ANKETA OHLEDNĚ TOHOTO WEBU FARNOSTI - prosím o vyplnění.

Příležitost ke svátosti smíření máte vždy v týdnu přede mší svatou. Někdy ale člověk potřebuje svátost smíření prožít ve větším klidu a v časové pohodě. Nebo se svěřit s životní či duchovní těžkostí. Nebo se spolu s knězem pomodlit za trápení, které Vás tíží. I když se snažím příliš "netoulat" a být k dispozici na faře, přesto Vám chci nabízet konkrétní příležitosti k osobnímu setkání. Více zde.

P. Petr Hofírek

Neděle 16/10/2011

Dolní Němčí – oznámení

§ Sbírka na Svatohostýnské zvony čina 36 500 Kč. Dar ročníku 1934: 600 Kč. Ostatní dary: 1 500 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ V pátek bude opět mše svatá zvláště pro děti a rodiče. Prosím, nezapomeňte to připomenout svým dětem a vnukům. :-)

§ V pátek po mši svaté bude krátký varhanní koncert. Hrát bude varhaník z Velehradu Jakub Macek.

§ Příští neděli je při mši svaté sbírka na misie a po mši můžete na misijní dílo přispět zakoupením misijního koláče. Napečené buchty přineste buď v pátek před večerní mší svatou nebo v sobotu 22. října od 17 do 18 hodin na faru. „Koláče“ budou rozděleny na tácky a zabaleny, abyste si je mohli „koupit“.

§ Příští neděli bude mše svaté sloužit otec Pavel Martinka a po mších bude udělovat také novokněžské požehnání.

§ Besedy o víře budou ve středu 26. října po mši svaté v kostele v 19 hodin.

§ Prosím rodiny, ve kterých bydleli bohoslovci, aby napsali krátké svědectví o tom, jak je pobyt bohoslovců duchovně obohatil. Děkuji.

***********************************************************************

Horní Němčí – oznámení

§ Dary na kostel: 7 000 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ Ve čtvrtek od 17,30 hodin v kostele v Horním Němčí bude příležitost ke svátosti smíření zvláště pro děti. Povzbuďte děti, ať se na zpověď připraví a přijďte s nimi.

§ V pátek na charitním domě ve Slavkově je Den otevřených dveří k 15. výročí založení. Více na farních stránkách (http://goo.gl/61ZEr) nebo webu obce Slavkov.

§ V pátek bude opět spolčo pro děti na faře v 15 hodin.

§ Příští neděli je při mši svaté sbírka na misie a po mši můžete na misijní dílo přispět zakoupením misijního koláče. Napečené buchty přineste v sobotu na faru, aby se mohli nakrájet a připravit na neděli. Děkuji.

§ Příští neděli bude mši svatou sloužit otec Pavel Martinka a po mši bude udělovat také novokněžské požehnání.

§ Besedy o víře budou ve středu 26. října po mši svaté v 19 hodin v kostele v Dolním Němčí

Category: