ANKETA OHLEDNĚ TOHOTO WEBU FARNOSTI - prosím o vyplnění.

Příležitost ke svátosti smíření máte vždy v týdnu přede mší svatou. Někdy ale člověk potřebuje svátost smíření prožít ve větším klidu a v časové pohodě. Nebo se svěřit s životní či duchovní těžkostí. Nebo se spolu s knězem pomodlit za trápení, které Vás tíží. I když se snažím příliš "netoulat" a být k dispozici na faře, přesto Vám chci nabízet konkrétní příležitosti k osobnímu setkání. Více zde.

P. Petr Hofírek

Aktuality z Centra pro rodinný život Arcibiskupství olomouckého

Chvála Kristu,

zdravíme Vás a opět posíláme aktuální informace o nejbližších aktivitách a činnostech našeho Centra. Uvítáme případné zveřejnění informací ve vašich farních zpravodajích nebo nástěnkách. Děkujeme.

S přáním požehnaných dnů

Peter Markovič

Centrum pro rodinný život

Biskupské nám. 2
772 00  Olomouc
tel.: 587 405 250-3

www.rodinnyzivot.cz

Podrobnější informace, případně přihlášky nebo plakátky akcí, setkání a aktivit, které připravujeme nebo také ohlédnutí za těmi, které již byly, naleznete na našich webových stránkách: www.rodinnyzivot.cz

.

Víkend pro seniory na Svatém Hostýně

se koná 23. - 25. září 2011 a je určen pro ty, kteří prožívají "třetí věk" svého života. Součástí víkendu jsou přednášky zaměřené na "radosti a starosti" stáří, rodinné vztahy, vztah k Bohu a prohloubení duchovního života. Během víkendu bude příležitost ke společným modlitbám, rozjímání, adoraci, mši sv., svátosti smíření, popř. i svátosti pomazání nemocných a k rozhovoru s knězem a s lektorkami. Přihlásit se můžete telefonicky nebo písemně na adrese: Marie Budínová, Prostřední 437, 765 02 Otrokovice, tel.: 608 407 141

Setkání žen v obtížných životních situacích

Zveme ovdovělé, svobodné, vdané či rozvedené ženy na pravidelná setkání ve Farním domě u sv. Václava v Olomouci. Nejbližší setkání bude 4. října od 16.00 hod. s MUDr. Jitkou Krausovou na téma: Malý princ I.. Další setkání se pak uskuteční 1. listopadu. Paní doktorka na něm dále rozvede vybrané říjnové téma. Bližší informace: Marcela Řezníčková, 587 405 250-3, reznickm@arcibol.cz

Přirozené plánování rodičovství

Ve spolupráci s Ligou pár páru pořádáme kurz symptotermální metody, který je zaměřen na podporu zdravých partnerských vztahů. Uskuteční se ve čtyřech     setkáních pod vedením zkušeného lektorského páru. První setkání je bezplatné a hodí se i pro širší veřejnost. Bude se konat ve čtvrtek 7. října 2011 od 18 hod. na Kurii arcibiskupství. Další jsou naplánovány na 20. 10., 10. 11. a 1. 12. 2011. Cena za celý kurz a pár činí 300,- Kč, plus 205,- Kč za potřebné učební materiály.

Pro bližší informace: Alena Večeřová, tel.: 587 405 250, vecerova@arcibol.cz

Škola partnerství

Nabízíme kurz věnovaný problematice mezilidských vztahů, především pak vztahům mezi mužem a ženou. Je určen mladým ve věku od 16 let, partner není podmínkou. Program kurzu je rozdělen do šesti na sebe navazujících víkendových setkání v průběhu školního roku. Zahrnuje 16 tématických bloků přednášek, skupinové práce, zážitkových aktivit a možnost konzultací s odborníky. Začíná se víkendem 14. - 16. října 2011. Pro bližší informace a přihlášky: ADCŽM Přístav, 768 71 Rajnochovice 12, tel: 573 391 156, e-mail: pristav@centrum.cz ; web: www.ado.cz/mladez

Víkend pro seniory na Velehradě

se koná 14. - 16. října 2011 a stejně jako na Sv. Hostýně jsou součástí víkendu přednášky zaměřené na "radosti a starosti" stáří, rodinné vztahy, vztah k Bohu a prohloubení duchovního života. Během víkendu bude opět příležitost ke společným modlitbám, rozjímání, adoraci, mši sv., svátosti smíření, popř. i svátosti pomazání nemocných a k rozhovoru s knězem a s lektorkami. Přihlásit se můžete telefonicky nebo písemně na adrese: Marie Budínová, Prostřední 437, 765 02 Otrokovice, tel.: 608 407 141

Duchovní obnova pro rodiny s dětmi na Svatém Hostýně

na téma „Spiritualita manželství dle teologie J.Pavla II.“ je naplánována na víkend 21.– 23. října 2011. Připraven je souběžný program pro rodiče i děti. Během promluv pro manžele je zabezpečeno hlídání dětí pečovateli. V náplni víkendu nechybí promluvy kněze (P. Jan Balík), společná modlitba, adorace, mše sv., možnost svátosti smíření nebo rozhovoru s knězem a pro děti jsou připraveny katecheze a hry. Přihlášku naleznete na našich internetových stránkách. Během víkendu je zajištěno celodenní stravování a ubytování dle výběru v pokojích bez nebo se sociálním zařízením.

Bližší informace: Josef Záboj, tel.: 587 405 250, e-mail: zaboj@arcibol.cz

Setkání pro ovdovělé

Naše Centrum a Centrum pro rodinu Prostějov zvou ovdovělé z celé diecéze v sobotu 12. listopadu 2011 do Olomouce. Jde o první diecézní setkání určené pro tuto skupinu věřících. Setkání se uskuteční od 9.30 do 15 hod. v budově Kurie arcibiskupství na Biskupském nám. 2. Přednášet  budou Mons. Josef Šich (Od stavu neštěstí ke zvláštní Boží ochraně), MUDr. Jitka Krausová (A co teď - cesta jde dál) a Bc. Marcela Řezníčková (Vždyť jako smrt je silná láska – vdovy v Písmu). Ve 14.00 hod. bude mše sv. pro účastníky v kapli sv. Anny u katedrály.

Bližší informace: Marcela Řezníčková, 587 405 250-3, reznickm@arcibol.cz

Nabízíme také rozšířené poradenství

Pastorálně terapeutické poradenství – MUDr. Jitka Krausová

Manželské a rodinné poradenství – Mgr. Vít Hušek, Th.D.

Poradenství v obtížných životních situacích – Bc. Marcela Řezníčková

Poradna pro duševní zdraví – MUDr. Michaela Krtičková

Bližší informace o poradenství a termínech získáte na tel. 587 405 250-3, rodina@arcibol.cz

Časopis Rodinný život

Nové číslo časopisu Rodinný život se tématicky týká především lidí, kteří zakouší fyzickou a psychickou bolest od svých nejbližších. Domácí násilí je nejrozšířenější a zároveň nejskrytější formou násilí v naší společnosti. Jakými rozličnými způsoby se projevuje? Jak se můžeme a máme bránit a jak pomoci? Na koho se obrátit? Proč je toto téma často tabuizováno a nahlíženo prizmatem předsudků? Odpovědi jsme hledali v rozhovorech s odborníky, vědeckých pracích i svědectvích žen a mužů, kteří otevřeně vyprávějí o různých formách násilí v jejich rodině a okolí. Psychoterapeutka Ivana Jakubeková přibližuje fungování Krizového a intervenčního centra pro děti a mládež v Brně. Další z příběhů Jakuba a Katky od paní Muroňové je především o respektu k jedinečnosti a důstojnosti toho druhého.

V pravidelných rubrikách týkajících se výchovy a vztahů naleznete například povzbuzení k odvaze být rodičem a vzorem, navzdory chybám, kterých se dopouštíme. Stejně jako v předchozích číslech nechybí pohádka na dobrou noc, další z voňavých receptů pana Nágla, setkání s želvičkou Loudalkou, soutěže, křížovka a pozvání na zajímavé podzimní akce. Využijte rovněž příležitosti zapojit se tvůrčím způsobem do celoroční soutěže Křest v naší rodině. 

Předplatné i jako dárek pro své blízké lze objednat na adrese:

Centrum pro rodinný život, Biskupské nám. 2, 771 01 Olomouc, tel.: 587 405 251,

e-mail: rodinnyzivot@email.cz