ANKETA OHLEDNĚ TOHOTO WEBU FARNOSTI - prosím o vyplnění.

Příležitost ke svátosti smíření máte vždy v týdnu přede mší svatou. Někdy ale člověk potřebuje svátost smíření prožít ve větším klidu a v časové pohodě. Nebo se svěřit s životní či duchovní těžkostí. Nebo se spolu s knězem pomodlit za trápení, které Vás tíží. I když se snažím příliš "netoulat" a být k dispozici na faře, přesto Vám chci nabízet konkrétní příležitosti k osobnímu setkání. Více zde.

P. Petr Hofírek

Neděle 11/9/2011

Dolní Němčí – oznámení

§ Dary od Marií: 14 000 Kč. Dary nemocných na potřeby farnosti: 6 500 Kč. Ostatní dary: 500 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ Odjezd na pouť na Svatý Hostýn je v úterý 13. září ve 12 hodin.

§ Ve středu 14. 9. po mši svaté bude první Biblická hodina (19,15 hodin). Začneme úvodem do četby evangelií a první kapitoly Markova evangelia. Podle počtu účastníků se katecheze uskuteční v kostele nebo na faře.

§ V pátek v 18,30 hodin je studentská mše v Uherském Brodě. Prezentace Madrid 2011 a táborák s opékáním špekáčků.

§ Příští neděli je pravidelná měsíční sbírka. Tento měsíc zvláště na úpravy ve farním dvoře. Pán Bůh zaplať za vaši štědrost.

§ Opravdu upřímně děkuji všem, kteří pomáhají s úpravami na farním dvoře. Tento týden zvláště chlapům zedníkům.

§ Do „soutěže“ Poznej Písmo Svaté (PPS) se můžete zapojit odpověďmi na webu farnosti: http://goo.gl/Rv2WC Do prvního kola se zapojilo 8 farníků. Bude vás tento týden víc? :-)

§ Koncert slovenské křesťanské skupiny Richard Čanaky se uskuteční v neděli 18. 9. 2011 v 15 hodin v kostele ve Vlčnově. Vstupné dobrovolné.

 

**************************************************************************

§ Dar na kostel: 500 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ Náboženství se začíná ve škole vyučovat tento týden.

§ Změna! Ve středu 14. 9. po mši svaté bude první Biblická hodina (19,15 hodin) v Dolním Němčí. Začneme úvodem do četby evangelií a první kapitoly Markova evangelia. Podle počtu účastníků se katecheze uskuteční v kostele nebo na faře.

§ V pátek v 18,30 hodin je studentská mše v Uherském Brodě. Prezentace Madrid 2011 a táborák s opékáním špekáčků.

§ Příští neděli je pravidelná měsíční sbírka.

§ Do „soutěže“ Poznej Písmo Svaté (PPS) se můžete zapojit odpověďmi na webu farnosti: http://goo.gl/Rv2WC Do prvního kola se zapojilo 8 farníků. Bude vás tento týden víc? :-)

§ Koncert slovenské křesťanské skupiny Richard Čanaky se uskuteční v neděli 18. 9. 2011 v 15 hodin v kostele ve Vlčnově. Vstupné dobrovolné.

§ Do České republiky přijede Vlak Jana Pavla II. „Totus tuus“, který slouží jako putovní audiovizuální expozice pojednávající o životě a odkazu tohoto papeže. Zastávku bude mít nejprve ve dnech 21. a 22. září ve Starém Městě u Uherského Hradiště.

Category: