ANKETA OHLEDNĚ TOHOTO WEBU FARNOSTI - prosím o vyplnění.

Příležitost ke svátosti smíření máte vždy v týdnu přede mší svatou. Někdy ale člověk potřebuje svátost smíření prožít ve větším klidu a v časové pohodě. Nebo se svěřit s životní či duchovní těžkostí. Nebo se spolu s knězem pomodlit za trápení, které Vás tíží. I když se snažím příliš "netoulat" a být k dispozici na faře, přesto Vám chci nabízet konkrétní příležitosti k osobnímu setkání. Více zde.

P. Petr Hofírek

Vstupy do škol s náboženskými tématy

Pozvánka

Na seminář „Vstupy do škol s náboženskými tématy“

s tématem

Lidová tradice Dušiček a Halloween

který se uskuteční dne 12. 10. 2010 v Olomouci

ve velkém sále Kurie, Biskupské nám. 2, od 15.30 do 19.00 hod.

a 23. 10. 2010 v Luhačovicích

v sále farního úřadu, Pod Kamennou 1000, od 10,00 do 13,30 hod.

Seminář je určen všem zájemcům o tuto službu školám z řad učitelů, katechetů,

pastoračních asistentů a kněží.

Na programu bude předvedení nových programů pro vstupy do škol a diskuze

k těmto programům. Všichni účastníci obdrží CD s předvedenými materiály.

Malé občerstvení zajištěno, svačinu si vezměte prosím s sebou.

Seminář je akreditován MŠMT v rámci Dalšího vzdělávání pedagogů. Na

požádání bude účastníkům vystaveno osvědčení o absolvování semináře.

Vyplněné přihlášky zasílejte nejpozději 2 dny před daným termínem semináře,
a to na adresu:

Helena Polcrová
Centrum pro školy
Biskupské nám. 2
771 01 Olomouc

Tel: 587 405 219 (243)
E-mail: polcrova@arcibol.cz

Category: