ANKETA OHLEDNĚ TOHOTO WEBU FARNOSTI - prosím o vyplnění.

Příležitost ke svátosti smíření máte vždy v týdnu přede mší svatou. Někdy ale člověk potřebuje svátost smíření prožít ve větším klidu a v časové pohodě. Nebo se svěřit s životní či duchovní těžkostí. Nebo se spolu s knězem pomodlit za trápení, které Vás tíží. I když se snažím příliš "netoulat" a být k dispozici na faře, přesto Vám chci nabízet konkrétní příležitosti k osobnímu setkání. Více zde.

P. Petr Hofírek

Pravidelné mše svaté pro rodiče s dětmi

Od neděle 3. října 2010 začnou pravidelné týdenní mše svaté určené zvláště pro rodiče s dětmi. Při mši svaté v 10:30 hodin “vstoupíme” na cestu se svatými a budeme kráčet za Kristem. Děti dostanou sešitek, do kterého si budou každý týden nalepovat samolepku světce, vybarví si obrázek a citát z Písma je bude provázet po celý týden.

Pravidelné mše pro rodiče s dětmi budou každý pátek v 17 hodin (kromě prvního pátku v měsíci) a “velká” mše bude vždy v neděli po prvním pátku v 10:30 hodin.

V první pátky, kdy nebudou mše pro děti (protože je celodenní adorace a pak mše se svátostným požehnáním), chceme pro děti připravovat setkání ve staré škole. Také v 17 hodin.

Věřím, že tyto mše určené zvláště pro děti a rodiče, nám všem pomohou objevovat krásu života s Bohem.

Na setkání s dětmi i rodiči se těší P. Petr Hofírek, farář

Category: