ANKETA OHLEDNĚ TOHOTO WEBU FARNOSTI - prosím o vyplnění.

Příležitost ke svátosti smíření máte vždy v týdnu přede mší svatou. Někdy ale člověk potřebuje svátost smíření prožít ve větším klidu a v časové pohodě. Nebo se svěřit s životní či duchovní těžkostí. Nebo se spolu s knězem pomodlit za trápení, které Vás tíží. I když se snažím příliš "netoulat" a být k dispozici na faře, přesto Vám chci nabízet konkrétní příležitosti k osobnímu setkání. Více zde.

P. Petr Hofírek

Neděle 30/10/2011

Dolní Němčí – oznámení

§ Sbírka na misie - 14 530 Kč. Misijní koláč - 6 250 Kč. Ostatní dary - 2 000 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ V pondělí není večerní mše svatá. Plánované zpovídání se přesunuje na úterý před večerní mší svatou od 16,30 hodin. Ve středu se nebude večer zpovídat. Další příležitost ke svátosti smíření je na první pátek od 16 hodin.

§ Ve středu po mši svaté se půjde průvodem na hřbitov (vezměte si kalíšky), kde bude krátká pobožnost za zemřelé. Hlavní pobožnost na hřbitově bude v neděli 6. 11.

ve 14 hodin.

§ V pátek je první pátek v měsíci, proto vás prosím, abyste se vzadu v kostele zapsali do adorační služby. Děkuji.

§ V pátek není mše svatá zvláště pro děti, ale je spolčo na faře od 17 hodin. Jsou zváni i starší děti. Příští neděli je mše svatá v 10,30 hodin zvláště pro děti a rodiče.

§ Plnomocné odpustky pro duše v očistci lze získat za těchto podmínek: 1. Přijetí svátosti smíření. 2. Přijetí eucharistie. 3. Modlitba na úmysly svatého otce. 4. Modlitba Otčenáš a Věřím v kostele (1. a 2. 11.) nebo modlitba za zemřelé na hřbitově (1. - 8. 11.).

§ Do konce týdne je stále možné se zapojit do „soutěže“ Poznej Písmo Svaté (PPS). Otázky byly zveřejňovány každý týden ve Farním listu a na webu farnosti: http://goo.gl/NpcQc , kde můžete napsat své odpovědi. Vylosování je příští neděli.

*************************************************************************

Horní Němčí – oznámení

§ Sbírka na misie - 4 000 Kč. Misijní koláč - 2 400 Kč. Sbírka ze dne 16. 10. v kapli ve Slavkově činila 3 250 Kč. Ostatní dary: 500 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ Příležitost ke svátosti smíření bude v Horním Němčí přede mší svatou v pondělí a ve středu. Ve Slavkově bude příležitost ke zpovědi ve čtvrtek od 15,40 hodin.

§ V pondělí bude mše svatá v 16 hodin v Horním Němčí ze slavnosti Všech svatých.

§ Ve čtvrtek je adorace v Horním Němčí i ve Slavkově, proto vás prosím, abyste se vzadu v kostele zapsali do adorační služby. Děkuji.

§ V pátek v 15 hodin je další spolčo dětí na faře. Povzbuďte své děti a vnuky, aby se zúčastnily.

§ Plnomocné odpustky pro duše v očistci lze získat za těchto podmínek: 1. Přijetí svátosti smíření. 2. Přijetí eucharistie. 3. Modlitba na úmysly svatého otce. 4. Modlitba Otčenáš a Věřím v kostele (1. a 2. 11.) nebo modlitba za zemřelé na hřbitově (1. - 8. 11.).

§ Do konce týdne je stále možné se zapojit do „soutěže“ Poznej Písmo Svaté (PPS). Otázky byly zveřejňovány každý týden ve Farním listu a na webu farnosti: http://goo.gl/NpcQc , kde můžete napsat své odpovědi. Vylosování je příští neděli.

Benedikt XVI. vyhlásil Rok víry

Už před chvílí při homilii jsem řekl, a rád využiji nyní znovu tuto příležitost, abych oznámil, že jsem se rozhodl vyhlásit zvláštní Rok víry, který bude zahájen 11. října 2012 v den 50. výročí zahájení Druhého vatikánského koncilu a skončí 24. listopadu 2013 na slavnost Krista Krále. Motivace, účel a ukazatele tohoto „Roku“ budou představeny v apoštolském listu, který bude zanedlouho publikován. Boží služebník Pavel VI. vyhlásil podobný „Rok víry“ v roce 1967 u příležitosti 900. výročí mučednictví apoštolů Petra a Pavla a v období velkých kulturních přeměn. Domnívám se, že po uplynutí půlky století od koncilu, jenž je spojen s blahou památkou bl. Jana XXIII., bude vhodné poukázat na krásu a centrální postavení víry, na požadavek jejího posílení a prohloubení na rovině osobní i komunitní a učinit tak v perspektivě ani ne tak oslavné jako spíše misijní, tedy v perspektivě misijního poslání ad gentes a nové evangelizace.

Category: