ANKETA OHLEDNĚ TOHOTO WEBU FARNOSTI - prosím o vyplnění.

Příležitost ke svátosti smíření máte vždy v týdnu přede mší svatou. Někdy ale člověk potřebuje svátost smíření prožít ve větším klidu a v časové pohodě. Nebo se svěřit s životní či duchovní těžkostí. Nebo se spolu s knězem pomodlit za trápení, které Vás tíží. I když se snažím příliš "netoulat" a být k dispozici na faře, přesto Vám chci nabízet konkrétní příležitosti k osobnímu setkání. Více zde.

P. Petr Hofírek

Neděle 9/10/2011

Dolní Němčí – oznámení

§ Dary na kostel: 500 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ Ve čtvrtek 13. října v 17:30 hodin bude v kostele mariánské fatimské večeřadlo. Po skončení bude na faře krátké posezení s vedoucím oblastního centra z Vlčnova. Zveme všechny členy a mariánské ctitele.

§ V pátek bude opět mše svatá zvláště pro děti a rodiče. Prosím, nezapomeňte to připomenout svým dětem a vnukům. :-)

§ Příští neděli je pravidelná sbírka na kostel.

§ 23. října 2011 je misijní neděle. Bude se organizovat misijní koláč. Napečené zákusky rozdělené na tácky a zabalené se budou prodávat na podporu misijního díla. Prosím farnice, aby napekli zákusky (buchty, koláče, řezy, atd.). Děkuji.

 

**************************************************************************

Horní Němčí – oznámení

§ Dary na kostel: 2 300 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ Příští neděli je pravidelná sbírka na kostel.

§ 23. října 2011 je misijní neděle. Bude se organizovat misijní koláč. Napečené zákusky rozdělené na tácky a zabalené se budou prodávat na podporu misijního díla. Prosím farnice, aby napekli zákusky (buchty, koláče, řezy, atd.). Děkuji.

Category: