ANKETA OHLEDNĚ TOHOTO WEBU FARNOSTI - prosím o vyplnění.

Příležitost ke svátosti smíření máte vždy v týdnu přede mší svatou. Někdy ale člověk potřebuje svátost smíření prožít ve větším klidu a v časové pohodě. Nebo se svěřit s životní či duchovní těžkostí. Nebo se spolu s knězem pomodlit za trápení, které Vás tíží. I když se snažím příliš "netoulat" a být k dispozici na faře, přesto Vám chci nabízet konkrétní příležitosti k osobnímu setkání. Více zde.

P. Petr Hofírek

Neděle 7/4/2013

Dolní Němčí – oznámení

§ Sbírka na kněžský seminář činila 15 000 Kč. Dar ročníku 1944 na kostel: 1 000 Kč. Ostatní dary: 500 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ Ve čtvrtek je opět setkání malé scholičky v 17 hodin ve farní dvoraně.

§ V pátek v 18,30 hodin je mše svatá zvláště pro děti.

§

§ Další setkání biřmovanců bude v pátek 19. dubna.

§ V sobotu v 16 hodin je v kostele Fatimské mariánské večeřadlo.

Horní Němčí – oznámení

§ Sbírka na kněžský seminář činila 4 700 Kč. Dary na kostel: 3 500 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ Ve čtvrtek bude v Horním Němčí přede mší svatou příležitost ke svátosti smíření od 17:30 hodin.

§ Příští neděli bude mše svatá zvláště pro děti a rodiče.

§ Další setkání biřmovanců bude v pátek 19. dubna v Dolním Němčí.

Category: