ANKETA OHLEDNĚ TOHOTO WEBU FARNOSTI - prosím o vyplnění.

Příležitost ke svátosti smíření máte vždy v týdnu přede mší svatou. Někdy ale člověk potřebuje svátost smíření prožít ve větším klidu a v časové pohodě. Nebo se svěřit s životní či duchovní těžkostí. Nebo se spolu s knězem pomodlit za trápení, které Vás tíží. I když se snažím příliš "netoulat" a být k dispozici na faře, přesto Vám chci nabízet konkrétní příležitosti k osobnímu setkání. Více zde.

P. Petr Hofírek

Neděle 6/11/2011

Dolní Němčí – oznámení

§ Dar - Anežky: 2 200 Kč. Ostatní dary - 1 000 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ Ve středu navštíví kněz se svatým přijímáním od 8,30 hodin nemocné na ulicích: Na Výsluní, Mírová, Vinohradská, Komenského, Záhumenická, Školní a Krátká. V pátek navštíví nemocné od 8,30 hodin na ulicích: Nivnická, Příční, Hlucká, Pod Svahy, Dvořákova, Boršická, Na Okluku, Rybníky a Zahradní.

§ V pátek je opět pravidelná mše svatá zvláště pro děti a rodiče v 17,30 hodin. Od 16,45 zvu děti ke svaté zpovědi.

§ V sobotu v 18 hodin je v kostele koncert skupiny Adorare. Více o této skupině najdete na jejich webu: http://www.adorare.cz/

§ Příští neděli při mši svaté v 10,30 hodin budou pokřtěny tyto děti: Terezie Smetanová, Lukáš Bobčík, František Bobčík a Jana Tonnerová.

§ Příští neděli je diecézní sbírka na Charitu.

***************************************************************************

Horní Němčí – oznámení

§ Dar na kostel - 1 000 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ V sobotu v 18 hodin je v kostele v Dolním Němčí koncert skupiny Adorare. Více o této skupině najdete na jejich webu: http://www.adorare.cz/

§ Příští neděli bude mše svatá zvláště pro děti a rodiče.

§ Příští neděli je diecézní sbírka na Charitu.

Category: