ANKETA OHLEDNĚ TOHOTO WEBU FARNOSTI - prosím o vyplnění.

Příležitost ke svátosti smíření máte vždy v týdnu přede mší svatou. Někdy ale člověk potřebuje svátost smíření prožít ve větším klidu a v časové pohodě. Nebo se svěřit s životní či duchovní těžkostí. Nebo se spolu s knězem pomodlit za trápení, které Vás tíží. I když se snažím příliš "netoulat" a být k dispozici na faře, přesto Vám chci nabízet konkrétní příležitosti k osobnímu setkání. Více zde.

P. Petr Hofírek

Informace z Centra pro rodinu Olomouc


Přirozené plánování rodičovství (PPR)

Chtěli byste lépe rozumět přirozenému biorytmu ženské plodnosti? Toužíte po děťátku, nebo potřebujete početí předcházet? Ve spolupráci s Ligou pár páru pořádáme kurz symptotermální metody, který je zaměřen na podporu zdravých partnerských vztahů. Uskuteční se ve čtyřech setkáních pod vedením zkušeného lektorského páru. První úvodní setkání je směřované pro širší veřejnost. Bude se konat ve čtvrtek 21. února 2013 od 18 hod. na Kuriiarcibiskupství. Další jsou naplánovány na 7. 3., 21. 3. a 4. 4. 2012. Pro bližšíinformace: Alena Večeřová, tel.: 587 405 250, vecerova@arcibol.cz.

Malá pouť za velké věci

Zveme na pouť za víru v našich rodinách. Pouť povede od katedrály sv. Václava v Olomouci do baziliky Navštívení Panny Marie na Svatém Kopečkuu Olomouce.

Cesta je dlouhá cca 8 km a jde zhruba o 2 hodiny chůze. Podle svých fyzických sil a možností se můžete k pouti přidat: ve 12.45 - 13.00 hod. před katedrálou sv. Václava (odchod ve 13 hod.) nebo cca ve 14.20 hod. pod kopcem v Samotiškách  (zde je také možné sednout na bus a vyvézt se nahoru) nebo v 15 hodin na mši sv. v bazilice na Sv. Kopečku. Nejbližší termín poutě je 24. února 2013. Bližší informace jsou na www.rodinnyzivot.cz  nebo na tel. 587 405 251 či mailu: reznickova@arcibol.cz.

Setkání žen v obtížných životních situacích

Zveme ovdovělé, svobodné, vdané či rozvedené ženy na pravidelná setkání ve Farním domě u sv. Václava v Olomouci. Nejbližší setkání bude 5. březnas MUDr. Jitkou Krausovou na téma: Když se ztrácí smysl. Další se uskuteční2. dubna, kdy bude mít paní doktorka připravené další téma: Zdraví zadarmo!? Bližší informace: Bc. Marcela Řezníčková, 587 405 250-1,reznickova@arcibol.cz.

Postní duchovní obnova pro muže

Muže, manžele, otce zveme na jednodenní postní duchovní obnovu, která se bude konat v sobotu 16. března od 8.00 do cca 16.00 hod. v klášteře bratří kapucínů v Olomouci. Přednášky povede P. Jan Linhart, spirituál Teologického konviktu. Odpoledním duchovním programem (adorace a mše svatá) nás doprovodí kněz z místního kláštera. Na programu nebude chybět ani čas pro práci ve skupinkách. Přihlášku najdete na našich webových stránkách. Bližšíinformace: Mgr. Peter Markovič, 587 405 293, e-mail: markovic@arcibol.cz, skype: peter.markovic.office.

Konference pro širokou veřejnost

Naše Centrum vás u příležitosti Roku víry srdečně zve na konferenci pro širokou veřejnost na téma: „Víra ve víru rodiny“. Uskuteční se 23. března2013 ve Slavnostní dvoraně Arcibiskupského paláce v Olomouci.

Program konference:

9:00 - 9:30 Registrace účastníků | 9:30 - 10:00 Úvodní příspěvek otce biskupaMons. Josefa Hrdličky | 10:00 - 10:15 Zdravice představitele kraje /města | 10:15 - 11:00 prof. MUDr. Augustin Svoboda, CSc. a MUDr. Viola Svobodová: Věří celá rodina | 11:00 - 11:45 PhDr. Jaroslav Šturma: Vývojové psychologické předpoklady probuzení víry v kontextu rodiny | 11:45 - 13:15 polední přestávka | 13:15 - 14:00 sestra ThLic. Veronika Barátováz komunity Blahoslavenství: Rodina jako obraz Boží  | 14:00 - 14:45 P. Mgr. Petr Šikula: Víra a mladí | 14:45 - 17:00 PhDr. Jiřina Prekopová, Ph.D.:Výchova ve světle tří ctností aneb Láska je tou největší (od 16:30 prostor pro diskuzi)

Pro přihlášení, prosíme, vyplňte formulář na našich webových stránkáchwww.rodinnyzivot.cz. Předem se těšíme na vaši účast.

2. setkání vdov s otcem arcibiskupem Janem Graubnerem

Nebojte se! Otevřete, dokořán otevřete dveře Kristu! Nebojte se! Kristus ví, co je v člověku! On jediný to ví.“ (bl. Jan Pavel II.) Zveme vdovy na setkání, které proběhne ve čtvrtek 11. dubna 2013 na Velehradě. Program začíná mši svatou v bazilice v 9.30 hod., po které následuje setkání s o. arcibiskupemJ.Graubnerem ve Slovanském sále. Dále bude na programu svědectví vdov a prohlídka sarkofágu otce kardinála T. Špidlíka s výkladem. Odpolednezahájí krátká společná modlitba a bude pokračovat přednáškou na téma Jak ze zármutku do náruče Boží a bude ukončeno krátkou adorací se svátostným požehnáním kolem 16.00 hod.

Na setkání se, prosím, přihlaste nejpozději do 20. března 2013 e-mailem, telefonicky nebo poštou: A) apanakova@volny.cz | 604 252 629 | A. Panáková, Lešenská 274, Zlín 12, 763 14 || B) reznickova@arcibol.cz | 605 274 915 | Centrum pro rodinu, Řezníčková, Biskupské nám.2, Olomouc, 779 00                           

V přihlášení uveďte pouze: jméno, bydliště, telefon nebo e-mail, zájem o oběd. Pro vzdálené je možnost ubytování – objednávky individuálně na tel.  572 571 531 nebo   e-mail: velehrad@stojanov.cz.

Pokud pojedete z Olomouce, lze se domluvit na společném čase odjezdu vlaku (výhoda např. skupinové jízdenky).

Příprava snoubenců na manželství

Tato příprava je určena párům, které se rozhodli uzavřít církevní sňatek. Mezi přednášená témata patří komunikace mezi partnery, řešení problémů ve vztazích, důležitost odpuštění i společně prožívaného času, přirozené rozdíly mezi mužem a ženou, sexualita a rodičovství, podstata svátostného manželství a manželský slib. Přednášejícími jsou zkušené manželské páry, které samy prochází přirozeným vývojem svého vztahu a zrají v lásce. Jarní příprava bude zahájena 12.–14. dubna 2013 společně stráveným víkendem v příjemném prostředí bývalého kláštera v obci Újezd u Uničova (účast na víkendu je nezbytnou součástí přípravy). Další setkání budou v pátek 26. 4., 10. 5., 24. 5. a 7. 6. v podvečerních hodinách od 17.00 do 19.30na Biskupském náměstí 2 v Olomouci (sál Kurie arcibiskupství ve 2. patře).

Pro přihlášení vyplňte, prosíme, vstupní dotazník, který najdete na našich webových stránkách. Letní příprava začne víkendem 21.–23. červnaa podzimní 20.–22. září 2013. Bližší informace: Bc. Lucie Cmarová,587 405 252, cmarova@arcibol.cz.

Kurz efektivního rodičovství (KER)

Milí rodiče, nevíte si rady s dětským hněvem? Trápí vás odmlouvání dítěte a jeho nejčastější odpověď: „Ne!“?  Je vám líto, že na děti křičíte a trestáte je? Chcete děti účinně motivovat a přitom je neuplácet? V KER se naučítezvládat klasické a stále se opakující krizové situace, do kterých se při výchově svých dětí dostáváte. Konkrétně budeme společně probírat témataV jakém duchu vychovávat? Vliv původní rodiny, sourozenecká konstelace; Proč děti zlobí? Povzbuzování nebo chvála? Zvládání emocí rodičů i dětí; Komunikační techniky; Co volit místo trestu? Důslednost a řád dávají jistotu; Kde brát sebedůvěru?

Kurz zahájíme víkendem 20. a 21. dubna 2013. Další setkání se uskuteční ve středu 25. dubna, 2., 9. a 16. května 2013 vždy od 17:00 do 19:30 hod. naBiskupském nám. 2 v Olomouci. Lektoři kurzu jsou Mgr. Ing. Jan Čapek(psycholog a terapeut v oblasti manželského a rodič. poradenství) a Marcela Kořenková (koordinátorka a lektorka projektu KER). Kurzovné je 700,- Kč za osobu nebo 900,- Kč za pár. Kapacita je omezena, hlaste se dopředu a to emailem na korenkova@arcibol.cz nebo telefonicky na 587 405 250. Dalšíinformace o KER najdete na www.efektivnirodicovstvi.cz.

Duchovní obnova pro rodiny s dětmi na Svatém Hostýně

se bude konat o víkendu 7.–9. června v poutních domech na Sv. Hostýně.Je připraven souběžný program pro rodiče i děti. Během promluv pro manžele je zabezpečeno hlídání dětí pečovateli. Náplní víkendu jsou: promluvy kněze (P. František Petrík), společná modlitba, adorace, mše sv., možnost svátosti smíření nebo rozhovoru s knězem. Pro děti jsou připraveny katecheze a hry. Přihlášku naleznete na našich internetových stránkách. Během víkendu je zajištěno celodenní stravování a ubytování dle výběru v pokojích bez nebo se soc. zařízením.

Bližší informace: Mgr. Josef Záboj, tel.: 587 405 292, e-mail:zaboj@arcibol.cz

Podrobnější informace, případně přihlášky nebo plakátky akcí, setkání a aktivit, které připravujeme, nebo také ohlédnutí za těmi, které již proběhly, najdete na našich webových stránkách: www.rodinnyzivot.cz.

NABÍZÍME PORADENSTVÍ

Manželské a rodinné poradenství – Mgr. Vít Hušek, Th.D.

Poradenství v obtížných životních situacích – Bc. Marcela Řezníčková

Pastorálně terapeutické poradenství – MUDr. Jitka Krausová

Bližší informace o poradenství a termínech získáte na tel. 587 405 250-3,rodina@arcibol.cz.

ČASOPIS RODINNÝ ŽIVOT

První letošní číslo časopisu Rodinný život provádí čtenáře labyrintem spiritualit, ve kterém bez dobrého průvodce tak snadno bloudíme, pokud se vůbec odvážíme vstoupit.

Nebojme se vkročit do prostoru konfrontace a otázek, setkejme se, abychom si mohli navzájem více porozumět. Učme se rozeznávat pravdu od bludů, radovat se z toho, co máme společného a mít úctu k jedinečnosti cesty každého z nás.

Životní příběh Hanny Rani v sobě spojuje dvě tradice, které jí předali rodiče - křesťanství a hinduismus. V rozhovoru vypráví, čemu se díky nim naučila.  Mons. Aleš Opatrný upozorňuje na nebezpeční a krátkozrakost náboženské nevzdělanosti a radí, jak rozeznat sekty a jak se před jejich vlivem chránit.

Představíme vám hnutí a komunity, které vznikly ve 20. století v katolické církvi.

Příběh Jakuba a Katky je tentokrát o odvaze umožnit dětem osobní zkušenost s neznámem a na jejich průzkumné cestě je doprovodit.

Na nadcházející rok je připravena nová rubrika o svatosti v manželství. Nechejme se inspirovat tím, jak vypadá svaté manželství v „moderní době“.

Pro děti je připravena pohádka na dobrou noc i setkání s želvičkou Loudalkou. Nechybí soutěže pro malé i velké, křížovka, pozvání na zajímavé akce a recept pana Nágla.

Předplatné či ukázkové číslo si můžete objednat na adrese Centra pro rodinný život, Biskupské nám. 2, 779 00 Olomouc, tel.: 587 405 250, e-mail:rodinnyzivot@email.cz.

Centrum pro rodinný život

Biskupské nám. 2
779 00  Olomouc
tel.: 587 405 250-3
CPRŽ na Facebooku

www.rodinnyzivot.cz