ANKETA OHLEDNĚ TOHOTO WEBU FARNOSTI - prosím o vyplnění.

Příležitost ke svátosti smíření máte vždy v týdnu přede mší svatou. Někdy ale člověk potřebuje svátost smíření prožít ve větším klidu a v časové pohodě. Nebo se svěřit s životní či duchovní těžkostí. Nebo se spolu s knězem pomodlit za trápení, které Vás tíží. I když se snažím příliš "netoulat" a být k dispozici na faře, přesto Vám chci nabízet konkrétní příležitosti k osobnímu setkání. Více zde.

P. Petr Hofírek

Neděle 9/12/2012

Dolní Němčí – oznámení

§ Dary na kostel: 1 400 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ Ve čtvrtek navštíví kněz (předvánoční zpověď a svaté přijímání) od 8,30 hodin nemocné na ulicích: Kostelní, Na Výsluní, Mírová, Vinohradská, Komenského, Záhumenická, Školní a Krátká. V pátek navštíví nemocné od 8,30 hodin na ulicích: Nivnická, Příční, Hlucká, Pod Svahy, Dvořákova, Boršická, Na Okluku, Rybníky a Zahradní.

§ V pátek večer nebude mše svatá zvláště pro děti, ale pevně věřím, že v sobotu ráno přijde alespoň tolik dětí na roráty jako tuto sobotu. Po rorátech jsou děti opět zvané na snídani do farní dvorany. J

§ Příští neděli je pravidelná měsíční sbírka na opravy kostela.

§ V tomto týdnu si mohou přednostně nahlásit mši svatou na první čtvrtletí roku 2013 jubilanti (kulaté narozeniny a výročí svatby). Ostatní úmysly se zatím nezapisují!

§ V sakristii vybírají Štěpáni a Janové na mši svatou a na kostel.

§ Předvánoční zpověď (více kněží) v Dolním Němčí bude v sobotu 22. prosince 2012 v 9 hodin.

§ Na svátek sv. Jana ve čtvrtek 27. prosince 2012 se uskuteční opět slavnost žehnání vína s kulturním programem v 18,30 hodin v kulturním domě v Dolním Němčí. Během večera zazní recitované i zpívané verše básníka Jana Skácela v podání scholy Nekonečno a mužského pěveckého sboru Dolněmčané. Místní vinaři opět nabídnou své letošní víno. Ale především budeme mít možnost opět se setkat a prožít chvíli přátelského posezení.

**********************************************************************

Horní Němčí – oznámení

§ Dary na kostel: 400 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ Příští neděli je pravidelná měsíční sbírka na opravy kostela.

§ V tomto týdnu si mohou přednostně nahlásit mši svatou na první čtvrtletí roku 2013 jubilanti (kulaté narozeniny a výročí svatby). Ostatní úmysly se zatím nezapisují!

§ Návštěva nemocných bude v úterý 18. prosince 2012. Prosím, abyste nemocné nahlásili do příští neděle (16. 12. 2012).

§ V úterý 18. prosince v 18 hodin bude předvánoční zpovídání ve Slavkově i Horním Němčí.

§ Na svátek sv. Jana ve čtvrtek 27. prosince 2012 se uskuteční opět slavnost žehnání vína s kulturním programem v 18,30 hodin v kulturním domě v Dolním Němčí. Během večera zazní recitované i zpívané verše básníka Jana Skácela v podání scholy Nekonečno a mužského pěveckého sboru Dolněmčané. Místní vinaři opět nabídnou své letošní víno. Ale především budeme mít možnost opět se setkat a prožít chvíli přátelského posezení.

Category: