ANKETA OHLEDNĚ TOHOTO WEBU FARNOSTI - prosím o vyplnění.

Příležitost ke svátosti smíření máte vždy v týdnu přede mší svatou. Někdy ale člověk potřebuje svátost smíření prožít ve větším klidu a v časové pohodě. Nebo se svěřit s životní či duchovní těžkostí. Nebo se spolu s knězem pomodlit za trápení, které Vás tíží. I když se snažím příliš "netoulat" a být k dispozici na faře, přesto Vám chci nabízet konkrétní příležitosti k osobnímu setkání. Více zde.

P. Petr Hofírek

Neděle 20/10/2013

Děkanátní lektorský kurz

V úvodu letošního roku zval brodský děkanát farníky k účasti na vzdělávacím kurzu pro lektory. Z naší farnosti jsme o tento kurz měly zájem jenom dvě, a jak další řádky vypoví, nelitovaly jsme. Lektorský kurz organizovala olomoucká arcidiecéze se záměrem pomoci lektorům ve správném předávání Božího slova. Byl rozdělen do čtyř přednášek, které se konaly většinou na faře v Uherském Brodě, a zúčastnilo se ho několik desítek farníků z našeho děkanátu. Vstupní jarní část zabezpečil s noblesou jemu vlastní - biskup Josef Hrdlička, který nám zdůrazňoval duchovní rozměr a zodpovědnost této služby, která má přínos nejen pro posluchače, ale i pro samotného lektora. Druhá část byla zaměřena prakticky na poznání Bible - jako knihy knih, jejího členění, orientace a práce s ní. Průvodce jsme k tomu měli víc než povolaného, známého biblistu - docenta P. Petra Chalupu, ředitele Českého katolického biblického díla. Po prázdninách jsme navázali setkáním s MgA. Martinou Pavlíkovou, která nám přiblížila pravidla spisovné výslovnosti a zasvěcovala nás do “umění“ práce s hlasem, se strukturou textu. Což samozřejmě je důležité, pokud chceme srozumitelně a kvalitně předat myšlenku čtené části Písma svatého. Vyzkoušet jsme si to potom mohli s ní „na živo“ při závěrečném setkání v brodském kostele. Kurz byl velmi obohacující a zajímavý pro ty, kteří chtěli vnímat a nechat se vést…Přinesl řadu podnětů, jak pro práci lektora, tak pro samotný život, nejen duchovní. V každém případě, ať už jsem čtenář nebo jen posluchač Božího slova, vždy mám další možnost cítit, co mi Pán chce jeho prostřednictvím sdělit. A tedy: „Kdo má uši k slyšení, slyš“                       Radmila Uhrová

Dolní Němčí – oznámení

§ Dar biřmovanců na opravy kostela: 4 850 Kč. Ostatní dary: 1000 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ Děti, v pátek se přijďte modlit růženec. J Začíná v 18 hodin a pak je mše svatá zvláště pro vás.

§ V sobotu v 11:30 hodin je křest Patrika Bartoše.

§ POZOR – Příští neděli je změna času!

§ Děkanátní kalendář si, prosím, vyzvedněte nebo kupte (65 Kč) do tohoto pátku. Pokud bude chybět, tak bude možné ještě kalendáře dotisknout. Ale přesný počet dotisku musím nahlásit již tuto sobotu.

§ V pátek a sobotu se konají volby do parlamentu. Připomínám křesťanskou povinnost zúčastnit se voleb a dejte hlas té straně, která nepohrdá křesťanskými hodnotami.

§ V neděli 10. listopadu si budeme připomínat 140. výročí požehnání našeho kostela. Jsou připravené fotky na nástěnku. Hledám někoho, kdo by byl ochotný fotografie uspořádat a nástěnky připravit. Prosím, ozvěte se mi. Děkuji.

§ Na konci Roku víry, v sobotu 23. listopadu se koná Diecézní den v Olomouci. Autobus pojede z Uherského Brodu z Mariánského náměstí v 8 hodin. Bude se možné přihlásit vzadu v kostele.

Horní Němčí – oznámení

§ Dar na kostel: 1 600 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ Protože v úterý jedu na kněžský den do Olomouce, bude mše svatá ve Slavkově ve čtvrtek v 17 hodin.

§ POZOR – Příští neděli je změna času!

§ Děkanátní kalendář si, prosím, vyzvedněte nebo kupte (65 Kč) do čtvrtku. Pokud bude chybět, tak bude možné ještě kalendáře dotisknout. Ale přesný počet dotisku musím nahlásit již tuto sobotu.

§ V pátek je spolčo dětí na faře v 15,30 hodin. Přijďte. J

§ V pátek a sobotu se konají volby do parlamentu. Připomínám křesťanskou povinnost zúčastnit se voleb a dejte hlas té straně, která nepohrdá křesťanskými hodnotami.

§ V neděli si připomeneme výročí posvěcení kaple. Proto mše svatá v 9 hodin bude v kapli ve Slavkově.

§ Na konci Roku víry, v sobotu 23. listopadu se koná Diecézní den v Olomouci. Autobus pojede z Uherského Brodu z Mariánského náměstí v 8 hodin. Bude se možné přihlásit vzadu v kostele.

Category: