ANKETA OHLEDNĚ TOHOTO WEBU FARNOSTI - prosím o vyplnění.

Příležitost ke svátosti smíření máte vždy v týdnu přede mší svatou. Někdy ale člověk potřebuje svátost smíření prožít ve větším klidu a v časové pohodě. Nebo se svěřit s životní či duchovní těžkostí. Nebo se spolu s knězem pomodlit za trápení, které Vás tíží. I když se snažím příliš "netoulat" a být k dispozici na faře, přesto Vám chci nabízet konkrétní příležitosti k osobnímu setkání. Více zde.

P. Petr Hofírek

Anketa – Pastorační rok 2011/2012

Ve formátu PDF si ji můžete stahnout zde.

Prosím, odevzdejte do neděle 21. srpna v kostele nebo vhoďte do schránky na faře.

Život křesťana má rovinu osobní a rovinu společenství. Do roviny osobní patří soukromá modlitba a přijímání svátostí. Rovina společenství se na prvním místě odehrává nejdříve a především v rodině. Ale patří sem také pastorační aktivity farnosti. Obě dvě roviny mají být jakoby dvě strany plic, kterými dýchá naše duše. Jedna rovina života rozvíjí druhou.

Jaká je v životě křesťana role kněze? Především v udělování svátostí. Zde je kněz nezastupitelný. V pastoračních aktivitách farnosti má sloužit jako moderátor, který k realizaci společných akcí nutně potřebuje spolupráci věřících. Proto se na vás obracím s touto anketou. Jednak abych se seznámil s vaším pohledem na život farnosti, abych naslouchal vašim současným duchovním potřebám, ale také abych zjistil váš zájem o navrhované pastorační aktivity.

Anketa je anonymní. Ale budu velmi rád, když budete ochotní se v druhé části ankety vyjádřit i konkrétně. Budu však vděčný i za anonymní názor, nad kterým budu přemýšlet a pomůže mi v rozlišování duchovních potřeb farníků a především v hledání Boží vůle pro náš farní život. Díky. P. Petr