ANKETA OHLEDNĚ TOHOTO WEBU FARNOSTI - prosím o vyplnění.

Příležitost ke svátosti smíření máte vždy v týdnu přede mší svatou. Někdy ale člověk potřebuje svátost smíření prožít ve větším klidu a v časové pohodě. Nebo se svěřit s životní či duchovní těžkostí. Nebo se spolu s knězem pomodlit za trápení, které Vás tíží. I když se snažím příliš "netoulat" a být k dispozici na faře, přesto Vám chci nabízet konkrétní příležitosti k osobnímu setkání. Více zde.

P. Petr Hofírek

Neděle 31/10/2010

Dolní Němčí – pořad bohoslužeb

Po – 8,00 – Za + Annu Kolískovu, manžela a celou zemřelou rodinu

17,30 - Za + Vlastu Hubáčkovu a manžela Ludvíka, ochranu Panny Marie a dar

zdraví pro celou rodinu

Út – 8,00 - Mše svatá na úmysly svatého otce

17,30 – Mše svatá a pobožnost na hřbitově. Mše za + Jaroslava Kadlčka a za živé

a zemřelé z ročníku 1943

St – 17,30 – Za + Ludvíka Cmola, rodiče Cmolovy, rodiče Zimčíkovy a syna, za duše v

očistci a za dar zdraví a Boží ochranu pro celou rodinu (o.P) Za rodiče Smetanovy

a Blahovy a prarodiče, za dar zdraví a B.ochranu pro živou rodinu (o.J)

9 – 17 hodin: soukromá adorace; 17,00 – společná adorace

17,30 – Za + Ludvíka Straku a živou rodinu, za + Josefa Krhovského a duše v

očistci (o.P) Za + Františka Umlaufa, + rodinu Umlaufovu a Jakubčíkovu,za duše v očistci, na které žádný nevzpomíná, za B.ochranu pro rodinu (o.J)

So – 7,15 – Mariánské večeřadlo

8,00 - Za Františka a Anežku Cmolovy, vnuka Davida, dvoje rodiče, za dar zdraví a

Boží ochranu pro celou živou rodinu

Neděle 7:30 – Za živé a zemřelé z ročníku 1945

10:30 – Za + Ludmilu a Josefa Pšenicovy, dar zdraví a Boží ochranu pro živou rodinu

Dolní Němčí – oznámení

§ Sbírka na misie: 16 000 Kč. Misijní koláč: 6 230 Kč. Jiné dary: 5 700 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ Plnomocné odpustky pro duše v očistci lze získat 1. a 2. listopadu za těchto podmínek: svátost smíření, svaté přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce a modlitba Otčenáš a Vyznání víry v kostele. Od 1. do 8. listopadu je možno získat po splnění tří obvyklých podmínek denně plnomocné odpustky pro zemřelé navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam třeba jen v duchu za zemřelé. V ostatní dny lze takto získat odpustky částečné.

§ 2. setkání kurzu Křesťanská výchova v rodině se koná ve čtvrtek 4. listopadu 2010 v 19 hodin na faře v Dolním Němčí. Kdo má zájem, může přijít, i když se nepřihlásil.

§ V pátek v 17 hodin není mše pro děti, ale spolčo dětí ve staré škole. Čeká je zpívání, hraní a dozví se i něco zajímavého. Těší se vedoucí.

§ V pátek od 9 hodin je příležitost k soukromé adoraci. Prosím, zapište se do rozpisu.

§ V neděli mše svatá v 10,30 hodin bude zvláště pro rodiče s dětmi.

§ Soška Panny Marie po růžencovém měsíci opět může putovat po rodinách. Pozvěte Matku Boží do vaší rodiny a modlete se spolu s ní. Můžete se zapsat v kostele do týdenního rozpisu.

§ Také se zapište do rozpisu na čtení při nedělní mši svaté. Je také vzadu v kostele.

§ V pátek 12. listopadu 2010 bude sbírka použitého (ale čistého) ošacení ve farním dvoře od 15,30 do 17,00 hodin.

§ V pátek 12. listopadu 2010 v 17,45 hodin bude krátké setkání farní rady ohledně generální opravy varhan.

§ V sobotu 13. listopadu 2010 je od 16 hodin pouť děkanátu Uherský Brod za obnovu rodin a nová kněžská a řeholní povolání. Autobus by odjížděl v 15 hodin. Přihlaste se a napište se vzadu v kostele na papír se seznamem.

§ V sobotu 20. listopadu 2010 v 18 hodin bude v kostele koncert skupiny Paprsky.

Horní Němčí – pořad bohoslužeb

Po – 17,00 – Horní Němčí - mše svatá a pobožnost na hřbitově

Za Anastázii Vrablíkovu, manžela, dceru, syna, dva zetě a za celou živou a zemřelou rodinu

Út – 16,00 – Slavkov - mše svatá a pobožnost na hřbitově

Za + Františka Klabačku a rodiče, za + Karla Bobčíka, dvoje rodiče a duše v očistci

Čt – Horní Němčí - 16,00 – adorace, 17,00 – mše svatá

Za + manžela, sourozence, dvoje + rodiče a dar zdraví pro celou živou rodinu

Neděle 9,00 - Za + rodiče Jana a Annu Bahulovy, za + rodiče Žufánkovy a za dar zdraví pro celou živou rodinu Bahulovu a Žufánkovu

Horní Němčí – oznámení:

§ Sbírka z posvěcení kaple ve Slavkově: 3 600 Kč. Sbírka na misie: 5 300 Kč. Misijní koláč: 2 000 Kč. Jiné dary: 500 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ Plnomocné odpustky pro duše v očistci lze získat 1. a 2. listopadu za těchto podmínek: svátost smíření, svaté přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce a modlitba Otčenáš a Vyznání víry v kostele. Od 1. do 8. listopadu je možno získat po splnění tří obvyklých podmínek denně plnomocné odpustky pro zemřelé navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam třeba jen v duchu za zemřelé. V ostatní dny lze takto získat odpustky částečné.

§ V Horním Němčí bude v pondělí v 17 hodin po mši svaté světelný průvod na hřbitov, kde bude krátká společná modlitba za zemřelé. Ve Slavkově bude mše a pobožnost na hřbitově v úterý v 16 hodin.

§ 2. setkání kurzu Křesťanská výchova v rodině se koná ve čtvrtek 4. listopadu 2010 v 19 hodin na faře v Dolním Němčí. Kdo má zájem, může přijít, i když se nepřihlásil.

§ Ve čtvrtek bude adorace od 16 hodin. Bude příležitost ke svátosti smíření. V 17 hodin bude mše svatá a po ní svátostné požehnání.

§ Také se zapisujte do rozpisu na čtení při nedělní mši svaté. Je také vzadu v kostele.

§ V neděli 14. listopadu bude volba členů farní rady.

§ V sobotu 13. listopadu 2010 je od 16 hodin pouť děkanátu Uherský Brod za obnovu rodin a nová kněžská a řeholní povolání. Autobus by odjížděl v 15 hodin. Přihlaste se a napište se vzadu v kostele na papír se seznamem.

§ V sobotu 20. listopadu 2010 v 18 hodin bude v kostele koncert skupiny Paprsky. U nás v Horním Němčí budou hrát v neděli 21. listopadu při mši svaté.

Category: