ANKETA OHLEDNĚ TOHOTO WEBU FARNOSTI - prosím o vyplnění.

Příležitost ke svátosti smíření máte vždy v týdnu přede mší svatou. Někdy ale člověk potřebuje svátost smíření prožít ve větším klidu a v časové pohodě. Nebo se svěřit s životní či duchovní těžkostí. Nebo se spolu s knězem pomodlit za trápení, které Vás tíží. I když se snažím příliš "netoulat" a být k dispozici na faře, přesto Vám chci nabízet konkrétní příležitosti k osobnímu setkání. Více zde.

P. Petr Hofírek

Neděle 9/6/2013

Dolní Němčí – oznámení

§ Dary na kostel: 9 000 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ Ochotnické PRakšické Divadlo vás zve na hudební pohádku Princové jsou na draka dnes v neděli 9. června 2013 v 16 hodin na Muzeu v Dolním Němčí. Vstupné 40 Kč. Představení se koná pouze za příznivého počasí.

§ V pondělí nebude večerní mše svatá, protože je pohřeb pana Františka Gála.

§ Ve středu bude od 17:30 hodin mariánská pobožnost Fatimského apoštolátu. Přede mší svatou bude zpovídat otec Josef.

§ V pátek je mše svatá zvláště pro děti a rodiče. Soutěž s Cyrilem a Metodějem o hodnotné ceny vrcholí.

§ V pátek je společné setkání biřmovanců. Začneme katechezí v kostele v 19:15 hodin a pak bude práce ve skupinkách. Téma: Eucharistie - Chléb života.

§ Příští neděli je pravidelná měsíční sbírka na opravy kostela.

§ Začínají zapisovat mše svaté na další tři měsíce. Tento týden pouze úmysly jubilantů.

§ Na faře jsou k dispozici nové kancionály za 150 Kč.

§ Setkání farní rady bude v pondělí 16. června v 19,30 hodin na faře. Prosím členy rady, aby s tím počítali.

§ V sobotu 22. června 2013 v olomoucké katedrále přijmou dva jáhni (Ladislav Sovadina a Michal Zahálka) kněžské svěcení. Můžete se připojit k modlitbě novény za kněze, která začíná v pátek 14. června. Texty novény jsou vzadu v kostele. Můžeme se modlit zvláště za tyto kněze: 1) novokněze, kteří přijmou svěcení 2) za kněze působící v olomoucké arcidiecézi 3) za kněze, kteří působili a působí v naší farnosti

§ Stále se můžete zapojit do děkanátní fotografické soutěže. Bližší informace jsou na internetové adrese: http://goo.gl/bCpKg

§ Možnosti pomoci obětem povodní přes Charitu ČR

Sbírkové konto Charity ČR: č. ú. 11998822/0800 u České spořitelny, VS 906

Dárcovská SMS: DMS CHARITAPOMOC na číslo 87 777 (Cena jedné DMS je 30 Kč, z toho Charita ČR obdrží 27 Kč, službu zajišťuje Fórum dárců.)

Dary v hotovosti - Oblastní charita Uherský Brod připravila sběrací listiny, prostřednictvím kterých může veřejnost přispět na povodňovou pomoc Charity Česká republika. Sběrací listiny jsou připraveny v sídle Oblastní charity Uherský Brod, Mariánské náměstí 13, kancelář číslo 13. Přispět lze každý pracovní den v době od 8 do 15:30 hodin.

Horní Němčí – oznámení

§ Měsíční sbírka v neděli 26. května činila 5 100 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ V pátek je společné setkání biřmovanců v Dolním Němčí. Začneme katechezí v kostele v 19:15 hodin a pak bude práce ve skupinkách. Téma: Eucharistie - Chléb života.

§ Příští neděli je pravidelná měsíční sbírka na opravy kostela.

§ Začínají zapisovat mše svaté na další tři měsíce. Tento týden pouze úmysly jubilantů.

§ Na faře v Dolním Němčí jsou k dispozici nové kancionály za 150 Kč.

§ V sobotu 22. června 2013 v olomoucké katedrále přijmou dva jáhni (Ladislav Sovadina a Michal Zahálka) kněžské svěcení. Můžete se připojit k modlitbě novény za kněze, která začíná v pátek 14. června. Texty novény jsou vzadu v kostele. Můžeme se modlit zvláště za tyto kněze: 1) novokněze, kteří přijmou svěcení v sobotu 22. června 2013 2) za kněze působící v olomoucké arcidiecézi 3) za kněze, kteří působili a působí v naší farnosti

§ Stále se můžete zapojit do děkanátní fotografické soutěže. Bližší informace jsou na internetové adrese: http://goo.gl/bCpKg

§ Možnosti pomoci obětem povodní přes Charitu ČR

Sbírkové konto Charity ČR: č. ú. 11998822/0800 u České spořitelny, VS 906

Dárcovská SMS: DMS CHARITAPOMOC na číslo 87 777 (Cena jedné DMS je 30 Kč, z toho Charita ČR obdrží 27 Kč, službu zajišťuje Fórum dárců.)

Dary v hotovosti - Oblastní charita Uherský Brod připravila sběrací listiny, prostřednictvím kterých může veřejnost přispět na povodňovou pomoc Charity Česká republika. Sběrací listiny jsou připraveny v sídle Oblastní charity Uherský Brod, Mariánské náměstí 13, kancelář číslo 13. Přispět lze každý pracovní den v době od 8 do 15:30 hodin.

Category: