ANKETA OHLEDNĚ TOHOTO WEBU FARNOSTI - prosím o vyplnění.

Příležitost ke svátosti smíření máte vždy v týdnu přede mší svatou. Někdy ale člověk potřebuje svátost smíření prožít ve větším klidu a v časové pohodě. Nebo se svěřit s životní či duchovní těžkostí. Nebo se spolu s knězem pomodlit za trápení, které Vás tíží. I když se snažím příliš "netoulat" a být k dispozici na faře, přesto Vám chci nabízet konkrétní příležitosti k osobnímu setkání. Více zde.

P. Petr Hofírek

Neděle 13/11/2011

Dolní Němčí – oznámení

§ Dar Martinů: 1 150 Kč. Dar Cecílií: 500 Kč. Dary nemocných - 7 150 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ Ve středu po mši svaté, tzn. v 18 hodin, bude v kostele další Biblická hodina. Budeme pokračovat v rozboru Markova evangelia. Komu se zdá, že je to příliš dlouhé (růženec, mše a biblická hodina), ať přijde až na mši svatou. Biblická hodina je důstojnou náhradou za růženec.

§ V pátek je opět pravidelná mše svatá zvláště pro děti a rodiče v 17,30 hodin.

§ Příští neděli je soukromá adorace v kostele od 8,30 do 10,30 hodin. Po hrubé mši svaté pak bude krátká adorace se svátostným požehnáním. Prosím, zapište se do adorační služby vzadu v kostele.

§ Příští neděli po mši svaté budou pokřtěny tyto děti: Jakub Pěrka, Dominik Hýžďal a Michal Gregor

§ Příští neděli je pravidelná měsíční sbírka na kostel.

§ Ve středu 23. listopadu 2011 v 18:30 hodin se uskuteční farní rada.

§ FS Horněmčí ve spolupráci s OÚ Horní Němčí pořádají v neděli 20.11 v 15:00 v kulturním domě HORNĚMČANSKOU AKADEMII. V rámci akademie vystoupí malý Hopsáček. Občerstvení zajištěno. Vstupné dobrovolné bude věnováno na opravu fary.

§ V pátek 18. listopadu od 18,30 hodin na faře v Uherském Brodě se bude konat děkanátní Setkání lektorů. Na programu setkání bude přednáška Jak čerpat z Božího slova, kterou přednese P. Petr Karas, autor knihy Boží slovo na každý den. Jsou zváni všichni lektoři i další zájemci o tuto službu.

§ V sobotu 7. ledna 2012 i v naší farnosti proběhne již tradiční Tříkrálová sbírka. Prosím vedoucí skupinek, aby se zapsali na seznam v kostele nebo se přímo nahlásili Martině Smetanové. Také prosím rodiče, aby nahlásili jako koledníky své děti. Formulář je v kostele. Čím více bude skupinek a dětí, tím rychleji proběhne sbírka po celé obci. Jménem Charity moc děkuji. P. Petr

§ V sobotu 26. 11. se koná od 20 hodin děkanátní „Církevní silvestr“ pro mládež v Nivnici.

*************************************************************************

Horní Němčí – oznámení

§ Dar na kostel: 1 200 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ Ve středu po mši svaté, tzn. v 18 hodin, bude v kostele v Dolním Němčí další Biblická hodina. Budeme pokračovat v rozboru Markova evangelia.

§ Ve čtvrtek je mše svatá ve Slavkově v 17 hodin. Sloužit ji bude otec Česlav z Brodu.

§ V pátek je opět spolčo dětí na faře v 15 hodin.

§ Příští neděli bude místo růžence přede mší svatou adorace. Po mši svaté pak bude svátostné požehnání. Přijďte se poklonit Ježíši Kristu, který je naším Králem.

§ Příští neděli je pravidelná měsíční sbírka na kostel.

§ FS Horněmčí ve spolupráci s OÚ Horní Němčí pořádají v neděli 20.11 v 15:00 v místním kulturním domě HORNĚMČANSKOU AKADEMII. V rámci akademie vystoupí malý Hopsáček. Občerstvení zajištěno. Vstupné dobrovolné bude věnováno na opravu místní fary. Horněmčanská akademie, to bude příjemné nedělní odpoledne plné zábavy! Přijďte a podpořte tuto aktivitu svou účastí. Těšíme se na Vás!

§ V pátek 18. listopadu od 18,30 hodin na faře v Uherském Brodě se bude konat děkanátní Setkání lektorů. Na programu setkání bude přednáška Jak čerpat z Božího slova, kterou přednese P. Petr Karas, autor knihy Boží slovo na každý den. Jsou zváni všichni lektoři i další zájemci o tuto službu.

§ V sobotu 26. 11. se koná od 20 hodin děkanátní „Církevní silvestr“ pro mládež v Nivnici.

Category: