ANKETA OHLEDNĚ TOHOTO WEBU FARNOSTI - prosím o vyplnění.

Příležitost ke svátosti smíření máte vždy v týdnu přede mší svatou. Někdy ale člověk potřebuje svátost smíření prožít ve větším klidu a v časové pohodě. Nebo se svěřit s životní či duchovní těžkostí. Nebo se spolu s knězem pomodlit za trápení, které Vás tíží. I když se snažím příliš "netoulat" a být k dispozici na faře, přesto Vám chci nabízet konkrétní příležitosti k osobnímu setkání. Více zde.

P. Petr Hofírek

Jeden z nás

Vážení přátelé,

jménem otce arcibiskupa a České biskupské konference se na vás obracím s výzvou o podporu evropské iniciativy občanů s názvem "Jeden z nás", která v současnosti probíhá v členských zemích Evropské unie. Jejím cílem je ochrana embryí, zejména zákaz pokusů spojených s ničením lidských zárodků. Nově vzniklý institut evropské občanské iniciativy poprvé občanům umožňuje přímo ovlivnit tvorbu evropských právních předpisů.  Osvědčila se zejména snadná a časově nenáročná podpora prostřednictvím internetu (odkaz:https://ec.europa.eu/citizens-initiative/ECI-2012-000005/public/index.do?lang=cs). Podle informací z 1. 10. 2013 je aktuální počet sesbíraných podpisů 1,165 603. Česká republika oproti svým sousedům (Slovensko, Maďarsko, Polsko, Rakousko) má jen 7 878 podpisů (z požadovaného počtu 16 500).

Evropskou občanskou iniciativu „Jeden z nás“ je možné podpořit do 1. 11. 2013. ČBK vyzývá jednotlivce i občanské organizace, aby uvážili možnost se k této iniciativě připojit, a tak přispět k tomu, aby v rámci Evropské unie byla přijata zákonná opatření zaměřená na ochranu lidského embrya. Obě možnosti, prostřednictvím internetu i fyzicky pomoci petičního formuláře najdete spolu s instrukcemi v přílohách.

K podpisu petice vyzval Svatý otec František i evropští biskupové na svém zasedání Rady evropských biskupských konferencí (CCEE).