ANKETA OHLEDNĚ TOHOTO WEBU FARNOSTI - prosím o vyplnění.

Příležitost ke svátosti smíření máte vždy v týdnu přede mší svatou. Někdy ale člověk potřebuje svátost smíření prožít ve větším klidu a v časové pohodě. Nebo se svěřit s životní či duchovní těžkostí. Nebo se spolu s knězem pomodlit za trápení, které Vás tíží. I když se snažím příliš "netoulat" a být k dispozici na faře, přesto Vám chci nabízet konkrétní příležitosti k osobnímu setkání. Více zde.

P. Petr Hofírek

Neděle 15/9/2013

Když zazní hlas zvonů, tak .....

Vyprávěl mi jeden kněz, že se ptal snoubenců, proč zvoní na kostele zvony ráno, v poledne a večer. Ráno prý je to budíček. V poledne upozornění, že je čas na oběd. A večer? To prý vážně neví, protože tak brzo se spát přece nechodí. Proč tedy zvony používají? Z tradice? Všeobecně se dá říct, že zvony zvou k modlitbě. Starší lidé říkají: "Zvoní Anděl Páně.". To neznamená, že nějaký anděl poslaný od Boha rozhoupal ty naše zvony, ale že se člověk má zastavit a pomodlit se. A tradičně se modlí právě modlitba Anděl Páně třikrát denně - ráno, v poledne a večer. Dřív lidé na poli při zvonění přestali pracovat a společně se pomodlili. Jestliže ti okolnosti nedovolují, abys přerušil v kolektivu činnost, tak alespoň v duchu se v modlitbě setkej s Pánem. Ale máš-li alespoň trochu možnost, tak se zastav ve shonu dne a skutečně se do modlitby ponoř jako do posilující lázně. A zvoní se také přede mší svatou, aby byl člověk zván na tu největší modlitbu křesťanů - eucharistickou slavnost. I naše zvony nás vytrvale zvou k modlitbě. Kéž většina z nás na toto pozvání opravdovou modlitbou odpoví.

Dolní Němčí – oznámení

§ Ludmily darovali: 9 800 Kč. Ostatní dary: 3 000 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ Začínají se zapisovat úmysl jubilantů na další čtvrtletí. Osobně se domluvte s knězem.

§ V pondělí na svátek sv. Ludmily si budeme připomínat Den církevních škol. V našem děkanátu máme dvě církevní školy - Základní školu v Uherském Brodě a Střední odbornou školu v Bojkovicích. Jsme proto vyzváni, abychom prosili v našich modlitbách za tato díla, aby byla zdrojem Božích milostí pro jejich žáky, zaměstnance i celou společnost.

§ V pátek je mše svatá zvláště pro děti. Rodiče, přijďte se svými dětmi.

§ Otec arcibiskup vás všechny zve na slavnost sv. Václava, knížete a mučedníka, hlavního patrona katedrály i celé arcidiecéze na pouť do Olomouce, která se koná v sobotu 28. září 2013. Program: 10 hodin - pontifikální mše svatá; 12 hodin - adorace Nejsvětější Svátosti.

Slavnost biřmování

Novéna před biřmováním se v kostele modlí každý den do pátku vždy v 19:15 hodin. Jsou zváni nejen biřmovanci a kmotři, ale také všichni farníci. Prosím, modlete se za biřmovance i při soukromých modlitbách.

Příležitost ke svátosti smíření před biřmováním: Pondělí, středa a pátek: 17:45 - 18:30 hodin. Ve čtvrtek od 19:15 hodin je zpovídání zvláště kmotrů a příbuzných biřmovanců. Měli by zpovídat 4 kněží. V sobotu od 9 hodin je zpovídání biřmovanců. Měli by zpovídat 3 kněží. Využijte i možnosti zpovědi během týdne přede mší a nebo v jiné farnosti.

V pátek od 15 hodin je úklid kolem kostela. Prosím o pomoc nejen biřmovance, ale také příbuzné biřmovanců. V sobotu v 16 hodin je nácvik slavnosti biřmování.

V neděli bude slavnostní mše svatá jen v 10 hodin. Druhá mše bude v sobotu večer v 18:30 s nedělní platností. Prosím, využijte sobotní mše svaté, protože v neděli budou lavice obsazené kmotry a příbuznými biřmovanců.

Rozvrh hodin náboženství ve školním roce 2013/2014

Ročník

Den

Hodina

Vyučující

1. hodina

1. třída

Pondělí

11:30 – 12:15

sestra Milada

pondělí 9. září

2. třída

Čtvrtek

11:30 – 12:15

sestra Milada

čtvrtek 12. září

3. třída

Středa

12:35 - 13:20

P. Petr Hofírek

středa 18. září

4.A

Pondělí

12:25 – 13:10

sestra Milada

pondělí 9. září

4.B

Čtvrtek

12:25 – 13:10

sestra Milada

čtvrtek 12. září

5. třída

Pondělí

13:20 – 14:05

sestra Milada

pondělí 9. září

6. třída

Středa

13:25 – 14:10

P. Petr Hofírek

středa 18. září

7. a 8. třída

Čtvrtek

14:30 – 15:15

P. Petr Hofírek

čtvrtek 19. září

9. třída

Středa

14:30 – 15:15

P. Petr Hofírek

středa 18. září

Horní Němčí – oznámení

§ Začínají se zapisovat úmysl jubilantů na další čtvrtletí. Osobně se domluvte s knězem.

§ V pondělí na svátek sv. Ludmily si budeme připomínat Den církevních škol. V našem děkanátu máme dvě církevní školy - Základní školu v Uherském Brodě a Střední odbornou školu v Bojkovicích. Jsme proto vyzváni, abychom prosili v našich modlitbách za tato díla, aby byla zdrojem Božích milostí pro jejich žáky, zaměstnance i celou společnost.

§ Ve čtvrtek přede mší svatou bude v Horním Němčí příležitost ke svátosti smíření.

§ Náboženství v Horním Němčí se začne vyučovat od 26. září 2013.

§ Otec arcibiskup vás všechny zve na slavnost sv. Václava, knížete a mučedníka, hlavního patrona katedrály i celé arcidiecéze na pouť do Olomouce, která se koná v sobotu 28. září 2013. Program: 10 hodin - pontifikální mše svatá; 12 hodin - adorace Nejsvětější Svátosti.

Papež František odpověděl dětem z Horního Němčí

Děti napsaly svatému otci Františkovi a pozvaly ho na národní pouť na Velehrad. Papež sice nemohl přijet, ale pověřil jednoho z pracovníků vatikánské kurie, aby nám jeho jménem odpověděl. Uvádíme zde překlad do češtiny.

Jeho svatost papež František upřímně děkuje za Váš dopis a přání všeho dobrého. Děkuje také za obrázky, které mu děti poslaly ku příležitosti jeho zvolení na Petrův stolec. Všem, kteří mu svými modlitba pomáhají na začátku jeho nové duchovní služby, vyprošuje Svatý otec hojné Boží požehnání.

Category: