ANKETA OHLEDNĚ TOHOTO WEBU FARNOSTI - prosím o vyplnění.

Příležitost ke svátosti smíření máte vždy v týdnu přede mší svatou. Někdy ale člověk potřebuje svátost smíření prožít ve větším klidu a v časové pohodě. Nebo se svěřit s životní či duchovní těžkostí. Nebo se spolu s knězem pomodlit za trápení, které Vás tíží. I když se snažím příliš "netoulat" a být k dispozici na faře, přesto Vám chci nabízet konkrétní příležitosti k osobnímu setkání. Více zde.

P. Petr Hofírek

Neděle 5/6/2011

Dolní Němčí – pořad bohoslužeb

Po18,30 - Za 80 let života, dar zdraví, za + manžela a za celou živou rodinu, dar zdraví a Boží ochranu

St18,00 - Cesta světla (velikonoční pobožnost); 18,30 – mše svatá - Za Antonína a Marii Zimčíkovy, syna, zetě a celou + rodinu, za dar zdraví a Boží ochranu pro celou živou rodinu (o.P) Za + Jaroslava Janču a živé z ročníku 1939 (o.J)

Pá – 18,00 – mše svatá zvláště pro děti - Za + rodiče Ludmilu a Vojtěcha Zimčíkovy, za manžela Josefa Daňka, za celou živou a zemřelou rodinu Daňkovu

So – 9,00 - Na poděkování Pánu Bohu za 70 let života, za + manžela, dvoje + rodiče, dva bratry, za duše v očistci, za ochranu Boží a dar zdraví pro celou živou rodinu

14,00 - Za živé a zemřelé z ročníku 1951

15,00 - Za současné i bývalé ministranty Dolního Němčí

Ne – 7:30 - Za Antoníny

10:30 – Na poděkování Pánu Bohu za 40 let manželství, dar zdraví a Boží ochranu pro celou živou rodinu

Dolní Němčí – oznámení

§ Dary na kostel: 3 200 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ Ve středu místo růžence přede mší svatou bude velikonoční pobožnost Cesta světla.

§ V pátek a v neděli je mše svatá zvláště pro děti. V neděli si, děti, nezapomeňte vzít sešitky s nálepkami.

§ V sobotu je setkání současných a bývalých ministrantů. V 15 hodin je mše svatá. V 16,30 hodin je fotbalové utkání a po něm posezení na hřišti.

§ V neděli 12. června od 14 hodin je Dětský den u hasičárny v Dolním Němčí. Kdo by chtěl sponzorsky přispět na Dětský den, ať dar přinese paní Anně Umlaufové. Děkujeme.

§ Tuto neděli byla spuštěna webová interaktivní hra naší farnosti s názvem Farní schodiště. Aktivita je určena pro rodiny s dětmi i pro mladé či dospělé jednotlivce. Adresu naší hry si snadno zapamatujete: schodiste.farnostnemci.cz

§ V pondělí 13. června v 17 hodin je mše svatá na Sv. Antonínku, kterou bude sloužit bisku Pavel Posád. Pokud bude alespoň 30 lidí, tak pojede autobus. Zapisujte se vzadu v kostele.

§ Využijte možností duchovních cvičení na Velehradě. Přehled termínů a témat najdete na této adrese: http://goo.gl/y1YLO

*********************************************************************

Horní Němčí – pořad bohoslužeb

Po – Slavkov – 16,30 – Pohřeb paní Ludmily Mikeskové

Út – Slavkov – 8,00 - Za + Antonína Fibichra, dvoje + rodiče, + švagra a švagrovou, duše v očistci a dar zdraví a Boží požehnání pro rodiny

Horní Němčí – 16,30 – Pohřeb paní Jaroslavy Kočí

Čt – Horní Němčí18,00 – velikonoční pobožnost Cesta světla a mše svatá - Za + Josefa a Ludmilu Čerešňovy a za celou živou rodinu

So – Horní Němčí – 15,00 - Svatohubertská mše a žehnání myslivecké chaty na Láskách

Ne – Horní Němčí - 9,00 – Za farníky

Horní Němčí – oznámení

§ Ve čtvrtek v 18,00 hodin začneme velikonoční pobožností Cesta světla a po ní pak bude následovat mše svatá.

§ V sobotu v 15 hodin bude Svatohubertská mše a žehnání myslivecké chaty na Láskách. Mši svatou bude sloužit P. Jan Kornek.

§ V neděli 12. června od 14 hodin je Dětský den u hasičárny v Dolním Němčí.

§ Využijte možností duchovních cvičení na Velehradě. Přehled termínů a témat najdete na této adrese: http://goo.gl/y1YLO

Category: