ANKETA OHLEDNĚ TOHOTO WEBU FARNOSTI - prosím o vyplnění.

Příležitost ke svátosti smíření máte vždy v týdnu přede mší svatou. Někdy ale člověk potřebuje svátost smíření prožít ve větším klidu a v časové pohodě. Nebo se svěřit s životní či duchovní těžkostí. Nebo se spolu s knězem pomodlit za trápení, které Vás tíží. I když se snažím příliš "netoulat" a být k dispozici na faře, přesto Vám chci nabízet konkrétní příležitosti k osobnímu setkání. Více zde.

P. Petr Hofírek

Záznam Národní pouti do Říma je k dispozici na DVD

 

Ve čtvrtek 11. listopadu skončila národní děkovná pouť do Říma. Všechny její významné okamžiky svým divákům zprostředkovala ve spolupráci s Vatikánským televizním centrem i Televize Noe a záznam poutních mší i generální audience se Svatým otcem nyní nabízí zájemcům k zakoupení na DVD.

Ostrava: Na obrazovkách Televize Noe měli diváci možnost shlédnout přímým přenosem kromě středeční generální audience i tři bohoslužby z různých římských bazilik. Pro přímé účastníky pouti nebo pro ty, kdo chtějí mít památku na tuto nevšední událost, nabízí stanice možnost objednat si DVD se záznamem těchto bohoslužeb. Budou připravena čtyři DVD:

1. Záznam mše svaté z baziliky Santa Maria Maggiore v úterý 9. listopadu 2010, které předsedal Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký.

2. Záznam generální audience z chrámu sv. Petra a z Auly Pavla VI. ve středu 10. listopadu 2010.

3. Záznam mše svaté z baziliky sv. Petra ve Vatikánu ve středu 10. listopadu 2010, které předsedal Mons. Dominik Duka, arcibiskup pražský.

4. Záznam mše svaté z baziliky sv. Jana v Lateránu ve čtvrtek 11. listopadu 2010, které předsedal kardinál Miloslav Vlk.

Zájemci o DVD mohou psát na mailovou adresu vysilani@tvnoe.cz s uvedením poštovní adresy a upřesněním, o který záznam mají zájem.

Marcel Puvák, Televize Noe

Category: