ANKETA OHLEDNĚ TOHOTO WEBU FARNOSTI - prosím o vyplnění.

Příležitost ke svátosti smíření máte vždy v týdnu přede mší svatou. Někdy ale člověk potřebuje svátost smíření prožít ve větším klidu a v časové pohodě. Nebo se svěřit s životní či duchovní těžkostí. Nebo se spolu s knězem pomodlit za trápení, které Vás tíží. I když se snažím příliš "netoulat" a být k dispozici na faře, přesto Vám chci nabízet konkrétní příležitosti k osobnímu setkání. Více zde.

P. Petr Hofírek

Neděle 24/2/2013

Postní impulzy na každý den

Pondělí

Jakou mírou měříte, takovou se naměří zas vám. Lk 6,36-38

Pýcha vede k posuzování, pokora umí vidět dobro.

Poděkuj Bohu za kladné stránky člověka, který je ti nesympatický.

Úterý

I kdyby jak šarlat byly vaše hříchy, Bůh je vybílí jako sníh. Iz 1,10.16-20

Bůh chce odpustit i tu největší vinu.

Při večerním zpytování svědomí vzbuď co nejopravdovější upřímnou lítost.

Středa

Kdo by chtěl být první, ať slouží. Mt 20,17-28

Cenu má život, který se stal službou z lásky.

Vyhledej dnes příležitost ke službě bližnímu.

Čtvrtek

Požehnaný člověk, jehož oporou je Hospodin. Jer 17,5-10

Bůh je nadějí, na kterou se můžeme spolehnout.

Chvíli přemýšlej o božské ctnosti naději a obnov důvěru v Boha.

Pátek

Kámen, který stavitelé odvrhli, stal se kvádrem nárožním. Mt 21,33-43.45-46

Boží cesta záchrany vede vždy přes utrpení a kříž.

Nabídni dnes Bohu nějakou dobrovolnou oběť.

Sobota

Když byl ještě daleko, otec ho uviděl a pohnut soucitem přiběhl, objal ho a políbil.

Jedna naděje je jistá: Bůh nás očekává a vyhlíží. Lk 15,1-3.11-32

Chvíli rozjímej, co ti chce dnes říct skrze toto podobenství o marnotratném synu.

********************************************************************

Lektorský kurz

Děkanát Uherský Brod připravil kurz pro lektory (čtenáře Božího slova v kostele). První setkání s otcem biskupem Josefem Hrdličkou bude v pátek 22. 3. v 17:00 na faře v Uherském Brodě. Předpokládá se, že kurz bude mít čtyři setkání. Prosím zájemce, aby se mi nahlásili do konce února. Díky. P. Petr

***********************************************************************

Dolní Němčí – oznámení

§ Dary na kostel: 2 000 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ V pátek je první pátek v měsíci. V 9 hodin bude vystavena Nejsvětější svátost oltářní. Prosím, zapište se do adorační služby. Od 16:30 hodin bude příležitost ke svátosti smíření. Společná adorace se svátostným požehnáním bude až po mši svaté. Křížová cesta nebude.

§ Setkání biřmovanců je v pátek při mši svaté v 17:30 hodin s homilií určenou zvláště pro ně. Také společně prožijeme adoraci po mši svaté. Protože jsou prázdniny, tak se někteří biřmovanci chystáte na hory. Prosím, nezapomeňte se omluvit předem. Díky.

§ V pátek v 17 hodin je spolčo dětí ve farní dvoraně. Děti, přijďte, budete chystat hlaholskou abecedu na nedělní mši svatou v 10:30, která bude zvláště pro děti a rodiče.

§ Na první sobotu v měsíci je ráno v 6:45 hodin fatimská mariánská pobožnost a v 7:30 hodin mše svatá.

§ Příští neděli je Světový den modliteb. Letos za Francii. Proto po křížové cestě ve 14 hodin bude následovat ještě další modlení.

§ V úterý 5. března v 19,30 hodin bude setkání farní rady. Prosím členy rady, aby s tím počítali. Díky.

§ Připomínám možnost objednat si Katolický týdeník. Rád objednávku vyřídím.

§ Do konce února se přihlaste na děkanátní kurz pro čtenáře Božího slova při mši.

Horní Němčí – oznámení

§ Ve čtvrtek ve Slavkově začneme modlitbou křížové cesty v 15:30 hodin a pak bude mše svatá bez promluvy. V Horním Němčí se pomodlete v 16:30 hodin křížovou cestu a v 17 hodin bude mše svatá.

§ Setkání biřmovanců je v pátek v Dolním Němčí při mši svaté v 17:30 hodin s homilií určenou zvláště pro ně. Také společně prožijeme adoraci po mši svaté. Protože jsou prázdniny, tak se někteří biřmovanci chystáte na hory. Prosím, nezapomeňte se omluvit předem. Díky.

§ Připomínám možnost objednat si Katolický týdeník. Rád objednávku vyřídím.

§ Do konce února se přihlaste na děkanátní kurz pro čtenáře Božího slova při mši.

Category: