ANKETA OHLEDNĚ TOHOTO WEBU FARNOSTI - prosím o vyplnění.

Příležitost ke svátosti smíření máte vždy v týdnu přede mší svatou. Někdy ale člověk potřebuje svátost smíření prožít ve větším klidu a v časové pohodě. Nebo se svěřit s životní či duchovní těžkostí. Nebo se spolu s knězem pomodlit za trápení, které Vás tíží. I když se snažím příliš "netoulat" a být k dispozici na faře, přesto Vám chci nabízet konkrétní příležitosti k osobnímu setkání. Více zde.

P. Petr Hofírek

Neděle 14/8/2011

§ Ročník 1930 daroval na kostel 500 Kč. Ostatní dary: 3 100 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ Příští neděli je pravidelná měsíční sbírka na opravy kostela.

§ Poslední neděli o prázdninách (28. srpna) v 19 hodin bude v kostele koncert skupiny NOBIms, která před lety hrávala pod názvem Kytaráci. Jádro této skupiny zůstalo - vyzrálo - přibralo nové mladé členy a dnes vás zveme na koncert jako NOBIms. Přijďte si odpočinout, potěšit se nebo jen tak poslouchat. Může to být hezké zakončení prázdninového času.

Anketu, která je k dispozici v kostele, prosím, odevzdejte do neděle 21. srpna v kostele nebo na faře.

§ V sobotu má úklid skupina č. 3

---------------------------------------------------------------------------------------------

§ Protože je v pondělí slavnost Nanebevzetí Panny Marie, tak bude mše svatá v Horním Němčí v 18 hodin. Úmysl je zatím volný.

§ Ve čtvrtek bude mše svatá ve Slavkově v 17 hodin a potom v 18 hodin v Horním Němčí.

§ Příští neděli je pravidelná měsíční sbírka na opravy kostela.

§ I když se teprve začíná opravovat zídka kolem kostela, tak je již potřeba uvažovat o dalších opravách, abychom se na ně připravili - vypracovali projekt, získali závazné stanovisko památkářů a tak mohli žádat o státní dotace. Je otázka, do čeho se pustit nejdříve. Proto příští neděli bude anketa, abych zjistil, co pokládáte za nejpotřebnější a co může počkat. Výsledky ankety se stanou podkladem pro jednání farní rady, kterou svolávám na čtvrtek 25. srpna po mši svaté.

§ Poslední neděli o prázdninách (28. srpna) v 19 hodin bude v kostele v Dolním Němčí koncert skupiny NOBIms, která před lety hrávala pod názvem Kytaráci. Jádro této skupiny zůstalo - vyzrálo - přibralo nové mladé členy a dnes vás zveme na koncert jako NOBIms. Přijďte si odpočinout, potěšit se nebo jen tak poslouchat. Může to být hezké zakončení prázdninového času.

Category: