ANKETA OHLEDNĚ TOHOTO WEBU FARNOSTI - prosím o vyplnění.

Příležitost ke svátosti smíření máte vždy v týdnu přede mší svatou. Někdy ale člověk potřebuje svátost smíření prožít ve větším klidu a v časové pohodě. Nebo se svěřit s životní či duchovní těžkostí. Nebo se spolu s knězem pomodlit za trápení, které Vás tíží. I když se snažím příliš "netoulat" a být k dispozici na faře, přesto Vám chci nabízet konkrétní příležitosti k osobnímu setkání. Více zde.

P. Petr Hofírek

Neděle 13/3/2011

Dolní Němčí – pořad bohoslužeb

Po – 17,30 – Mše svatá s breviářem - Za + Anežku Zimčíkovu, manžela, dvoje rodiče, živou rodinu a za dar zdraví a Boží ochranu.

St – 17,30 – Na poděkování Pánu Bohu za 70 a 75 let života, dar zdraví a Boží ochranu pro živou rodinu a za dvoje + rodiče

– 17,00 – křížová cesta s dětmi (vede 4. a 5. třída) a mše - Za + Jana Uhra, dvoje rodiče, Marii Kadlčkovu, manžela, syna Antonína a za dar zdraví a Boží ochranu pro živou rodinu (o.P) Za + manžela Josefa Zimčíka, + rodiče Zimčíkovy a Milošovy (o.J)

So – 8,00 – mše svatá za Josefy. 18,00 – mše svatá v charitním domě

Neděle 7:30 – Za farníky

10:30 – Za + Josefa Kočí, jeho rodiče, rodiče Baroňovy, dceru Marii, Ludmilu a manžela a za dar zdraví pro celou rodinu

14,00 – křížová cesta a adorace vedená scholou

Dolní Němčí – oznámení

§ Měsíční sbírka: 17 490 Kč. Dary: 1 250 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ V pátek bude křížová cesta a to v 17 hodin vedená dětmi. Bezprostředně po křížové cestě bude mše svatá zvláště pro děti.

§ V neděli bude ve 14 hodin křížová cesta a po ní adorace vedená naší scholou s rozjímavými písněmi.

Příští neděli bude pravidelná měsíční sbírka na opravy kostela.

§ Začínají se zapisovat úmysly na mše svaté na další tři měsíce (duben – červen). Lístky máte vzadu v kostele. Opět žádám, abyste si napsali jen jeden úmysl. Pokud zůstanou některé dny volné, bude možné je doplnit dalšími úmysly.

§ 1. 2. 2011 proběhl na Katolické základní škole v Uherském Brodě zápis do 1. třídy. Bylo přijato 14 dětí. To znamená, že můžeme přijmout ještě 4 děti. Případní zájemci o přestup do 1. třídy se mohou hlásit v kanceláři školy.

§ Letos se uskuteční VI. ročník výtvarné soutěže pro děti 1. stupně ZŠ, MŠ a ZUŠ – Cestou dvou bratří. Letos poprvé i pro děti mateřských škol. Více na webu farnosti nebo na www.velehrad.eu

§ Pokud byste měli zájem jet na blahořečení Jana Pavla II. do Říma, tak je možné jet autobusem i vlakem. Bližší informace na http://goo.gl/ezubl

§ Informace: Čtrnáctideník Res Claritatis Monitor je zaměřen na osvětu široké veřejnosti. Vychází s církevním schválením a pod záštitou České dominikánské provincie. Může to být vítané doplnění ke Katolickému týdeníku. Je možné si ho bezplatně objednat, protože periodikum je neprodejné a existuje jen díky dobrovolným darům. Více na: http://res.claritatis.cz/

§ Farnost Šternberk Vás srdečně zve na Pouť k Panně Marii, která se koná při slavnosti Zvěstování Panny Marie v sobotu 26. března. Tato pouť je již tradičně spojena s obnovou manželských slibů, a proto jsou zváni především manželé s rodinami (odpoledne jsou pro manželské páry připraveny zajímavé přednášky MUDr. Jitky Krausové). Program pouti naleznete na http://www.farnoststernberk.cz/

§ Inspirace pro děti a dobu postní: http://goo.gl/HkF76

*********************************************************************

Horní Němčí – pořad bohoslužeb

Út - Slavkov – 15,00 – Křížová cesta

Čt – Slavkov – 16,00 - Křížová cesta a 16,30 – mše svatá - Za + Hedviku a Aloise Bahulovy, dvoje + rodiče, za duše v očistci a za ochranu a pomoc Boží pro dvě rodiny

Horní Němčí – 17,00Křížová cesta a mše svatá - Za + Martina Zironiče, manželku, dvoje rodiče a dar zdraví pro živou rodinu

Pá – Slavkov – 10,00 – mše svatá v charitním domě

Ne – Horní Němčí8,30křížová cesta. 9,00mše svatá: Za + Josefa Kočí, jeho rodiče, rodiče Baroňovy, dceru Marii, Ludmilu a manžela a za dar zdraví pro celou rodinu

Horní Němčí – oznámení:

§ Dary: 3 000 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ Křížová cesta ve Slavkově bude v úterý v 15 hodin. A ve čtvrtek v 16 hodin (přede mší svatou).

§ Ve čtvrtek v Horním Němčí se bude zpovídat od 16,30 hodin a v 17 hodin bude křížová cesta. Hned po křížové cestě bude mše svatá bez promluvy.

§ V neděli bude křížová cesta přede mší svatou, tzn. v 8,30 hodin.

Příští neděli bude pravidelná měsíční sbírka na opravy kostela.

§ Po neděli se začínají zapisovat úmysly na mše svaté na další tři měsíce (duben – červen).

§ 1. 2. 2011 proběhl na Katolické základní škole v Uherském Brodě zápis do 1. třídy. Bylo přijato 14 dětí. To znamená, že můžeme přijmout ještě 4 děti. Případní zájemci o přestup do 1. třídy se mohou hlásit v kanceláři školy.

§ Letos se uskuteční VI. ročník výtvarné soutěže pro děti 1. stupně ZŠ, MŠ a ZUŠ – Cestou dvou bratří. Letos poprvé i pro děti mateřských škol. Více na webu farnosti nebo na www.velehrad.eu

§ Pokud byste měli zájem jet na blahořečení Jana Pavla II. do Říma, tak je možné jet autobusem i vlakem. Bližší informace na http://goo.gl/ezubl

§ Informace: Čtrnáctideník Res Claritatis Monitor je zaměřen na osvětu široké veřejnosti. Vychází s církevním schválením a pod záštitou České dominikánské provincie. Může to být vítané doplnění ke Katolickému týdeníku. Je možné si ho bezplatně objednat, protože periodikum je neprodejné a existuje jen díky dobrovolným darům. Více na: http://res.claritatis.cz/

§ Inspirace pro děti a dobu postní: http://goo.gl/HkF76

Category: