ANKETA OHLEDNĚ TOHOTO WEBU FARNOSTI - prosím o vyplnění.

Příležitost ke svátosti smíření máte vždy v týdnu přede mší svatou. Někdy ale člověk potřebuje svátost smíření prožít ve větším klidu a v časové pohodě. Nebo se svěřit s životní či duchovní těžkostí. Nebo se spolu s knězem pomodlit za trápení, které Vás tíží. I když se snažím příliš "netoulat" a být k dispozici na faře, přesto Vám chci nabízet konkrétní příležitosti k osobnímu setkání. Více zde.

P. Petr Hofírek

Neděle 26/8/2012

Dolní Němčí – oznámení

§ Měsíční sbírka 20 540 Kč. Ostatní dary: 6 200 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ Ve čtvrtek a v pátek navštívím nemocné. Ve čtvrtek od 8,30 hodin nemocné na ulicích: Kostelní, Na Výsluní, Mírová, Vinohradská, Komenského, Záhumenická, Školní a Krátká. V pátek od 8,30 hodin nemocné na ulicích: Nivnická, Příční, Hlucká, Pod Svahy, Dvořákova, Boršická, Na Okluku, Rybníky a Zahradní.

§ Ve čtvrtek v 19,30 hodin bude na faře setkání vedoucích skupinek, kteří budou pomáhat při přípravě biřmovanců.

§ V pátek začneme s biřmovanci přípravu na biřmování mší svatou v 18,30 hodin. Prosím všechny biřmovance, aby přišli. Neúčast z vážného důvodu je potřeba omluvit přímo knězi nebo přes web biřmovanců (http://birmovani2013.blogspot.cz). Ostatní farníky prosím o celoroční podporu přípravy modlitbou.

§ Příští neděli bude v 10,30 hodin první mše svatá zvláště pro děti a rodiče na začátku nového školního roku. Rád požehnám všem školákům, zvláště prváčkům. :-) Proto si přineste školní aktovky s pomůckami. Také začneme celoroční putování se svatým Cyrilem a Metodějem.

§ V sobotu 29. září se koná na Svatém Hostýně pouť našeho děkanátu za obnovu rodin a nová kněžská a řeholní povolání. Prosím, zapisujte se na autobus vzadu v kostele.

§ Stále se mi do náboženství přihlásilo málo dětí. Proto prosím rodiče, aby si vyzvedli přihlášku v kostele a do konce srpna ji odevzdali na faře.

§ Rád bych nechal udělat na kněžský hrob fotografii P. Bohumíra Čuhela. Pokud máte doma nějakou jeho fotografii, prosím, přineste ji na faru zapůjčit, abychom podle ni mohli vytvořit fotku na náhrobek. Děkuji.

§ Také prosím níže uvedené biřmovance, aby mi zaslali svůj e-mail a mobil na adresu dolni-nemci@farnostnemci.cz Díky

Tomáš Daněk, Zdeněk Daněk, Michal Janiga, Jan, Petr a Vít Ježkovi, Adam Mahdal, Ondřej Stojaspal, Nikola Stojaspalová a Pavlína Vlčková.

*************************************************************************

Horní Němčí – oznámení

§ Měsíční sbírka 4 700 Kč. Ostatní dary: 1 000 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ V pátek začneme s biřmovanci přípravu na biřmování mší svatou v 18,30 hodin v Dolním Němčí. Prosím všechny biřmovance, aby přišli. Neúčast z vážného důvodu je potřeba omluvit přímo knězi nebo přes web biřmovanců (http://birmovani2013.blogspot.cz). Ostatní farníky prosím o celoroční podporu přípravy modlitbou.

§ Příští neděli bude v 9 hodin první mše svatá zvláště pro děti a rodiče na začátku nového školního roku. Rád požehnám všem školákům, zvláště prváčkům. :-) Proto si přineste školní aktovky s pomůckami. Také začneme celoroční putování se svatým Cyrilem a Metodějem.

§ V sobotu 29. září se koná na Svatém Hostýně pouť našeho děkanátu za obnovu rodin a nová kněžská a řeholní povolání. Prosím, zapisujte se na autobus vzadu v kostele.

Category: