ANKETA OHLEDNĚ TOHOTO WEBU FARNOSTI - prosím o vyplnění.

Příležitost ke svátosti smíření máte vždy v týdnu přede mší svatou. Někdy ale člověk potřebuje svátost smíření prožít ve větším klidu a v časové pohodě. Nebo se svěřit s životní či duchovní těžkostí. Nebo se spolu s knězem pomodlit za trápení, které Vás tíží. I když se snažím příliš "netoulat" a být k dispozici na faře, přesto Vám chci nabízet konkrétní příležitosti k osobnímu setkání. Více zde.

P. Petr Hofírek

Aktuality z Centra pro rodinný život Arcibiskupství olomouckého

Aktuality z Centra pro rodinný život Arcibiskupství olomouckého

Chvála Kristu,

posíláme Vám opět aktuální informace o nejbližších aktivitách a činnostech našeho Centra. Peter Markovič

Centrum pro rodinný život

Biskupské nám. 2
772 00  Olomouc
tel.: 587 405 250-3

www.rodinnyzivot.cz

Podrobnější informace, případně přihlášky nebo plakátky akcí, setkání a aktivit, které připravujeme nebo také ohlédnutí za těmi, které již byly, naleznete na našich webových stránkách: www.rodinnyzivot.cz

.

Pouť dětí a rodin na Svatém Hostýně

Duchovní správa na Sv. Hostýně, Matice svatohostýnská a naše Centrum srdečně zvou poslední srpnovou sobotu 27. 8. 2011 na tradiční pouť. Poutní mše svatá, které předsedá otec biskup Josef Hrdlička, začíná v 10.15 hodin a doprovodí ji schola Venimus z Frýdku. Na odpoledne, v době od 13 do 15 hodin, je pak připraven program her a soutěží pro děti i rodiče – nezapomeneme ani na odměny a zmrzlinu. Přijďte, abychom mohli společně poděkovat Matce Boží Panně Marii za její ochranu a pomoc v době prázdnin a vyprosit potřebné milosti našim dětem a vnukům pro nadcházející školní rok...

Bližší informace: Josef Záboj, tel.: 587 405 250, e-mail: zaboj@arcibol.cz

Příprava snoubenců na manželství

Tato příprava je určena zejména párům, které se rozhodli uzavřít církevní sňatek. Mezi přednášená témata patří komunikace mezi partnery, řešení problémů, které společný život přináší, důležitost odpuštění i společně prožívaného času, přirozené rozdíly mezi mužem a ženou, sexualita a rodičovství, podstata svátostného manželství, či manželský slib. Přednášejícími jsou především zkušené manželské páry, které sami prochází přirozeným vývojem svého vztahu a zrají v lásce. Příprava snoubenců se uskuteční již po naplnění kurzu pěti páry snoubenců a začíná víkendem 16.-18. září stráveným společně v prostředí bývalého kláštera v obci Újezd u Uničova. Další setkání budou v pátek 30. 9., 14. 10., 21. 10, 4. 11, 25. 11. 2011. Příprava probíhá v podvečerních hodinách od 17.00 do 19.30 na kurii arcibiskupství, na Biskupském náměstí 2 v Olomouci.

Bližší informace a přihlášky: Marcela Kořenková, 587 405 251, korenkova@arcibol.cz

Setkání žen v obtížných životních situacích

Zveme ovdovělé, svobodné, vdané či rozvedené ženy na pravidelná setkání ve Farním domě u sv. Václava v Olomouci. Nejbližší setkání bude 6. září od 16.00 hod. s Marcelou Řezníčkovou na  téma: Jak to všechno ukočírovat?. Další setkání je 4. října s MUDr. Jitkou Krausovou na téma: Malý princ I.

Bližší informace: Marcela Řezníčková, 587 405 250-3, reznickm@arcibol.cz

Víkend pro seniory na Svatém Hostýně

se koná 23. - 25. září 2011 a je určen pro ty, kteří prožívají "třetí věk" svého života. Součástí víkendu jsou přednášky zaměřené na "radosti a starosti" stáří, rodinné vztahy, vztah k Bohu a prohloubení duchovního života. Během víkendu bude příležitost ke společným modlitbám, rozjímání, adoraci, mši sv., svátosti smíření, popř. i svátosti pomazání nemocných a k rozhovoru s knězem a s lektorkami. Přihlásit se můžete telefonicky nebo písemně na adrese: Marie Budínová, Prostřední 437, 765 02 Otrokovice, tel.: 608 407 141

Víkend pro osamělé matky v Českém Těšíně

Poslední zářijový víkend (23.-25.9.) je určen pro maminky, které z nejrůznějších důvodů vychovávají své děti samy. Kromě přednášek a ztišení budete mít příležitost k osobnímu rozhovoru s knězem, k prožití společenství modlitby i k setkání s jinými ženami. Program víkendu je určen pouze pro maminky. Děti je třeba nechat doma. Víkend povede P. Antonín Krasucki OP.

Bližší informace a přihlášky: Marcela Řezníčková, tel.: 587 405 253, e-mail:  reznickm@arcibol.cz, nebo je najdete na našich stránkách

.

Víkend pro seniory na Velehradě

se koná 14. - 16. října 2011 a stejně jako na Sv. Hostýně jsou součástí víkendu přednášky zaměřené na "radosti a starosti" stáří, rodinné vztahy, vztah k Bohu a prohloubení duchovního života. Během víkendu bude opět příležitost ke společným modlitbám, rozjímání, adoraci, mši sv., svátosti smíření, popř. i svátosti pomazání nemocných a k rozhovoru s knězem a s lektorkami. Přihlásit se můžete telefonicky nebo písemně na adrese: Marie Budínová, Prostřední 437, 765 02 Otrokovice, tel.: 608 407 141

Duchovní obnova pro rodiny s dětmi na Svatém Hostýně

na téma „Spiritualita manželství dle teologie J.Pavla II.“ je naplánována na víkend 21.– 23. října 2011. Připraven je souběžný program pro rodiče i děti. Během promluv pro manžele je zabezpečeno hlídání dětí pečovateli. V náplni víkendu nechybí promluvy kněze (P. Jan Balík), společná modlitba, adorace, mše sv., možnost svátosti smíření nebo rozhovoru s knězem a pro děti jsou připraveny katecheze a hry. Přihlášku naleznete na našich internetových stránkách. Během víkendu je zajištěno celodenní stravování a ubytování dle výběru v pokojích bez nebo se soc. zařízením.

Bližší informace: Josef Záboj, tel.: 587 405 250, e-mail: zaboj@arcibol.cz

Škola partnerství

Nabízíme kurz věnovaný problematice mezilidských vztahů, především pak vztahům mezi mužem a ženou. Je určen mladým ve věku od 16 let, partner není podmínkou. Program kurzu je rozdělen do šesti na sebe navazujících víkendových setkání v průběhu školního roku. Zahrnuje 16 tématických bloků přednášek, skupinové práce, zážitkových aktivit a možnost konzultací s odborníky. Začíná se víkendem 14.-16. října 2011. Pro bližší informace a přihlášky: ADCŽM Přístav, 768 71 Rajnochovice 12, tel: 573 391 156, e-mail: pristav@centrum.cz ; web: www.ado.cz/mladez

Nabízíme také rozšířené poradenství

Pastorálně terapeutické poradenství – MUDr. Jitka Krausová

Manželské a rodinné poradenství – Mgr. Vít Hušek, Th.D.

Poradenství v obtížných životních situacích – Bc. Marcela Řezníčková

Poradna pro duševní zdraví – MUDr. Michaela Krtičková

Bližší informace o poradenství a termínech získáte na tel. 587 405 250-3, rodina@arcibol.cz

Časopis Rodinný život

Činí náš domov skutečným domovem pouze to, kde a jak žijeme? Tato a mnohé další otázky zaznívají v posledním čísle časopisu Rodinný život. V rozhovorech popisuje šestičlenná rodina změny, které přináší přesídlení z města na venkov, brněnský architekt Zdeněk Bureš vypráví o realizacích sakrálních staveb a rodinách, které v nich prožívají liturgii a společenství. Seznámíme vás s majitelkou starého viktoriánského domu, jejíž rodina otevřela své obydlí studentům a turistům z celého světa. Společně s obyvateli netradičního studentského podnájmu zapřemýšlíme nad osamostatněním, společných večerech i o tom, jak nás prostředí, v němž žijeme, ovlivňuje. Eva Muroňová odhaluje, jak nás vědomí věčného domova může inspirovat a uschopnit pro vytváření domova lidem kolem nás.

V pravidelných rubrikách týkajících se výchovy a vztahů se dočtete například o moci laskavého chování. Stejně jako v předchozích číslech nechybí kuchyňská pohádka na dobrou noc, recept pana Nágla, setkání s želvičkou Loudalkou, soutěže, křížovka a pozvání na zajímavé akce. Využijte rovněž příležitosti zapojit se tvůrčím způsobem do celoroční soutěže Křest v naší rodině. 

Předplatné i jako dárek pro své blízké lze objednat na adrese:

Centrum pro rodinný život, Biskupské nám. 2, 771 01 Olomouc, tel.: 587 405 250,

e-mail: rodina@arcibol.cz