ANKETA OHLEDNĚ TOHOTO WEBU FARNOSTI - prosím o vyplnění.

Příležitost ke svátosti smíření máte vždy v týdnu přede mší svatou. Někdy ale člověk potřebuje svátost smíření prožít ve větším klidu a v časové pohodě. Nebo se svěřit s životní či duchovní těžkostí. Nebo se spolu s knězem pomodlit za trápení, které Vás tíží. I když se snažím příliš "netoulat" a být k dispozici na faře, přesto Vám chci nabízet konkrétní příležitosti k osobnímu setkání. Více zde.

P. Petr Hofírek

Úmysly na mše svaté v Dolním Němčí - červenec, srpen a září 2013

Zapsané úmysly se budeme snažit s otcem Josefem odsloužit, ale z vážného důvodu mohou být přeloženy nebo dokonce neodslouženy. Děkujeme za pochopení. P. Petr a P. Josef

Datum
Den
Začátek
Úmysl
1.7.13
po
18:30
Na poděkování Pánu Bohu za 50 let manželství, za + rodiče Stojaspalovy a Kadlčkovy, za + bratra, jeho syna a dar zdraví a Boží ochranu pro celou živou rodinu
3.7.13
st
18:30
Za + Františka Daňka, dvoje + rodiče, za celou + rodinu a Boží ochranu pro celou živou rodinu
5.7.13
18:30
Za + Antonína Uhra, + rodiče z obou stran a za dar zdraví a Boží ochranu pro celou živou rodinu
6.7.13
so
07:30
Za + Boženu Zimčíkovu, manžela, rodiče, sourozence, celou + rodinu a za dar zdraví a Boží ochranu pro živou rodinu
7.7.13
ne
07:30
Za + Ludvíka Šimčíka, dvoje rodiče, celou + rodinu a dar zdraví a Boží ochranu pro celou živou rodinu
7.7.13
ne
10:30
Za + Antonína Juřenčáka, + rodinu Juřenčákovu a Richtrovu, dar zdraví a Boží požehnání pro celou živou rodinu
8.7.13
po
18:30
Za + Františka Peňáze, dvoje + rodiče, dva bratry, 2 švagry, duše v očistci a ochranu Panny Marie pro celou živou rodinu
10.7.13
st
18:30
Za + syna Roberta Tinku, + Marii Jakubíkovu a dva + manžely, Marii a Jakuba Tinkovy a + syna, dva + švagry
12.7.13
18:30
Za dožití 90 let, + manžela, 2 zetě, + rodinu, dar zdraví a Boží ochranu pro celou živou rodinu
13.7.13
so
18:30
Za + Annu Tinkovu, + manžela, + zetě, + rodinu, dar zdraví a Boží ochranu pro celou živou rodinu
14.7.13
ne
7:30
Za farníky
15.7.13
po
18:30
Za + Štěpána Kadlčka, rodiče z obou stran a za rodinu Vlkovu
17.7.13
st
18:30
Za + Jindřicha Martiše, manželku, syna, 2 vnučky, celou + rodinu, dar zdraví a Boží ochranu pro živou rodinu
19.7.13
18:30
Za + manžele Ludmilu a Františka Sedmerovy, jejich + rodiče a duše v očistci
21.7.13
ne
07:30
Za + Františka Kadlčka, rodiče Kadlčkovy, syna Jaroslava, rodiče Kočí, dceru, dva zetě, za Boží ochranu a dar zdraví pro celou živou rodinu
21.7.13
ne
10:30
Na poděkování Bohu za 65 let života a za dar zdraví a Boží požehnání pro celou živou rodinu
22.7.13
po
18:30
Za + Dušana Szabó a + Veroniku
24.7.13
st
18:30
Za + Josefa Bršlicu, rodiče, bratra, švagry, rodiče Ježkovy a za dar zdraví a Boží ochranu pro celou živou rodinu
26.7.13
18:30
Na poděkování Pánu Bohu za dožití 70 let, za + rodiče, prarodiče, bratry, švagry a za všechny zemřelé z obou stran, za mocnou ochranu Panny Marie pro celou živou rodinu
27.7.13
so
18:30
Za + rodinu Kulíkovu a Stojaspalovu a dar zdraví pro živou rodinu
28.7.13
ne
09:00
Za živé a zemřelé Anny
29.7.13
po
18:30
Za + Jaroslava Ježka, rodiče Ježkovy, rodiče Metelkovy a Boží ochranu pro celou živou rodinu
31.7.13
st
18:30
Za + Josefa Slováčka, manželku, dceru, + snachu, tři zetě a dar zdraví pro celou živou rodinu
2.8.13
18:30
Za + manžela Antonína Fibichra, syna Antonína, dvoje rodiče a celou + rodinu, za Boží ochranu pro živou rodinu
3.8.13
so
07:30
Za Anežku Bahulíkovu, jejího manžela, za + a živou rodinu
4.8.13
ne
07:30
Za + Antonína Loserta, + rodiče Baroňovy, syny a dcery, + rodiče Losertovy a za celou živou a + rodinu
4.8.13
ne
10:30
Za farníky
5.8.13
po
18:30
Za + Jarmilu Zedníčkovu, + Josefa Daňka, + rodiče Zedníčkovy, + rodiče Kadlčkovy a Daňkovy a duše v očistci
7.8.13
st
18:30
Za + Marii Kočí, rodiče Kadlčkovy, Kočí, syna Josefa a Boží ochranu pro celou živou rodinu
9.8.13
18:30
Za + Františka Kadlčka, + bratra Josefa, za + rodiče Kadlčkovy a Gálovy a celou + rodinu Gálovu, + manžele Piškovy, + rodinu Vaňkovu, dar zdraví a Boží ochranu pro živou rodinu
11.8.13
ne
07:30
Za + Františku a Jana Pěrkovy, zetě Stanislava, dvoje rodiče, za duše v očistci, za dar zdraví a Boží požehnání pro celou živou rodinu
11.8.13
ne
10:30
Za živé a zemřelé sedmdesátníky
12.8.13
po
18:30
Za + rodiče Juráskovy a  Boží ochranu a dar zdraví pro celou živou rodinu
14.8.13
st
18:30
Za + Marii Málkovu a za živou a + rodinu
15.8.13
čt
18:30
Na poděkování Pánu Bohu za dožitých 50 let života, za + syna a Boží ochranu pro celou živou rodinu
16.8.13
18:30
V tento den není večerní mše svatá
18.8.13
ne
07:30
Za farníky, zvláště za živé a zemřelé Ludvíky
18.8.13
ne
10:30
Za + Jindřicha Kunčíka, dvoje rodiče, za dar zdraví a Boží požehnání pro celou živou rodinu
19.8.13
po
18:30
Za + Ludvíka Daňka, jeho + rodiče, za + Františka Bršlicu, jeho + rodiče a ochranu Boží pro živou rodinu
21.8.13
st
18:30
Na poděkování Pánu Bohu za 65 let, dar zdraví, Boží ochranu pro živou rodinu, + rodiče Kadlčkovy, 2 syny, snachu, celou + rodinu a duše v očistci
23.8.13
18:30
Za + Františka Válka a jeho + dceru Marii, za + rodiče Cmolovy, + zetě, jeho + syna, za + rodiče Válkovy a duše v očistci a za dar zdraví, Boží ochranu pro celou živou rodinu
25.8.13
ne
07:30
Za farníky
25.8.13
ne
10:30
Na poděkování Pánu Bohu za 50 let manželství, dvoje + rodiče a dar zdraví a Boží ochranu pro živou rodinu (o.J)
26.8.13
po
18:30
Za + Jana Matůše, + syna Jaroslava, + rodiče Matůšovy, + rodiče Hubálkovy, + sourozence, dva + švagry, duše v očistci a ochranu Boží pro živou rodinu
28.8.13
st
18:30
Za + Boženu Stojaspalovu, + manžela Františka, dvoje + rodiče, dar zdraví a Boží ochranu pro celou živou rodinu (Za Františka Šohaje, + manželku Boženu, + vnuka Petra, za dar zdraví a Boží ochranu pro celou živou rodinu? z Pá 16/8)
30.8.13
18:30
Za + Antonína Daňka, za + Ludvíka Bobčíka, dar zdraví a Boží ochranu pro celou živou rodinu
1.9.13
ne
07:30
Za + Marii Straňákovu, rodiče, manžele Švecovy, rodiče Němcovy, syna Antonína, Jaroslava Vagae a duše v očistci a Boží ochranu pro živou rodinu
1.9.13
ne
10:30
Za děti, které jdou do školy
2.9.13
po
18:30
Za + Ludovíta Púdelku a živou a zemřelou rodinu
4.9.13
st
18:30
Za + Jindřicha Nedělu, + syna, za + rodiče Nedělovy a Daňkovy a za dar zdraví a Boží ochranu pro celou živou rodinu
6.9.13
18:30
Za + Antonína Tinku, + rodiče Daňkovy a Tinkovy, za celou živou a + rodinu a za duše v očistci
7.9.13
so
07:30
Na poděkování Pánu Bohu za 50 let manželství, za dar zdraví a Boží ochranu pro živou rodinu a + rodiče Kolískovy a Hyblerovy
8.9.13
ne
07:30
Za + Jaroslava Hanáka, manželku, rodiče Ježkovy, duše v očistci a Boží ochranu pro celou živou rodinu
8.9.13
ne
10:30
Za farníky, zvláště za živé a zemřelé Marie
9.9.13
po
18:30
Za + Antonína Kadlčka, dvoje rodiče, duše v očistci, za ochranu Panny Marie pro celou živou rodinu
11.9.13
st
18:30
Pouť na Svatý Hostýn
13.9.13
18:30
Za + Františka Umlaufa, + syna Pavla, + manželku Annu, otce Zdislava OP, + sourozence, rodiče, + rodiče Daňkovy, + syna, za duše v očistci a Boží ochranu pro živou rodinu
15.9.13
ne
07:30
Za farníky, zvláště za živé a zemřelé Ludmily
15.9.13
ne
10:30
Za pokoj v duši pro Josefu Sýkorovu
16.9.13
po
18:30
Za + Annu Kolískovou, manžela a duše v očistci
18.9.13
st
18:30
Za + Ludvíka Bobčíka, dvoje + rodiče, + Antonína Daňka a dar zdraví a Boží ochranu pro celou živou rodinu
20.9.13
18:30
Za + Vlastu Hubáčkovou, manžela, rodiče z obou stran, za Boží ochranu a dar zdraví pro celou živou rodinu
21.9.13
so
18:30
Na poděkování Pánu Bohu za dožití 75 let, za + manžela, vnuka, rodiče z obou stran a za ochranu Panny Marie pro celou živou rodinu
22.9.13
ne
10:00
Za biřmovance, jejich kmotry a příbuzné
23.9.13
po
18:30
Za + Marii Zimčíkovou, + manžela Jana, + rodiče z obou stran, za duše v očistci, dar zdraví a Boží ochranu pro živou rodinu
25.9.13
st
18:30
Na poděkování Pánu Bohu za přijatá dobrodiní
27.9.13
18:30
Za živé a zemřelé z ročníku 1948
29.9.13
ne
07:30
Na poděkování Pánu Bohu a Panně Marii za 45 let manželství, za rodiče Bobčíkovy, za otce Josefa Šumberu, za prarodiče z obou stran a za dar zdraví a Boží ochranu pro celou živou rodinu
29.9.13
ne
10:30
Za farníky
30.9.13
po
18:30

30.9.13  Po  18:30    Za + Františka Kadlčka, + syna Stanislava, dvoje + rodiče, + rodinu Kadlčkovu, dar zdraví a Boží ochranu pro celou živou rodinu