ANKETA OHLEDNĚ TOHOTO WEBU FARNOSTI - prosím o vyplnění.

Příležitost ke svátosti smíření máte vždy v týdnu přede mší svatou. Někdy ale člověk potřebuje svátost smíření prožít ve větším klidu a v časové pohodě. Nebo se svěřit s životní či duchovní těžkostí. Nebo se spolu s knězem pomodlit za trápení, které Vás tíží. I když se snažím příliš "netoulat" a být k dispozici na faře, přesto Vám chci nabízet konkrétní příležitosti k osobnímu setkání. Více zde.

P. Petr Hofírek

Neděle 30/6/2013

Dolní Němčí – oznámení

§ Sbírka na odstranění následků povodně pro farnost Počáply u Terezína: 53 360 Kč. P. Jozef Szeliga velmi děkuje za finanční pomoc.

§ Dary Petrů a Pavlů: 4 000 Kč. Dary Cyrilů a Cyrilek: 800 Kč. Dary nemocných: 8 200 Kč. Ostatní dary: 1 200 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ Stále se zapisujte se v sakristii na autobus na pouť na Velehrad (5. července). Při zapisování se rovnou platí 100 Kč. Odjezd bude v pátek 5. července v 5:45 hodin ze zastávek. Počítejte s tím, že z Velehradu pojedeme až kolem 15 hodin. Svačina se bude hodit. J

§ Více organizačních informací i podrobný program velehradských slavností najde na webu: http://www.velehrad.eu/dny-lidi-dobre-vule Hlavní mši svatou v pátek bude v 10:30 hodin vysílat také ČT 2 a Český rozhlas.

§ V sobotu je první sobota v měsíci, proto bude v 6:45 hodin mariánská pobožnost a pak mše svatá.

§ V sobotu v 15 hodin je mše svatá za padesátníky.

§ Úmysly na mše svaté na další čtvrtletí jsou již obsazené. http://goo.gl/L6vYA

§ Ve čtvrtek 25. července 2013, v den církevní památky sv. Kryštofa, patrona poutníků, cestovatelů a řidičů, bude po mši svaté v Horním Němčí možnost požehnání dopravních prostředků (auto, motocykl, kolo). Pokud budete mít zájem, zapište se vzadu v kostele.

§ Na rok 2014 se připravuje stolní děkanátní kalendář s fotografiemi z farností, církevním kalendářem a základním přehledem hodů a adoračních dnů ve všech farnostech děkanátu. Cena bude maximálně 65 Kč. Proto s nákupem stolního kalendáře na příští rok ještě počkejte. Děkanátní kalendáře by měli být k dispozici nejpozději v říjnu.

 

Horní Němčí – oznámení

§ Dar na kostel: 500 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ Ve středu v 19:30 hodin je setkání farní rady na faře.

§ Ve čtvrtek bude mše svatá ve Slavkově i Horním Němčí ze slavnosti sv. Cyrila a Metoděje. Pokud nejedete na Velehrad, přijďte oslavit velké jubileum při čtvrteční mši svaté.

§ Více organizačních informací i podrobný program velehradských slavností najde na webu: http://www.velehrad.eu/dny-lidi-dobre-vule Hlavní mši svatou v pátek bude v 10:30 hodin vysílat také ČT 2 a Český rozhlas.

§ V sobotu v 11 hodin je v kostele křest Amálie Bačkové.

§ Úmysly na mše svaté na další čtvrtletí najdete na http://goo.gl/6aKm5

§ Ve čtvrtek 25. července 2013, v den církevní památky sv. Kryštofa, patrona poutníků, cestovatelů a řidičů, bude po mši svaté v Horním Němčí možnost požehnání dopravních prostředků (auto, motocykl, kolo). Pokud budete mít zájem, zapište se vzadu v kostele.

§ Na rok 2014 se připravuje stolní děkanátní kalendář s fotografiemi z farností, církevním kalendářem a základním přehledem hodů a adoračních dnů ve všech farnostech děkanátu. Cena bude maximálně 65 Kč. Proto s nákupem stolního kalendáře na příští rok ještě počkejte. Děkanátní kalendáře by měli být k dispozici nejpozději v říjnu.

Category: