se zájemci měli obracet přímo na zástupce poutního centra P.Pavla Dokládala nebo Ing. Hanu Frančákovou: e-mail: poutnik@bihk.cz, Mob.731 646 800 nebo 731 598 752 nebo 731 598 751.

Horní Němčí – oznámení

§ Dary na kostel: 1 000 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ Ve čtvrtek místo růžence bude křížová cesta v 16,30 hodin.

§ V postní době bude i v naší farnosti probíhat Postní almužna. Postní pokladničky si můžete vyzvednout vzadu v kostele. Ukončení postní almužny je opět směrováno na Květnou neděli.

§ Moravskoslezská akademie hledá ochotného člověka pro uherskobrodskou pobočku této akademie. Bližší informace na faře v Uherském Brodě

§ Přibližně 200 věřících z různých farností ČR společně s kněžími i seminaristy se připravuje na cestu do Říma, kde se ve středu 27. 2. 2013 zúčastní na Vatikánském náměstí posledního veřejného vystoupení odstupujícího papeže Benedikta XVI. Vzhledem k velmi krátkému času na organizaci by se zájemci měli obracet přímo na zástupce poutního centra P.Pavla Dokládala nebo Ing. Hanu Frančákovou: e-mail: poutnik@bihk.cz, Mob.731 646 800 nebo 731 598 752 nebo 731 598 751.

Category: