ANKETA OHLEDNĚ TOHOTO WEBU FARNOSTI - prosím o vyplnění.

Příležitost ke svátosti smíření máte vždy v týdnu přede mší svatou. Někdy ale člověk potřebuje svátost smíření prožít ve větším klidu a v časové pohodě. Nebo se svěřit s životní či duchovní těžkostí. Nebo se spolu s knězem pomodlit za trápení, které Vás tíží. I když se snažím příliš "netoulat" a být k dispozici na faře, přesto Vám chci nabízet konkrétní příležitosti k osobnímu setkání. Více zde.

P. Petr Hofírek

Neděle 28/8/2011

PPS – Poznej Písmo Svaté - 1. kapitola Skutků apoštolů

1. Komu je adresována kniha Skutků apoštolů? (Jméno konkrétní osoby.)

2. Kolik dní se Ježíš ukazoval učedníkům po svém vzkříšení než vstoupil na nebe?

3. Na které známé hoře Ježíš vystoupil do nebe a jak je daleko od Jeruzaléma?

4. Která významná událost se podle Skutků apoštolů odehrála před nanebevstoupením Páně?

5. Jak se jmenoval muž, který na apoštolském místě nahradil Jidáše?

Dolní Němčí – oznámení

§ Měsíční sbírka činila: 17 270 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ Dnes v neděli 28. srpna v 19 hodin je v kostele koncert skupiny NOBIms. Vstupné dobrovolné.

§ V pátek je první pátek v měsíci. Program celodenní adorace je obvyklý (viz. Pořad bohoslužeb). Prosím, zapisujte se vzadu v kostele do seznamu adorační služby.

§ Tuto sobotu 3.9. bude na farním dvoře velká brigáda od 8 hodin. Prosím o pomoc.

§ Příští neděli je mše svatá v 10,30 hodin zvláště pro rodiny s dětmi. Je to první mše svatá v tomto školním roce. Při mši svaté také budou požehnány aktovky dětí. Mše svatá je obětována zvláště za děti a studenty.

§ Připomínám a prosím o odevzdání přihlášek do náboženství nejpozději do neděle 4.září 2011. (Přihlášky jsou vzadu v kostele nebo na faře.)

§ V úterý 13. září pojedeme se staršími a nemocnými na pouť na Svatý Hostýn. Pojedou dva autobusy až nahoru k bazilice. Od zítřka se můžete zapisovat vždy po mši svaté v sakristii. Cena za osobu je 200 Kč a platí se při zápisu. Odjezd autobusu bude ve 12 hodin, návrat do 19 hodin.

§ O víkendu 7. - 9. října 2011 se koná setkání seminářů České a Slovenské republiky. Rektor olomouckého semináře poprosil naši farnost, jestli bychom mohli v rodinách ubytovat bohoslovce bratislavského semináře (asi 40). Proto prosím rodiny, které by byly ochotné ubytovat bohoslovce, ať se zapíší vzadu v kostele. Děkuji.

 

*************************************************************************

Horní Němčí – oznámení

§ Měsíční sbírka činila: 4 600 Kč. Ostatní dary: 2 000 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ Dnes v neděli 28. srpna v 19 hodin je v kostele v Dolním Němčí koncert skupiny NOBIms. Vstupné dobrovolné.

§ Tento týden máme čtvrtek před prvním pátkem. Proto bude v Horním Němčí soukromá adorace od 16 hodin. Prosím, přijďte. (Viz. Pořad bohoslužeb)

§ Příští neděli je mše svatá zvláště pro rodiny s dětmi. Je to první mše svatá v tomto školním roce. Při mši svaté také budou požehnány aktovky dětí.

§ Připomínám a prosím o odevzdání přihlášek do náboženství nejpozději do neděle 4.září 2011. (Přihlášky jsou vzadu v kostele.)

Category: