ANKETA OHLEDNĚ TOHOTO WEBU FARNOSTI - prosím o vyplnění.

Příležitost ke svátosti smíření máte vždy v týdnu přede mší svatou. Někdy ale člověk potřebuje svátost smíření prožít ve větším klidu a v časové pohodě. Nebo se svěřit s životní či duchovní těžkostí. Nebo se spolu s knězem pomodlit za trápení, které Vás tíží. I když se snažím příliš "netoulat" a být k dispozici na faře, přesto Vám chci nabízet konkrétní příležitosti k osobnímu setkání. Více zde.

P. Petr Hofírek

Neděle 15/7/2012

Dolní Němčí – oznámení

§ Dar ročníku 1931: 300 Kč. Dary čtyřicátníků: 1 000 Kč. Ostatní dary: 1 500 Kč.

Pán Bůh zaplať!

§ Protože je v neděli pouť ke svaté Anně, bude v sobotu večer mše svatá v 18,30 hodin s nedělní platností. V neděli pak za příznivého počasí vyjde průvod v 9 hodin od kostela.

*************************************************************************

Horní Němčí – oznámení

§ Dar na kostel: 500 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ Protože je v neděli v Dolním Němčí pouť ke svaté Anně, bude nedělní mše svatá již v 7,30 hodin.

Category: