ANKETA OHLEDNĚ TOHOTO WEBU FARNOSTI - prosím o vyplnění.

Příležitost ke svátosti smíření máte vždy v týdnu přede mší svatou. Někdy ale člověk potřebuje svátost smíření prožít ve větším klidu a v časové pohodě. Nebo se svěřit s životní či duchovní těžkostí. Nebo se spolu s knězem pomodlit za trápení, které Vás tíží. I když se snažím příliš "netoulat" a být k dispozici na faře, přesto Vám chci nabízet konkrétní příležitosti k osobnímu setkání. Více zde.

P. Petr Hofírek

Neděle 12/2/2012

Dolní Němčí – oznámení

§ Dary od Božen - 4 300 Kč. Dar ročníku 1932 - 500 Kč. Dar ročníku 1958 - 1 000 Kč. Dar ročníku 1959 - 1 000 Kč. Ostatní dary 2 500 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ Toto pondělí 13. února ve 20 hodin je první setkání manželů na faře. Srdečně zvu manželské páry. Téma tohoto setkání: Tajemství Nazareta - příklad svaté Rodiny. Konec setkání přibližně v 21,30 hodin. Podle zájmu se rozhodne, zda budou setkávání pokračovat a v který den (pondělí či pátek?).

§ Ve středu při mši svaté bude první katecheze pro rodiče a děti, které půjdou k prvnímu svatému přijímání. Mše svatá začíná v 17,30 hodin.

§ Příští neděli je sbírka na Svatopetrský haléř.

§ Tak jako v době adventní byl k dispozici Průvodce adventem, tak se připravuje v Roku biřmování Průvodce na každý den doby postní se zaměřením na Ducha svatého. Pokud máte o něj zájem, tak se zapište vzadu v kostele. Cena 10 Kč.

§ V sobotu 25. února 2012 v 19,15 hodin ve františkánském kostele Zvěstování Panny Marie na Mariánském náměstí v Uherském Hradišti je české provedení italské hry na motivy knihy francouzského autora Daniela Ange Zraněný Pastýř.

§ Jarní prázdninové pobyty pro děti od 8 do 15 let v Rajnochovicích. Pro náš okres se jedná o termín 20. - 24. 2. 2012. Cena: 650 Kč. Informace na webu farnosti nebo nástěnce. Přihlášky: archa.rajnochovice@centrum.cz

§ Od 9. do 11. března 2012 je postní duchovní obnova pro hnutí Modlitby matek v Kroměříži. Je možné přijet jen na sobotní program. Více informací a přihlášky najdete na webu farnosti. Přihlášky jsou také vzadu v kostele.

**************************************************************************

Horní Němčí – oznámení

§ Dar na kostel: 1 000 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ Toto pondělí 13. února ve 20 hodin je první setkání manželů na faře v Dolním Němčí. Srdečně zvu manželské páry. Téma tohoto setkání: Tajemství Nazareta - příklad svaté Rodiny. Konec setkání přibližně v 21,30 hodin. Podle zájmu se rozhodne, zda budou setkávání pokračovat a v který den (pondělí či pátek?).

§ V pátek je spolčo dětí na faře v 15 hodin. Zveme všechny děti. :-)

§ Příští neděli je sbírka na Svatopetrský haléř.

§ Tak jako v době adventní byl k dispozici Průvodce adventem, tak se připravuje v Roku biřmování Průvodce na každý den doby postní se zaměřením na Ducha svatého. Pokud máte o něj zájem, tak se zapište vzadu v kostele. Cena 10 Kč.

§ V sobotu 25. února 2012 v 19,15 hodin ve františkánském kostele Zvěstování Panny Marie na Mariánském náměstí v Uherském Hradišti je české provedení italské hry na motivy knihy francouzského autora Daniela Ange Zraněný Pastýř.

§ Jarní prázdninové pobyty pro děti od 8 do 15 let v Rajnochovicích. Pro náš okres se jedná o termín 20. - 24. 2. 2012. Cena: 650 Kč. Informace na webu farnosti nebo nástěnce. Přihlášky: archa.rajnochovice@centrum.cz

§ Od 9. do 11. března 2012 je postní duchovní obnova pro hnutí Modlitby matek v Kroměříži. Je možné přijet jen na sobotní program. Více informací a přihlášky najdete na webu farnosti. Přihlášky jsou také vzadu v kostele.

Category: